Hopp til innhold

Fjellheim FUS friluftsbarnehage

Fjellheim FUS friluftsbarnehage as

Fjellheim FUS friluftsbarnehage har stort fokus på friluftsliv, uteaktivitetar og sunt kosthald. Barnehagen held til i utradisjonelle barnehagelokale og naturskjønne omgjevnader på Årbø, om lag 6 km frå Fitjar sentrum. Vi har 8 mål innmark, flott turterreng og gardsbruk i umiddelbar nærleik. Vi har i har stort inngjerda uteområde umiddelbart utanfor dørene, men vi har ingen tradisjonelle leikeapparat på uteområdet, og vi har «uendeleg» med plass utanfor gjerdet. Barna er ute storparten av dagen, og er ofte på tur utanfor barnehagen, til forskjellige turmål med ulik distanse frå barnehagen. Desse turmåla er gjenkjennelege referansepunkt med sjølvlaga namn, mellom anna Kjekkaste plassen, Nashornplassen, Pinneplassen, Diamanten. Barna gjer seg ulike erfaringar om friluftsliv, som å kle seg etter forholda, ta vare på seg sjølv og venane sine, og kjenne etter når ein treng mat, drikke og kvile. Barna får verdifulle erfaringar i møte med naturen, og dei lærer å ta vare på både planter og dyr. For å oppleve gleda med uteleik og friluftsliv, tenkjer vi at vi må begynne i det små. Vi legg opp til at dei minste barna skal vere akkurat passeleg mykje ute, og passeleg langt frå barnehagen, slik at dei kjenner seg tilfredse og trygge.

For dei minste barna tilpassar vi friluftslivet individuelt, ut frå alder og utviklingsnivå og behov for søvn og kvile.

I Fjellheim FUS friluftsbarnehage har vi erfart at det å vere mykje ute aukar trivnaden hos både barn og vaksne. I naturen vert leiken gjerne mindre styrt og ofte betre tilpassa enn inne i barnehagen sine avgrensa areal. Det er mykje å finne på og leiken utviklar seg sjølv. Barn leikar mykje på tvers av alder og kjønn, på ein inkluderande måte.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Trolla
Ped.leiar
Anne-Marie Stokken
Tlf: 91692696
trolla.fjellheim@bhg.no
Tussane
Ped.leiar
Camilla Volden
Tlf: 91692695 / 91692693
tussane.fjellheim@bhg.no
Alvane
Ped.leiar
Line Haraldseid
Tlf: 91692697
alvane.fjellheim@bhg.no