hvorforfus

Hva vi
jobber for

I FUS satser vi på våre ansatte og gir dem verktøy for å lage en best mulig  barnehage for ditt barn. Alle barn skal bli sett, lyttet til og tatt på alvor.

Vi skal bidra til at de får leke, le, kommunisere, bli møkkete, klatre, falle og reise seg opp igjen. Kort sagt å være barn, sammen med andre barn. Mestring, vennskap og selvtillit skaper glede, og glade barn lærer bedre.

"Leken er læringsverktøyet "

Hverdagsmagi

En pappeske kan være et romskip og en pinne et glinsende sverd. Barnas indre univers er et magisk sted, og barna er små oppdagelsesreisende.

Hvordan vi leker I FUS-barnehagene er den store forskjellen. Vi ønsker å bidra til å utvikle barnas nysgjerrighet og fantasiverden, og stiller heller nye spørsmål enn å gi svar. Vi kaller det hverdagsmagi.

Vennskap

Vennskap

Noen holder mamma og pappa hardt i hånden, mens andre løper jublende bort til klatrestativet. Barnehagen er for barna et førsteinntrykk av verden og menneskene i den.

Å skape vennskap er noe av det viktigste for oss i FUS. Det skaper selvtillit gjennom mestring, trivsel og trygghet. Vi lærer gjennom lek hvordan vi skal forholde oss til hverandre, og unngå mobbing og erting. Å ha en venn skaper glade barn.

Les mer om fellesskap i FUS

"små helter må ha overskudd til lek og læring"
Mat

Mat

Barn skal hoppe og sprette, leke og lære, klatre og grave, le og ha det gøy, vokse og utvikle seg. Da må de ha riktig mat.

I FUS-barnehagen ønsker vi å skape matglede, og gjennom erfaring og forskning har vi utviklet et variert kosthold basert på gode, rene råvarer. Vi har utarbeidet vårt eget matkonsept med egne oppskriftshefter.

Du kan lese mer om SmartMat og finne oppskifter her.

Løfter og forventninger

Hva lover vi barnet ditt?

Barnet ditt skal alltid bli tatt hyggelig imot når det kommer til en FUS-barnehage. I løpet av dagen skal barnet få søvn og hvile tilpasset seg selv. I FUS barnehagene har vi egne retningslinjer for tilsyn under soving, slik at barna skal være helt trygge når de sover. Måltidene er rolige og det er nok tid til å spise. Barnet leker og lærer i et miljø preget av varme og glede, og er ute minst to timer hver dag. Vi lover at vi er genuint opptatt av barnet ditt.

"små helter må ha overskudd til lek og læring "

Hva du kan forvente av oss

Barnet ditt skal få være en del av et felleskap

For noen barn går dette veldig lett, mens for andre kan dette ta litt mer tid. Men vi gir oss ikke. Det er fordi vi ser hvor vesentlig dette er for barnet, vennskap skaper trygghet, glede og utvikling.

Vi skal være gode rollemodeller

Vi skal gå foran som gode og trygge eksempler, lede an i lek og moro, og bruke vår profesjonalitet og kompetanse til å ivareta, forstå, skape trygghet og varme.

Vi skal ha lekekompetanse

Vi skal være veiledere og pådrivere i å la leken komme først, og bruke leken til læring og mestring.

Vi skal finne hverdagsmagi

De magiske øyeblikkene som oppstår når barn gjør en ny oppdagelse og utvider sin horisont er noe av det som driver oss. Dette skal vi legge til rette for og være oppmerksomme på.

Vi skal se det beste i barnet ditt

Alle barn er unike, og alle har ulike styrker og egenskaper. Sammen med oss og de andre barna skal ditt barn oppleve glede og annerkjennelse.

Hva forventer vi av deg?

God kommunikasjon er en forutsetning for et godt samarbeid mellom hjem og barnehage. Du som forelder må derfor:

  • gi viktig informasjon om barnet til barnehagen
  • gi beskjed hvis barnet ditt ikke kommer i barnehagen
  • lese informasjon fra barnehagen
  • gi beskjed til en ansatt når barnet ditt kommer og blir hentet
  • gi beskjed til en ansatt hvis noen andre enn deg skal hente barnet
  • kjenne til og ha underskrevet barnehagens vedtekter
  • gi tilbakemelding på barnehagetilbudet
  • svare på brukerundersøkelsen
  • møte til foreldresamtale med barnehagelærer