Er dere rustet for morgendagens utfordringer? Dagens rammebetingelser for privat drift av barnehager kan være en utfordring for en uavhengig barnehage. Ved å bli en del av FUS kan vi styrke barnehagen din både faglig og økonomisk.

Alle FUS barnehagene eies av Trygge Barnehager. For mer informasjon og bli en del av FUS-kjeden trykk her: Kontakt oss her ved kjøp av barnehager 

Som en del av FUS-kjeden får du mulighet til å beholde din selvstendighet samtidig som du får tilgang til et større fagmiljø og nettverk.

Bedre innkjøpsordninger gir bedre økonomi
Når flere barnehager går sammen skaper vi et større faglig miljø og nettverk i FUS-kjeden.
Flere barnehager gir oss bedre innkjøpsordninger som i sin tur gir bedre økonomiske vilkår i hver enkelt FUS-barnehage.
FUS-kjeden har et eget kjedekontor som bistår alle FUS-barnehagene.

Ved overtakelse tilbyr vi
• Minimum samme lønn og stillingsbrøk som de ansatte har fra før.
• Garantert plass til alle barn i nåværende barnehage.
• Overtakelse av eksisterende barnehage innenfor forsvarlige økonomiske rammer.
• Nødvendig oppgradering for å oppnå eller opprettholde høy standard.
• Selvstendige barnehager som tar utgangspunkt i nærmiljøets ønsker og de ansattes kompetanse.
• Stort fagmiljø med spisskompetanse og egen skole.
• Innflytelse for foreldre gjennom SU / foreldreutvalg.

Felles for FUS-barnehagene
• Nettbasert foreldrebetalingssystem, lønnssystem og fakturahåndteringssystem.
• Hjelp fra egne fageksperter innen HMS, IT, markedsføring, pedagogikk, regnskap og økonomi.
• Fordelaktige innkjøpsavtaler som bedrer økonomien i FUS-barnehagene.
• Bistand til myndighetskontakt gjennom tilskudd fra kommunen, utvidelser osv.
• Bistand til rekruttering av medarbeidere.
• Bistand til markedsføring av barnehagene og rekruttering av barn.
• Brukerundersøkelser rettet mot foresatte.
• Medarbeiderundersøkelser.

Medarbeiderne i FUS er viktige, og derfor tilbyr vi
• Veiledning av nyutdannede førskolelærere.
• Kontinuerlig opplærings- og kurstilbud til alle medarbeidere.
• Nettverksmøter og ledersamlinger – lokalt, regionalt og nasjonalt.
• Rådgiving og støtte til opplæring av daglige ledere.
• Fadderordning for nye daglige ledere.
• Pedagogisk frihet.
• Stort faglig og sosialt nettverk.
• Lokalt driftssamarbeid.
• Gratis arbeidstøy med FUS-logo.

FUS hovedavtale og tariffavtale
Vi har tariffestet lønn og pensjon i henhold til hovedavtale og tariffavtale inngått mellom FUS barnehagene og Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta. FUS-barnehagene har konkurransedyktig lønn og god pensjonsordning. Du kan lese mer om hva fagforbundene sier om avtalene med FUS-kjeden på deres nettsider:“Vi er godt fornøyd med at vi har kommet fram til en ny pensjonsordning for Fagforbundets medlemmer som er framtidsretta, livsvarig og kjønnsnøytral”, sier Fagforbundets forhandlingsleder, Mette Henriksen Aas. “Den nye pensjonsordning er forutsigbar både for våre medlemmer og for arbeidsgiversiden”.

Kontakt oss her ved kjøp av barnehager