Hopp til innhold

Birkenes FUS barnehage avd. Herefoss

Birkenes FUS barnehage as avd. Herefoss

Velkommen til Birkenes FUS Barnehage AS:)

Birkenes FUS barnehage eies av Trygge barnehager AS og driftes av FUS AS. Barnehagen består av 2 bygg. Barnehagen på Birkeland åpnet i nye flotte lokaler i august 2015 og barnehagen på herefoss åpnet i flotte nye lokaler i august 2013

Birkenes FUS Barnehage, avd.Herefoss,ligger i naturskjønne omgivelser på Herefoss. Der har vi 2 avdelinger, avd. Humlene og avd. Hegrene.

Birkenes FUS barnehage avd.Birkeland  ligger sentrumtsnært på Birkeland. Der harn vi 5 avdelinger, 3 avdelinger for 3-6 år og 2 avdelinger 0-3 år. Barnehagen er godkjent for 101 barn hvis alle barna er over 3 år.

Våre åpningstider:

Vi er stolte over å kunne si at Avdelingen på Birkeland har kommunens beste åpningstider. Åpningstid fra og med 1.desember 2019 vil være fra  06.45-16.30.

Vi har sommeråpent barnehage og dermed stort sett åpent hele året. Vi holder stengt  julaften og nyttårsaften og 5 planleggignsdager pr. år.

 Våre åpningstider gir større fleksibilitet for dere foreldre ift. å velge ferie for barna tilpasset ferie på deres arbeidsplass:)

Avdeling Herefoss har åpningstid fra kl.07.00-16.30. Herefoss holder sommerlukket i uke 29,30 og 31

Våre satsingsområder er:

  • Egenledelse i lek og læring
  • Språk og kommunikasjon
  • Inkluderende læringsmiljø

Metodene vi bruker er prosjektbasert læring og COS(Cirkle of Security).

COS handler om å etablere en trygg og god Voksen-barn relasjon. Vi er opptatt av å skape et trygt og godt læringsmiljø for barna. De trenger en god tilknytning til de voksne i barnehagen for å kunne leke, utforske og lære.

Trygghet og gode relasjoner er de viktigste byggestener for å skape et godt miljø for læring og utvikling.

Smartmat:

Vi tilpasser kosthold i FUS barnehagene etter "smartmatkonseptet". Det betyr at vi skal bruke mest rene råvarer og tilby barna frukt og grønt hver dag. Barna skal få et sunt og næringsrikt kosthold i barnehagen.Vi vektlegger at barna skal oppleve å få et næringsrikt og variert kosthold. På denne måten vil vi være med å gi barna de næringsrike byggeklossene de har behov for i sin utvikling.

FUS betyr først, hos oss skal barnet og leken først.

Vi fokuserer vi på at hvert enkelt barn skal finne sin plass i barnegruppen og føle at de er en del av fellesskapet. Vi jobbef for at alle barn skal ha venner i barnehagen.

 Voksne skal gi omsorg og sørge for at hvert enkelt barn blir sett, hørt og møtt i hverdagen.Vi skal hele tiden jobbe for å etablere tryggehet og gode relasjoner mellom voksen -barn og mellom barn-barn.

Våre verdier er:

Glødende: Vi er imøtekommende, engasjert og har fokus på godt foreldresamarbeid. Vi gir av oss selv, er profesjonelle og tilstreber kvalitet i alle ledd. Vårt mål er at hos oss skal barn og voksne få muligheten til å bli å bli den beste utgaven av seg selv.

Skapende: Vi er kreative og nytenkende og skaper magi av de små tingene i hverdagen. Vi skaper gode minner for barna ved å ta tak i det de er opptatt av og gir rom for å utvikle fantasi. Vi er positive og engasjerte. Vi legger tilrette for lek, glede og humor i hverdagen.

Tilstedeværende: Vi er tilstede som en trygg base og et støttende stilas i barnas lek. Hvert barn skal bli sett og hørt og vite at deres innspill teller. Vi er tilstede med mer enn vårt fysiske "jeg". Vi utsråler energi og arbeidsglede.

Vårt satsningsområdet er Lek, Egenledelse i lek og læring, tilstedeværende voksne i barnas lek. Vi har et høyt faglig miljø i barnehagen, vi er opptatt av å øke kompetansen og utvikle oss i takt med samfunnet, vi vil alltid tilstrebe å oppnå vårt mål som er å bli norges beste barnehage.

Vår visjon er: Sammen gir vi barndommen verdi, lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Hos oss har vi et høyt faglig miljø i barnehagen. Vi er opptatt av å øke kompetansen og utvikle oss i takt med samfunnet. Vi vil alltid tilstrebe å oppnå våre mål.

FUS kjedens hovedmål: Å bli Norges beste barnehager

Hvordan:

  • Vi skal jobbe forskningsbasert. Vi skal bygge vårt arbeid på hva forskning sier er det beste ift. barns utvikling og læring. Vi har stor fokus på voksenrollen i dette arbeidet.
  • Vi skal ta i bruk observasjonsverktøy CLASS for å sikre kunnskap om voksnes styrker og utfordringer. På den måten vil vi jobbe for å å utvikle kompetansen vår, jobbe for å fremme trygge og lærings og utvikliingsmiljø for barna:)
  • Observasjon av barna for å sikre progresjon

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser !

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Lene Osenbroch
Daglig leder

Tlf: 99 21 70 89
E-post: dl.birkenes@bhg.no

Avdelinger

Humlene
Avdelingsleder:
Anne Topland
Tlf: 99217086
humlene.birkenes@bhg.no
Hegrene
Avdelingsleder:
Ingrid Topland
Tlf: 99217087
hegrene.birkenes@bhg.no