Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Å "hjerte" hverandre!

Et barn sa, under et prosjekt på stor base om vennskap: «det er viktig å hjerte hverandre, fordi det blir man glad av». Begrepet å «hjerte» hverandre har blitt en stor del av vår barnehage og har inspirert mange underveis i prosjektet. Nyere forskning (Østrem, 2009) viser til at barn gir uttrykk for at lek og vennskap er det aller viktigste for dem i barnehagen. Det forteller oss at vi må støtte barnas initiativ til samspill og bidra til at alle kan få leke med andre, oppleve vennskap og lære å beholde venner. Vi må snakke med barna om hvordan vi håndterer hverandre, og invitere barna til å danne gode leveregler for samhandling i fellesskap. Vi skal støtte barna i å se saken fra flere sider, gi rom for refleksjon og snakke om følelsesmessige reaksjoner. Gjennom smågrupper skal vi støtte barna i å sette grenser for seg selv, respektere andre og finne løsninger i konflikthåndtering. Gjennom tilstedeværende ansatte, og et sterkt fokus på å «hjerte» hverandre ønsker vi å fremme vennskap blant barna i barnehagen. Med det ønsker vi også å «forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre» (KD, 23 2017).

Relasjonskompetanse er grunnleggende for hele vår tilværelse, og handler om hvordan du og jeg skal håndtere andre. Vi har behov for denne kompetansen i alle møter med ulike mennesker gjennom hele vårt liv. Vårt fokus vil alltid ligge på å danne gode relasjoner mellom menneskene i barnehagen, og gi barna rike muligheter for å utvikle verdifulle vennskap gjennom lek og meningsfulle opplevelser i felleskap.