Barnehagepriser

Hva koster en barnehageplass?

Stortinget fastsetter maksprisen for barnehageplass hvert år. Fra 1. januar 2020 er maksprisen satt til på 3 135,- kr pr. måned.

Matpenger vil variere fra barnehage til barnehage, men er som regel mellom 200 – 350 kr i måneden. Matpengesatsen vil du finne i barnehagens vedtekter.

Har du flere barn i barnehagealder har du rett til søskenmoderasjon i prisen. Dette kan variere fra kommune til kommune så undersøk derfor hvilke regler/priser som gjelder for din kommune.