hvorforfus

Hvorfor
jobbe i FUS

Vår ambisjon er å sette en ny standard for kvalitet i barnehagen, å bli selve referansen i bransjen. Det klarer vi bare med å bygge det beste laget, med de flinkeste medarbeiderne. Derfor satser vi tungt på forskning og utdanning. Er du stolt av faget ditt og ønsker å være med på å legge den faglige og menneskelige lista høyt? Da vil vi gjerne prate med deg!
Våre verdier: Tilstedeværende, skapende og glødende.
Faglig utvikling

Faglig utvikling og karrieremuligheter

I FUS utvikler vi oss ved hjelp av barnehagebasert kompetanseutvikling. Vi deler, reflekterer og lærer i felleskap, på tvers av kompetansenivå. I tillegg samarbeider vi med ulike fag og forskningsmiljøer, universiteter og høyskoler for å utvikle skreddersydde læringsprogrammer.

Vi utvikler barnehagen som en lærende organisasjon som aldri står stille.

Les mer om faglig utvikling
Vår visjon: Sammen gir vi barndommen verdi; vennskap, lek og glede - og hverdagsmagi

Barnet
først

Barnetforst

De første leveårene utvikles barnas sosiale og emosjonelle egenskaper i en forrykende fart, og de trenger mye støtte til å håndtere og regulere egne følelser. Basert på vår visjon Barnet Først har vi satt i gang et omfattende prosjekt for kompetanseutvikling i barnehagen, som følges av forskning i samarbeid med Universitetet i Oslo. Vi ønsker å sikre barnets behov for omsorg, støtte til læring og god organisering, i dette arbeidet bruker vi blant annet den annerkjente observasjonsmetodikken CLASS.