I FUS ønsker vi mennesker med ulik religion, livssyn, kjønn, alder og legning velkommen. Vi ønsker at barna får oppleve at det finnes mange måter å tenke, handle og leve på. Dessuten skaper det en mer spennende og givende arbeidsplass.

Barnehagebasert kompetanseutvikling

Vi deler, reflekterer og lærer mer i felleskap, på tvers av kompetansenivå og erfaring. Dette stimulerer til å utvikle barnehagen som en lærende organisasjon. I tillegg samarbeider vi med universitet, høyskoler og ulike fag og forskningsmiljøer for å utvikle digitale læringsprogrammer og workshops i barnehagene med faglige veiledere. 

Egenledelse i lek og læring

Barnehagen er barnas første virkelige møte med verden utenfor hjemmet, og forskning viser at tiden i barnehagen er vesentlig i forhold til å utvikle gode sosiale egenskaper og mestringsfølelse. Vår ambisjon er å gi barna en sosial grunnmur som skaper glede, selvtillit og selvstendighet. Det er ikke bare at vi leker, det er hvordan.

Vi støtter oppunder barnas lek, hjelper dem å planlegge og organisere leken og bidrar til at barna lærer å regulere egne følelser og handlinger. Les mer om egenledelse i lek og læring her.

Assistentprøven

Flinke folk tiltrekker flinke folk. Alle uten barnehagelærerutdannelse i FUS gjennomfører assistentprøven, og kan også søke om studiepermisjon for å søke om å gjennomføre barnehagelæring på deltid/ ABLU (arbeidsplassert barnehagelærerutdanning).

Mangler du utdannelse som barnehagelærer så får du gjennom assistentprøven en innføring i barns behov og utvikling, foreldresamarbeid og kunnskap om de yngste barna og barn med ekstra behov. Du får også kunnskap om språkarbeid og mobbing, innføring i rammeplanen og ditt ansvar som medarbeider i barnehagen.

Karrieremuligheter

FUS er summen av våre medarbeidere. Vi vokser når våre medarbeidere vokser og blir flinkere fordi våre medarbeidere blir flinkere. Derfor er vår ambisjon å lage det beste opplæringsløpet og de beste karrieremulighetene for alle våre ansatte.
Vi skal lære hver dag i barnehagen, og legger til rette for du kan studere samtidig som du jobber.
Er du for eksempel barnehagelærer eller pedagogisk leder i FUS, kan du søke om å gjennomføre master og styreutdanning på deltid.Lær mer om FUS på bloggen vår og sjekk ut vår egen podcast, FUS poden.

Vi ønsker oss stadig nye, flinke kolleger.
Hvis du er nyutdannet eller student og ønsker mer informasjon om jobb og muligheter ellers i FUS, så klikk på knappen under.