I FUS har vi «bygget» et hus som gjenspeiler hvilke ansatte som jobber hos oss:

Fus huset

Grunnmuren i huset viser de grunnleggende forutsetningene for å bli ansatt i FUS. Vi forventer at alle ansatte forstår og snakker norsk og kan levere politattest. I noen stillinger er det også krav til utdanning og arbeidserfaring.

I FUS har vi identifisert tre grunnleggende holdninger; alle ansatte i FUS er involverte, reflekterte og vi verdsetter kunnskap. Holdningene finner man i 1.etasje i FUS Huset og er gyldige uansett hvilke rolle man har i barnehagen. Ved å etterleve disse holdningene i jobbhverdagen vil man kunne være gode rollemodeller, gode samarbeidspartnere og det vil danne grunnlaget for en lærende FUS-organisasjon. Holdningene i FUS kommer til uttrykk gjennom atferd:

Fus holdninger

I 2.etasje på FUS huset finner man forventninger til alle som har et lederansvar i FUS. Vi kaller dette FUS Standard for ledelse. FUS Standard for Ledelse bygger på flere viktige komponenter. I FUS sier vi Barnet først. Med dette mener vi at vi alltid setter barna først – barna skal være FUS! FUS standard for ledelse er bygget på dette og våre verdier; skapende, glødende og tilstedeværende. Våre verdier forteller hva vi står for, hva vi tror på og hva som er viktig for oss.

Ledersirkel

I 3.etasje finner man det som er unikt ved hver enkelt FUS barnehage. Hver FUS barnehage har sine ambisjoner og sine mål som de strekker seg etter hver dag. 

På loftet finner vi FUS barnehagenes visjon, som staker ut en retning for hva vi ønsker at organisasjonen skal oppnå – nå og i fremtiden. Visjonen er det vi strekker oss etter hver dag i møte med barn, foreldre og kollegaer.

Vil du flytte inn i FUS huset? Se våre ledige stillinger her.