Hopp til innhold

Østre Strøm FUS barnehage

Østre Strøm FUS barnehage as

Velkommen til et nytt, spennende og meningsfullt barnehageår i Østre Strøm FUS barnehage! Nederst på siden finner du vår helt nye årsplan som forteller mye om hvem vi er og hva vi vil med barn. Du finner også bla. informasjon om våre måltider, visjon, mål og verdier, serviceerklæring og handlingsplan for de aller yngste barna i barnehagen.

 • Hos oss kommer barnet først
 • Leken opptar mesteparten av tiden i Østre Strøm FUS barnehage
 • Vi tilbyr fullkost
 • Varm lunsj hver eneste dag
 • Vi har vognvakt som ser etter barna når de sover
 • Vi er stort sett på tur hver eneste uke
 • Lange åpningstider (6:45-17:15)
 • Vi har åpent hele sommeren, jul og påske
 • Basebarnehage organisert i grupper med faste ansatte som gir forutsigbarhet, trygghet og kontinuitet
 • "Bli kjent" samtale og besøksdager før oppstart i barnehagen
 • Primærkontakt og tilvenning tilpasset hvert enkelt barn og foresatte

Østre Strøm FUS barnehage AS ligger idyllisk til mellom Lillestrøm by og rike naturopplevelser med østmarka som nærmeste nabo. Hos oss deltar barna i alle hverdagslige gjøremål og i utgangspunktet gjør vi ingenting uten barn. Barna sammen med ansatte henter posten, kaster papp og søppel, lager mat, vasker opp, hjelper hverandre, dekker traller, rydder etter seg, kopierer ark og mye annet. Hos oss er barna aktive i sin egen hverdag og i eget liv, og har stor påvirkningskraft i forhold til innholdet i barnehagen. Vårt mål er at alle barn skal oppleve mestringsfølelse og ha mestringstro ved det «å klare sjøl» med god støtte fra tilstedeværende, glødende og skapende ansatte med god relasjonskompetanse. Vi jobber i smågrupper gjennom hele dagen for å sikre at alle barn opplever å bli sett, hørt og etablerer gode relasjoner. Vi bruker tverrfaglig prosjektarbeid som arbeidsform der barnas innspill, spørsmål, behov og interesser danner grunnlaget for prosjektets tema. Lekens muligheter for kreativitet, glede, læring og utvikling er vårt satsningsområde, sammen med et stort fokus på livsmestring gjennom et målrettet arbeid med relasjonskompetanse. Relasjonskompetanse er ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler og reparerer og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker (Spurkeland 2012). Relasjonskompetansen vår er en avgjørende faktor for å skape en god barnehage. Vår evne til å etablere positive, sensitive samspill der det enkelte barn blir forstått og møtt, er svært viktig for kvaliteten i Østre Strøm FUS barnehage.

Vi er en basebarnehage som samarbeider tett for å omfordele våre gode ressurser til barnas beste. Likevel er vi organisert i grupper for at barn, foresatte og ansatte skal oppleve tilhørighet, trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Vi har tre grupper på stor base og to grupper på liten base med faste ansatte på hver gruppe.

Vi serverer alle måltidene i barnehagen. Vi har fokus på sunn og næringsrik mat som gir små barnekropper de byggestenene de trenger for å kunne leke, vokse og utvikle seg.

 

Søk barnehageplass

Avdelinger

Jerven
Pedagogisk leder:
Anita Barkenes
Tlf: 90802242
jerven.ostrestrom@bhg.no
Pedagogisk medarbeider: Therese Nørholen og Eira Schrøder
Ulvehiet
Pedagogisk leder
Sonja Marie Thomassen
Tlf: 90757046
ulvehiet.ostrestrom@bhg.no
Pedagogisk medarbeider: Musarrat Seed og Kristine Heggerusten
Bjørnehiet
Pedagogisk leder:
Tone Steen-Gundersden
Tlf: 95813880
bjornehiet.ostrestrom@gmail.com
Barnehagelærer: Lene Svean Pedagogisk medarbeider: Berit Anita Dystland
Revehiet
Pedgogisk leder:
Beata Katarzyna Karczewska og Julie Katrin Stenersen
Tlf: 90762779
revehiet.ostrestrom@gmail.com
Pedagogisk medarbeider: Lise Marlen Fjellheim og Malak Banishamsah
Harehiet
Pedagogisk leder:
Dilan Kisin og Rezan Khezernia
Tlf: 91568512
harehiet.ostrestrom@gmail.com
Pedagogisk medarbeider: Irene Hellum og Elham Hassan