Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Lek hos oss er med vilje!

Barn skal bli den beste utgaven av seg selv. Da må hjernen utvikles. Det desidert beste stedet et barn kan utvikle sin hjerne på er i ROLLELEKEN. I rolleleken kan barnet velge å være en annen, samtidig som det er seg selv med sine holdninger, meninger og følelser samt sitt intellekt. Det kan utfordre seg selv og andre gjennom nye opplevelser og erfaringer. Barnet lærer å ta andres perspektiv som vil styrke den empatiske utviklingen. I rolleleken danner barnet seg som et eget individ. Leken har ingen begrensninger, det er lov å prøve og feile da alt er på liksom.

Egenledelse brukes som samlebetegnelse på overordnede funksjoner i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. Barn i førskolealder er i en livsfase hvor læring og utvikling skjer raskere enn noe annet stadium i livet. Grunnleggende ferdigheter og forutsetninger for å mestre livets utfordringer skapes allerede i tidlige barneår. Barn må derfor alltid forstås i et utviklingsperspektiv der de er i stadig utvikling og endring- og at de må forstås ut fra sine sosiale og miljømessige omgivelser. Ansatte med leke- og relasjonskompetanse legger til rette for lek fordi vi mener at leken gir det aller beste grunnlaget for kjenne på mestringsfølelsen, danne relasjoner, tilegne seg læring på sin egen måte og håndtere selve livet.

Hvorfor verner vi om leken i Østre Strøm FUS barnehage?

 • Leken er grunnleggende menneskelig aktivitet
 • Leken er indre styrt, og vi leker fordi det gøy
 • Fordi barna bearbeider inntrykk fra eget levd liv gjennom leken
 • I leken gjør barn erfaringer, de utforsker, mestrer, får kunnskap og utvikler selvtillit
 • Barn sosialiseres gjennom leken og utvikler beredskap for dannelse og læring

 • Lek hos oss er med vilje. Det er ikke en nødløsning fordi vi ikke har planlagt noe bedre

 

 Hva lærer barn i rolleleken?
Egenledelse i lek handler om hjernens evne til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Barn må bruke mange ferdigheter for å løse dagligdagse utfordringer, og egenledelsen er avgjørende for å bruke sine ferdigheter på best mulig måte.

 

 

 

 

 

  

Er det ikke nettopp disse erfaringene vi vil at barn skal danne seg? Det er i hvert fall det vi anser som gode egenskaper og ferdigheter hos mennesker både som barn og senere i livet.

 

Suksesskriterier for gode rammebetingelser og nødvendig handlingsrom for leken:

 • Personalet har tro på at det nytter å satse på barns lek
 • God informasjon til foresatte der vi formidler viktigheten av leken og lekens betydning
 • Bevissthet om hva vi skal redusere eller slutte å gjøre for å rydde plass til leken
 • Personalet har høy lekekompetanse. Opplæring er satt i system gjennom læringsøkter, gruppeveiledning og personalmøter
 • Vi har en ja-holdning til barn. Vi ønsker å virkeliggjøre barns fantasi og ønsker som igjen fører til magisk og god rollelek. Vi ser på barn som kompetente individer, og vi tar deres innspill på alvor.
 • Vi må være forsiktige med å ikke ødelegge leken med våre gode intensjoner
 • Vi legger til rette for verdifull lek gjennom systematiske lekegrupper over tid stadfestet i gruppens månedsplaner

 

Hva skal til for å etablere et grunnlag for god lek?

  • Barn må danne seg erfaringer fra eget levd liv, for å ha ett grunnlag for utfoldelse i rollelek.
  • Ansatte må introdusere barna for spennende fenomener i omgivelsene som kan danne grunnlag for leketema, allerede på liten base
  • Ansatte må legge til rette for turer og aktiviteter som skaper mening. Felles opplevelser styrker samholdet og gir felles referanser i rolleleken.
  • Leken foregår stort sett i smågrupper basert på interesser, trygghet og utviklingsnivå.
 • Barnas lekelandskap og lekerekvisitter er hele tiden i forandring for å inspirere til lek.
 • Rikelig med lekemateriell er tilgjengelig for barna på både liten og stor base.

 

Hvordan jobber vi konkret med rolleleken?

Tema: Observere/etablere leketemaer

Deltakere: Hvem er med/Hvem er ikke med? Hvem er de som ikke er med?

Varighet: Leken tar den tiden den tar, og fortsetter gjerne en annen gang. Dette utfordrer barnehagens rutiner og dagsrytme

Rekvisitter: Nødvendig utstyr lages eller hentes inn

Lekegrupper: Systematiske lekegrupper satt i månedsplan innad i personalet

Evaluering/refleksjon: Ansatte evaluerer leken gjennom jevnlige gruppemøter

 

Personalets rolle i leken:

Tilstedeværelse er en av våre verdier og dette gjelder også i leken, både inne og ute. Med fornuft er vi nødt til å justere oss inn og ut av leken. Vi tilpasser vår rolle i leken basert på barnas behov og gjennom ulike strategier.

 

Blant disse er:

 • lekeleder
 • lekekamerat
 • lekeavslutter          
 • veiviser for barn i lek
 • igangsetter av lek
 • tilrettelegger av leken
 • tilrettelegger for enkeltbarn
 • hjelper enkelte barn med å knekke lekekoden

 

Lek og egenledelse er, sammen med relasjonskompetanse, det pedagogiske fundamentet i Østre Strøm FUS barnehage. Det betyr at de ansatte evner å by på oss selv og har eventyrlyst i møte med barna og omgivelsene. De skal sørge for god kommunikasjon med barna gjennom å stille åpne spørsmål og gi rom for den gode samtalen når som helst, hvor som helst. Ansatte innehar stor grad av lekekompetanse da vi vet hvor viktig leken er for en meningsfull barndom, utvikling av vennskap og språk. Vi i Østre Strøm FUS barnehage skal fange barns drømmer og håp om et spennende og meningsfullt liv. Leken skal derfor alltid oppta mesteparten av tiden i Østre Strøm FUS barnehage.