Hver dag kommer over 13 000 barn til våre 184 barnehager over hele landet. Det er en enorm tillitserklæring.

Vi har ansvaret for det kjæreste du har, og vi jobber hver eneste dag for at våre barn skal få den beste barndommen en barnehage kan medvirke til.

FUS er et resultat av Eli Sævareid og Sigurd Aase sin etablering av en barnehage i Haugesund i 1986 for deres eldste sønn, og 30 andre barn. Ved spørsmål til Haugesund kommune i 1986 fikk de til svar at barnet deres ikke ville få barnehageplass. Tilgjengelige heldagsplasser var prioritert til barn med andre oppvekstvilkår og spesielle behov. Det fantes i tillegg noen få korttidsplasser med åpningstid mellom kl. 10 – 14. Barnehageplass for barn under 3 år eksisterte ikke. Etter mange henvendelser fra foresatte i samme situasjon, etablerte de Trygge Barnehager. 

Trygge Barnehager er et entreprenørselskap som bygger eller kjøper barnehager. Trygge Barnehager bygger også kommunale barnehager og har gjennom årenes løp bygget over 500 barnehager, og over 150 av disse er i dag en FUS barnehage. Vi har også noen barnehager som vi har overtatt fra kommunal drift.  

I 2007 ble FUS opprettet som et driftsselskap som sammen med ledelsen i FUS barnehagene arbeider fremtidsrettet  med strategier, visjoner, verdier og samkjører all felles faglig satsing.

FUS har som mål å være selve referansen av barnehager i bransjen, med fokus på høy faglig kvalitet, de mest kompetente medarbeiderne og lederne. Barna skal glede seg til å komme til en FUS-barnehage, og vi skaper minner for livet.

Ingen barn er like, og vi ser alle. Vi leker, trøster, ler og er glade sammen med dem – det skal synes at barnet har gått i en FUS barnehage.

Vi er mange små barnehager som nyter fordelene ved å være del av en stor gruppe. Det gir oss en unik mulighet til å utvikle ansatte og faget – utveksle erfaringer, tilgang på beste praksis og vår etablerte og verdifulle FUS standard. Ikke minst gir det rom for forskning og tilgang på kunnskap på et måte som ellers ville vært utilgjengelig. Alt dette komme FUS barna til gode – vi sikrer barndommens egenverdi.

Velkommen til FUS
- Barnet først!


Kontakt oss her for generelle henvendelser. Spørsmål om barnehageplass rettes direkte til aktuelle FUS barnehage.