Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Fjellheim FUS friluftsbarnehage

Fjellheim FUS friluftsbarnehage as

Fjellheim FUS friluftsbarnehage har friluftsliv, uteaktivitetar, omsorg og vennskap i fokus. Barnehagen held til i utradisjonelle barnehagelokale og naturskjønne omgjevnader på Årbø, om lag 6 km frå Fitjar sentrum. Vi har 8 mål innmark, flott turterreng i umiddelbar nærleik og båt på Storavatnet. På uteområdet vårt har vi ein lavvo, ei scene, ei lita hytte og eit par sandkasser, elles har vi ingen "tradisjonelle" leikeapparat. Vi brukar naturen som leikeplass.

Barna er ute storparten av dagen, og er oftast på tur utanfor barnehagen, til forskjellige turmål med ulik distanse frå barnehagen. Desse turmåla er kjende for barna og har namn barna har laga sjølv opp gjennom tidene, mellom anna Kjekkaste plassen, Nashornplassen og Diamanten. Barna i Fjellheim FUS friluftsbarnehage gjer seg ulike erfaringar med friluftsliv, som å kle seg etter forholda, ta vare på seg sjølv og venane sine, og kjenne etter når ein treng mat, drikke og kvile. Barna får verdifulle erfaringar i møte med naturen, og dei lærer å ta vare på både planter og dyr.

For å oppleve gleda med uteleik og friluftsliv, tenkjer vi at vi må begynne i det små. Vi gjer individulle tilpassingar på turar og friluftsliv, ut frå alder og utviklingsnivå og behov for søvn og kvile. Både små og store opplever stadig meistringsglede ved å beherske nye utfordringar og nå nye mål.

I Fjellheim FUS friluftsbarnehage har vi erfart at det å vere mykje ute aukar trivnaden hos både barn og vaksne. I naturen vert leiken gjerne mindre styrt og ofte betre tilpassa enn inne i barnehagen sine avgrensa areal. Det er mykje å finne på og leiken utviklar seg sjølv. Barn leikar mykje på tvers av alder og kjønn, på ein inkluderande måte.

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser !

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Karianne Stadheim
Daglig leder

Tlf: 91 69 26 98
E-post: dl.fjellheim@bhg.no

Avdelinger

Trolla
Ped.leiar
Anne-Marie Stokken
Tlf: 91692696
trolla.fjellheim@bhg.no
Tussane
Ped.leiar
Annette Rosnes Skjerping
Tlf: 91692695 / 91692693
tussane.fjellheim@bhg.no
Alvane
Ped.leiar
Line Haraldseid
Tlf: 91692697
alvane.fjellheim@bhg.no