Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:00 - 16:30

Vi har
ledig plass!

Barn 1-3 år fra Barn 3-5 år fra

Kom gjerne innom og besøk oss!

Møt oss og se hvor fint vi har det. Noe du lurer på? Bare å spørre :)

 Daglig leder

Lene Osenbroch
99 21 70 89
E-post

Velkommen til Birkenes FUS barnehage avd. Herefoss

Avdelinger

Humlene
Avdelingsleder:
Anne Topland
Tlf: 99217086
humlene.birkenes@bhg.no
Hegrene
Avdelingsleder:
Camilla Pedersen
Tlf: 99217086
hegrene.birkenes@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Nestleder, Veronica Oxaas

Jeg har jobbet i barnehage i 16 år. I 2012 ble jeg ferdig utdannet Barnehagealder. Jeg har 15 studiepoeng i viderutdanning i gruppe, samspill og kommunikasjon. Jeg trives godt i miljøer med faglig kompetanse og ser på egenutvikling og kommunikasjon som viktig i arbeid med barn. Det er viktig for meg at barn bli både sett, hørt og verdsatt. Viktig for meg å være tilstede som voksen og at jeg gir av meg selv. Jeg e romsorgsfull, gir barna tid og ro til gode samtaler og god lek.

Fra september 2022, ble jeg nestleder i  barnehagen. Har i samarbeid med dagig leder ansvar for drift, faglig oppfølging osv.. Har hovedansvar for å følge opp vedtak på spesialpedagogisk hjelp. Det innebærer oppfølging av barn, ansatte samt samarbeid med eksterne instanser som PPT og SPT.

Daglig leder Lene Osenbroch

Utdannet barnehagelærer. Fordypning i organisasjon og ledelse. Videreutdanning i pedagogikk og familieterapi.  Ble sertifisert i Tuning in to Kids(TIK) i 2021. 

Jobbet 22 år som daglig leder i private barnehager. Har også mange års erfaring fra avdeling i direkte arbeid med barna ifm delt stilling som styrer og pedagogisk leder. Opptatt av barn-voksen relasjonen for å skape en trygg og god læringsarena for barna. Barn skal bli sett, hørt, møtt og anerkjent for den de er. Vi voksne skal veilede og støtte på en omsorgsfull, tydelig og trygg måte. Jobber for å sikre utvikling og kvalitet i barnehagen. Som daglig leder har jeg en åpen dør, jeg ønsker å være tilgjengelig for både foreldre og ansatte. Det er viktig for meg å ta meg tid til en ekstra prat ved behov, gi støtte, råd og veiledning.

Pedagogisk leder, Anne Topland

Utdannet barnehagelærer

Pedagogisk leder, Camilla pedersen

Jeg ble ferdig utdannet Barnehagelærer i 2018. Har jobbet i barnehage fra våren 2018. Først som barnehagelærer og deretter som pedagogisk leder i 3,5 år. Jeg begynt i Birkenes FUS januar 2022. Jeg har forming som fordypning. Jeg ser på leken som det viktigste i barndommen. Her kan barna ta i bruk fantasien, kreativiteten og skapergleden gjennom ulike aktiviteter. Jeg trives i skog og mark for der er det stor plass for lek, utforskning, læring og undring. Viktigste for meg er å gi barna nok omsorg for å skape trygghet sånn at barna skal kunne utvikle seg til å bli den beste utgaven av seg selv.

Pedagogisk medarbeider, Eva Bendiksen

Jeg har jobbet i barnehage i 30 år. Det viktigste for meg i møte med barna er at de opplever meg som en trygg person. En voksen de kan krype opp i fanget til når de trenger det. Jeg liker å være ute i skog og mark. Jeg er opptatt av barns medvirkning og tar de med på aktiviteter både inne og ute. Enten det er at vi undrer oss sammen om ting, at de hjelper til med ulike gjøremål som f.eks. å finne ting på lageret, hjelpe på kjøkkenet osv..., så er min tanke at barna opplever seg sett og viktige og de lærer samtidig . Det er viktig for meg.

Barne- og ungdomsarbeider/vikar, Marte Pettersen

Barne og ungdomsarbeider. Jobber som vikar hos oss.