Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

CLASS

Systematisk observasjon er et nødvendig verktøy for et systematisk og målrettet arbeid med
utvikling av personalets kompetanse. Det finnes utallige observasjonsverktøy, alle med ulike kvaliteter og med ulik grad av pålitelighet. CLASS er det verktøyet med den mest omfattende dokumentasjonen og er grunnen til at FUS kjeden valgte denne. Med et solid observasjonsverktøy sikrer vi i større grad styrking av kvalitetsarbeidet i Tindfoten FUS barnehage

Ved hjelp av CLASS observeres ansatteskvaliteter og utfordringer i interaksjon, og dette skal bidra til å fremme trygg omsorg, god organisering og støtte til barns utforsking og læring. CLASS ivaretar intern kompetanseutvikling samt implementering av Rammeplanen for barnehager og ekstern barnehagevurdering

Sosiemosjonell støtte og veiledning

Positivt klima: smil, latter, entusiasme, positiv kommunikasjon, respekt for hverandre.

Negativt klima: straff, hån, sarkasme, disrespekt og time out

Sensitive voksne - trygge barn:  hjelper barna med konflikthåndtering, oppmerksom, bidrar til trygghet. 

Barns perspektiv og medvirkning: fleksibilitet, ivaretar barnas perspektiv, lar barn uttrykke seg.

Organisering og ledelse

Gruppeledelse og veiledning: er proaktiv og forebygger, gir trygge rammer.

Tilrettelegge for lek, læring og overganger: klare rutiner flytende overganger, barna kjenner til regler, lite venting (kø dannelse)

Variasjon: varierte materialer i barnas høyde, barnefokus og effektiv tilrettelegging. 

Læringsstøtte

Begrepsutvikling, forsåelse og dybdelæring: analysere og argumentere, integrere ny kunnskap til etablert kunnskap, trekke kunnskap til hverdagsoppgaver. 

Tilbakemeldinger: feed-back loops, være støttende stillas, utvide informasjonen, utfordre tanken, oppmuntre og støtte. 

Språk: hyppige samtaler, stille åpne spørsmål, repetere barnas utdagn, selv snakk og komplekst språk.