Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ansatte i Østre Strøm FUS barnehageåret 2020/2021

Kjersti

Daglig leder

Utdannet førskolelærer ved Universitet i Agder, avd. Kristiansand.

Ett års fordypning i barn med spesielle behov ved Stranmillis University College, Belfast, Nord-Irland. 

Sertifisert i foreldreveiledning med Tuning into kids

Julie

Pedagogisk leder på Revehiet

Bachelor i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo og tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk ved OsloMet

Sertifisert CLASS observatør, og en av barnehagens ressurspersoner i FUS satsning på kompetanseheving "Barnet først"

Malak

Fagarbeider på Revehiet

Utdannet barn- og ungdomsarbeider

Jobber nå med dispensasjon fra utdanningskravet som barnehagelærer

Lise

Pedagogisk medarbeider på Revehiet

Under utdanning for fagbrev i barn- og ungdomsarbeiderfaget

Nikkita

Pedagogisk medarbeider på Revehiet

Rezan

Pedagogisk leder på Harehiet

Utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Oslo

Tar videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge 

Iman

Barnehagelærer på Harehiet

Utdannet barnevernspedagog ved Høgskolen i Innlandet, har nå dispensasjon fra utdanningskravet og jobber som barnehagelærer.

Tar tilleggsutdanning i arbeidsledelse ved NKI

Dilan

Pedagogisk leder på Harehiet

Utdannet førskolelærer fra Universitetet i Stavanger

Irene

Pedagogisk medarbeider på Harehiet

Har jobbet i barnehagen siden den åpnet i 2007

Ella

Pedagogisk medarbeider på Harehiet

Er under utdanning for fagbrev i barn- og ungdomsarbeiderfaget

Zonia

Pedagogisk medarbeider på Harehiet

Vikarierer for Therese som er ute i permisjon

Sonja

Pedagogisk leder på Ulvehiet

Utdannet førskolelærer fra Linnè universitetet, avdeling Kalmar, Sverige

Årsstudium i barns språkutvikling og språklæring på OsloMet

Emilie

Pedagogisk medarbeider på Ulvehiet

Ida

Støtteressurs på Ulvehiet

Tone

Pedagogisk leder på Bjørnehiet

Utdannet barnehagelærer ved OsloMet

Sertifisert CLASS observatør, og en av barnehagens ressurspersoner i arbeidet med FUS satsning på kompetanseheving "Barnet først"

Sertifisert i foreldreveiledning med Tuning into kids

Lene

Fagarbeider på Bjørnehiet

Utdannet barn- og ungdomsarbeider

Jobbet i barnehagen siden den åpnet i 2007

Musarrat

Pedagogisk medarbeider på Bjørnehiet

Berit

Pedagogisk medarbeider på Bjørnehiet

Jobbet i barnehagen siden oppstart i 2007

Marte

Pedagogisk leder på Jerven

Utdannet barn-og ungdomsarbeider, jobber nå på dispensasjon fra utdanningskravet. 

Beata

Barnehagelærer på Jerven

Bachelor i førskolelærer og 

Master i spesialpedagogikk ved Universitetet i Gdansk!

Nathalie

Pedagogisk medarbeider på Jerven

Er under utdanning for fagbrev i barn- og undomsarbeiderfaget

Anita

Pedagogisk medarbeider på Jerven

Begynner høsten 2021 på arbeidsbasert utdanning i barnehagelærer på OsloMet