Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:30 - 17:00

Vi har
ledig plass!


Kom gjerne innom og besøk oss!

Møt oss og se hvor fint vi har det. Noe du lurer på? Bare å spørre :)

 Daglig leder

Charlotte Gunvaldsen
90 22 78 08
E-post

Velkommen til Hestnes FUS barnehage

Avdelinger

Myntevik
Avdelingsledere:
Henrik og Natasa
Tlf: 94004855
Mikkelstoppen
Avdelingsledere:
Oddlaug/Toril og Roy
Tlf: 94004856

Vis alle

Ansatte

Charlotte Gunvaldsen

Daglig leder - 

"Jeg er opptatt av at alle barn skal bli anerkjent for den de er, og jeg setter mangfold og inkludering høyt. Jeg vil jobbe for at alle barn og ansatte her i Hestnes FUS skal få oppleve en hverdag fylt med humor, lek, musikkglede og utforsking i barnehagen og i det fine nærmiljøet vårt - sjøkanten som i skogen."

Roy Helgeland

Pedagogisk leder - 

"Jeg er opptatt av at alle barn her i Hestnes FUS skal bli sett og hørt for den de er. Jeg vil jobbe for at barna får mulighet til å knytte gode vennskapsbånd med hverandre."

Tove Elisabeth Ollestad

Pedagogisk leder - (I fødselspermisjon)

"Jeg er glad i friluft og opptatt av at alle barn her i Hestnes FUS skal VÆRE og LÆRE i naturen. Med fordypning i friluft ønsker jeg å gi barna mange muligheter ute i nærområdet vårt."

Oddlaug Klippen

Pedagogisk leder - 

"Jeg ønsker at hvert enkelt barn her i Hestnes FUS skal få føle på en trygghet og omsorg hver dag. Jeg er opptatt av at barna skal ha en god og leken hverdag med opplevelser og utfordringer tilpasset hver enkelt."

Toril Mortensen

Assistent - 

"Jeg er opptatt av at hvert barn skal bli sett og hørt da vi alle er forskjellige. Jeg er glad i gå på tur med barna i det flotte nærområdet vårt."

Natasa Sahingic

Barne- og ungdomsarbeider -

"Jeg ønsker å ha spesielt fokus på anerkjennelse, vennskap, inkludering og ikke minst leken her i Hestnes FUS. Jeg har stor interesse for alle barn og at de er forskjellige, og har derfor videreutdannet meg innen barn med særskilte behov."

Elisabeth Novak

Fagarbeider - 

"Jeg vil jobbe for at barna her i Hestnes FUS skal få utvikle sin kreativitet gjennom fingerferdigheter, språkutvikling, musikk og kunst. Jeg ønsker derfor å gi dem erfaringer innen all slags former for kunst og musikk."

Signe Marie Øgreid

Barne- og ungdomsarbeider -

"Jeg er lydhør ovenfor barna her i Hestnes FUS, og viser omsorg og varme for hvert enkelt barn."

Ellen Korneliussen

Spesialpedagog - Egersund Kommune,

"Jeg vil jobbe for at alle barn skal bli sett og hørt, føle seg trygge, bli utfordret, oppleve mestring, leke masse og ha det GØY. Min oppgave er å hjelpe dem til å bli den beste utgaven av seg selv."

Susanne Holta

Fagarbeider - 

"Jeg vil jobbe for at alle barn her i Hestnes FUS skal få oppleve at de er verdifulle og de skal få oppleve at jeg gleder meg over å se dem og være sammen med dem. Jeg vil ha fokus på det positive, og ønsker å hjelpe barna med å dele med hverandre og være gode med hverandre."

Henrik Lædre

Pedagogisk leder - 

"Jeg ønsker at barna i Hestnes FUS skal få oppleve glede, trivsel, mestring og anerkjennelse i sin barnehagehverdag. Gjennom tilrettelegging vil jeg gi barna mulighet til å knytte vennskapsbånd og gode relasjoner med hverandre og oss voksne."

Helene SKåra

Ekstra ressurs, Eigersund Kommune

"Jeg ønsker at barna skal oppleve og ha en lagspiller i de voksne. At det barna sier og gjør er viktig for oss, og at hele barnet blir tatt på alvor. Jeg ønsker at alle barn skal komme hjem fra barnehagen og føle seg sett og ivaretatt. Jeg ønsker å skape gode, trygge relasjoner mellom barn og voksne, og gode vennskap barn imellom".

Anne Karin Skogen

Ekstra ressurs - Eigersund Kommune,

"Jobber med tegn til tale hver dag, og ser dette som et viktig verktøy for barn med særskilte behov, men også som et godt supplement for språkutviklingen til alle barn". 

Elsa Woldue

Ringevikar