Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Birkenes FUS barnehage avd. Herefoss

Vi har ledige barnehageplasser!

Kom gjerne innom og besøk oss! Møt oss og se hvor fint vi har det.
Noe du lurer på?
Bare å spørre :) AVTAL MØTE
Kontakt:
Lene Osenbroch
Daglig leder

Tlf: 99 21 70 89
E-post: dl.birkenes@bhg.no
Birkenes FUS barnehage as avd. Herefoss

Velkommen til Birkenes FUS Barnehage AS:)

TRENGER DU BARNEHAGEPLASS?  VI HAR LEDIGE PLASSER PR. NÅ 

Birkenes FUS barnehage eies av Trygge barnehager AS og driftes av FUS AS. Barnehagen består av 2 bygg. Barnehagen på Herefoss åpnet i nye flotte lokaler på Himlegardsheia på Herefoss i august 2013

Barnehagen på Birkeland åpnet i nye flotte lokaler i august 2015

Birkenes FUS Barnehage, avd.Herefoss,ligger i naturskjønne omgivelser på Herefoss. Vi er heldige som har så flott Inne og utemiljø. Barnehagen er utformet med 2 avdelinger, avd. Humlene og avd. Hegrene. Pga. antall barn pr. i dag er barna i praksis samlet på en avdeling, men deles i mindre grupper avhengig av aktiviteter og opplegg gjennom dagen.

Birkenes FUS barnehage avd.Birkeland  ligger sentrumtsnært på Birkeland. Der harn vi 5 avdelinger, 3 avdelinger for 3-6 år og 2 avdelinger 0-3 år. Barnehagen er godkjent for 101 barn hvis alle barna er over 3 år.

Trenger du hjelp til å finne noe passende klær til barnet ditt? Ta en titt på fusfordel.no, kanskje du finner noe passende der. Utvalget vil bli utvidet etterhvert.

Våre åpningstider:

Vi er stolte over å kunne si at Avdelingen på Birkeland har kommunens beste åpningstider. Åpningstid fra og med 1.desember 2019 vil være fra  06.45-16.30.

Vi har sommeråpent barnehage og dermed stort sett åpent hele året. Vi holder stengt  julaften og nyttårsaften og 5 planleggignsdager pr. år.

 Våre åpningstider gir større fleksibilitet for dere foreldre ift. å velge ferie for barna tilpasset ferie på deres arbeidsplass:)

Avdeling Herefoss har åpningstid fra kl.07.00-16.30. Herefoss holder sommerlukket i uke 29,30 og 31

Barnet først er  FUS sitt slagord, men også navnet på en intern kompetanseutvikling og en kvalitetssikring for barnehagene våre, og gir våre ansatte innsikt og opplæring i bl.a. Class (Classroom Assessement Scoring System) og TIK (Tuning into Kids). 

Våre Verdier og visjoner

Våre satsingsområder er:

Metodene vi bruker er Prosjektbasert læring og Circle of Security(COS)

COS handler om å etablere en trygg og god Voksen-barn relasjon. Vi er opptatt av å skape et trygt og godt læringsmiljø for barna. De trenger en god tilknytning til de voksne i barnehagen for å kunne leke, utforske og lære.

Trygghet og gode relasjoner er de viktigste byggestener for å skape et godt miljø for læring og utvikling.

I tråd med COS gjennomfører vi derfor en Foreldreaktiv tilvenning ved oppstart i barnehagen

For at barn skal ha godt med energi til lek, utforskning og læring har vi vårt eget matkonsept Smartmat som sikrer barna riktig og god næring gjennom dagen. Vi har fullkosttilbud som betyr at vi serverer frokost og to lunsjmåltider i løpet av dagen. Dere betaler 400/mnd for et fullverdig kostholdstilbud hos oss.

                                                                                                                              

Hos oss kommer barnet først

Vi setter Barns medvirkning høyt. Vi fokuserer vi på at hvert enkelt barn skal finne sin plass i barnegruppen og føle at de er en del av fellesskapet. Vi jobber for at alle barn skal ha venner i barnehagen.

Voksne skal gi omsorg og sørge for at hvert enkelt barn blir sett, hørt og møtt i hverdagen.Vi skal hele tiden jobbe for å etablere tryggehet og gode relasjoner mellom voksen -barn og mellom barn-barn.

Gjennom felles mål og verdier hjelper vi barna med å vise empati, bygge vennskap og gode relasjoner. Vårt mål er å bygge gode og sterke relasjoner som utvikler seg til varige vennskap, gjennom å støtte hverandre, inkludere og sette fokus på det som er bra. Vi jobber for å utvikle barns sosiale kompetanse ved å samtale med barna, være gode rollemodeller og gi positiv forsterkning på atferd vi ønsker mer av. Vi fokuserer på barnas sosiale kompetanse for å forebygge mobbing og mobbeatferd og utarbeidet allerede i 2012 Handlingsplan for forebygging av krenkelser og mobbing. Planene er nå revidert i forbindelse med innføring av nulltoleranse og aktivitetsplikt i barnehagene. Se gjerne Barnehagemiljø og Udir, tips til foreldre

Vi skal hele tiden skal tilrettelegge for et trygt og godt læringsmiljø  for barna. For å sikre at barn utvikler seg og får et tilrettelagt læringsmiljø har vi også utarbeidet en Progresjonsplan. Progresjonsplanen sier noe om hva barn på de ulike alderstrinn skal få erfaring med i barnehagen for å tilrettelegge for læring og utvikling.        

 Hos oss har vi et høyt faglig miljø i barnehagen. Vi er opptatt av at vårt Personal skal øke kompetansen og utvikle seg i takt med samfunnet. Vi vil alltid tilstrebe å oppnå våre mål.

FUS kjedens hovedmål: Å bli Norges beste barnehager

Hvordan:

  • Vi skal jobbe forskningsbasert. Vi skal bygge vårt arbeid på hva forskning sier er det beste ift. barns utvikling og læring. Vi har stor fokus på voksenrollen i dette arbeidet.
  • Vi skal ta i bruk observasjonsverktøy CLASS for å sikre kunnskap om voksnes styrker og utfordringer. På den måten vil vi jobbe for å å utvikle kompetansen vår, jobbe for å fremme trygge og lærings og utvikliingsmiljø for barna:)
  • Observasjon av barna for å sikre progresjon

Søk barnehageplass

Avdelinger

Humlene
Avdelingsleder:
Anne Topland
Tlf: 99217086
humlene.birkenes@bhg.no
Hegrene
Avdelingsleder:
Ingrid Topland
Tlf: 99217086
hegrene.birkenes@bhg.no