I FUS setter vi barnet først. Å lære barna å sette pris på naturen rundt oss er viktig for våre barns fremtid. Derfor er det vårt mål at barna skal utvikle kunnskap og holdninger til hvordan de kan ta vare på naturen og bidra til et bærekraftig samfunn. Gjennom pedagogikk, verdier og praksis skal vi i FUS-barnehagene fremme bærekraft, slik at barna lærer å ta vare på seg selv, hverandre og naturen.   

I FUS barnehagene har vi fokus på: ·       

Ansatte:
I FUS skal vi være gode rollemodeller, med kunnskap og holdninger om bærekraftige verdier.

Natur og miljø:
I FUS gir vi barna en tilhørighet til naturen, lære å utforske naturen, bli glad i den og ta vare på den for fremtiden.

Mat:
Mat er en verdifull ressurs, og i FUS jobber vi for å utnytte maten i barnehagen på best mulig måte, redusere matsvinn og gi barna innsikt i matens opprinnelse, produksjon og veien fra mat til måltid. Les mer om mat og måltider i FUS-barnehagene her (Link),eller på barnehagenes egne sider. 

Bærekraftige produkter og materialer: 

I FUS velger vi så langt det er mulig produkter med god kvalitet og levetid, reparerer og vedlikeholder fremfor å kjøpe nytt. 

Sosial utjevning i samfunnet:
Vår faglige satsing, Barnet først, har fokus på å støtte alle barns trivsel, læring og utvikling, uavhengig av barnas bakgrunn og funksjonsnivå. Vi skal sikre at barna i våre barnehager får de beste forutsetningene for å kunne delta i lek og vennskap med andre barn. Dette er med på å skape inkluderende og utviklingsstøttende barnehager, som vil bidra til sosial utjevning og et mer bærekraftig samfunn.