Hva koster en barnehageplass?

Stortinget fastsetter maksprisen for barnehageplass hvert år. Maksprisen blir fastsatt til kroner 3 315 per måned fra og med 1. januar 2022 og kroner 3 050 per måned fra 1. august 2022.  

Matpenger vil variere fra barnehage til barnehage, men er som regel mellom 200 – 400 kr i måneden. Matpengesatsen vil du finne i barnehagens vedtekter.

Har du flere barn i barnehagealder har du rett til søskenmoderasjon i prisen. Dette kan variere fra kommune til kommune så undersøk derfor hvilke regler/priser som gjelder for din kommune.