Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 (Juli: 7.00) - 17:15 (Juli: 16.30)

 Daglig leder

Kjersti Margrethe Sætre
90 23 38 01
E-post

Velkommen til Østre Strøm FUS barnehage

Velkommen til Østre Strøm FUS barnehage!

 • Hos oss kommer barnet først, FUS!
 • Vi jobber aktivt og systematisk med solide relasjoner i forhold til barn, ansatte og foresatte
 • Vi har en forskningsbasert praksis og jobber kontinuerlig med kvalitetsarbeid
 • Prosjektarbeid og barns medvirkning står sterkt i barnehagens kultur
 • Leken opptar mesteparten av tiden i Østre Strøm FUS barnehage
 • Vi tilbyr fullkost
 • Vi har vognvakt som ser etter barna når de sover
 • Vi er stort sett på tur hver eneste uke og vi har fantastiske turområder med egen bålplass
 • Eget årshjul for skolestarterne våre og et tett samarbeid med skolene i nærområdet
 • Lange åpningstider (6:45-17:15)
 • Vi har åpent hele sommeren, jul og påske
 • Basebarnehage organisert i grupper/avdelinger med faste ansatte som gir forutsigbarhet, trygghet og kontinuitet
 • Et spennende lek- og læringsmiljø med rikelig variasjon i måten rommene er utformet på
 • "Bli kjent" samtale og besøksdager før oppstart i barnehagen
 • Primærkontakt og tilvenning tilpasset hvert enkelt barn og foresatte
  • Foreldreundersøkelsen 2020 viser at foreldrene er svært fornøyd med tilvenningsperioden i barnehagen vår. Vi scorer 4,9 av 5. Vårt fokus på tilvenningstiden og vårt arbeid med å trygge barn og foreldre i oppstartsperioden gir positivt utslag. Både barnehagen, foreldre og barn vinner på en trygg og god tilvenningstid. 

Østre Strøm FUS barnehage AS ligger idyllisk til mellom Lillestrøm by og rike naturopplevelser med østmarka som nærmeste nabo. Hos oss deltar barna i alle hverdagslige gjøremål og i utgangspunktet gjør vi ingenting uten barn. Barna sammen med ansatte henter posten, kaster papp og søppel, lager mat, vasker opp, hjelper hverandre, dekker traller, rydder etter seg, kopierer ark og mye annet. Hos oss er barna aktive i sin egen hverdag og i eget liv, og har stor påvirkningskraft i forhold til innholdet i barnehagen. Vårt mål er at alle barn skal oppleve mestringsfølelse og ha mestringstro ved det «å klare sjøl» med god støtte fra tilstedeværende, glødende og skapende ansatte med god relasjonskompetanse. Vi jobber i smågrupper gjennom hele dagen for å sikre at alle barn opplever å bli sett, hørt og etablerer gode relasjoner. Vi bruker tverrfaglig prosjektarbeid som arbeidsform der barnas innspill, spørsmål, behov og interesser danner grunnlaget for prosjektets tema. Lekens muligheter for kreativitet, glede, læring og utvikling er vårt satsningsområde, sammen med et stort fokus på livsmestring gjennom et målrettet arbeid med relasjonskompetanse. Relasjonskompetanse er ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler og reparerer og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker (Spurkeland 2012). Relasjonskompetansen vår er en avgjørende faktor for å skape en god barnehage. Vår evne til å etablere positive, sensitive samspill der det enkelte barn blir forstått og møtt, er svært viktig for kvaliteten i Østre Strøm FUS barnehage.

Vi er en basebarnehage som samarbeider tett for å omfordele våre gode ressurser til barnas beste. Likevel er vi organisert i avdelinger for at barn, foresatte og ansatte skal oppleve tilhørighet, trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Vi har tre avdelinger på stor base og to avdelinger på liten base med faste ansatte på hver avdeling.

Vi serverer alle måltidene i barnehagen. Vi har fokus på sunn og næringsrik mat som gir små barnekropper de byggestenene de trenger for å kunne leke, vokse og utvikle seg.

 

Avdelinger

Jerven
Pedagogisk leder:
Marte Rem
Tlf: 90802242
marte.rem@bhg.no
Ulvehiet
Pedagogisk leder
Julie Katrin Stenersen
Tlf: 90757046
julie.stenersen@bhg.no
Bjørnehiet
Pedagogisk leder:
Tone Steen-Gundersden
Tlf: 95813880
tone.steen-gundersen@bhg.no
Revehiet
Pedagogiske ledere:
Sonja Marie Thomassen og Ella Bakke
Tlf: 90762779
sonja.thomassen@bhg.no - ella.bakke@bhg.no
Harehiet
Pedagogiske ledere:
Elias Stokkan og Iman Bousellam
Tlf: 91568512
Elias.stokkan@bhg.no - Iman.bousellam@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Kjersti

Daglig leder

Utdannet førskolelærer ved Universitet i Agder, avd. Kristiansand.

Ett års fordypning i barn med spesielle behov ved Stranmillis University College, Belfast, Nord-Irland. 

Sertifisert i foreldreveiledning med Tuning into kids

Ella

Pedagogisk leder på Revehiet

Utdannet barnehagelærer på Oslo Met.

Jobbet som pedagogisk medarbeider i Østre Strøm før hun begynte på studiene.

Sonja

Pedagogisk leder på Revehiet

Utdannet førskolelærer fra Linnè universitetet, avdeling Kalmar, Sverige

Årsstudium i barns språkutvikling og språklæring på OsloMet

Lise

Pedagogisk medarbeider på Revehiet

Under utdanning for fagbrev i barn- og ungdomsarbeiderfaget

Nathalie

Barn og ungdomsarbeider på Revehiet

Elias

Pedagogisk leder på Harehiet.

Utdannet barnehagelærer ved Høgskolen i Innlandet

Årsstudium i musikk fra musikkonservatoriet i Tromsø

Iman

Pedagogisk leder på Harehiet

Utdannet barnevernspedagog ved Høgskolen i Innlandet, har nå dispensasjon fra utdanningskravet og jobber som barnehagelærer.

Tar tilleggsutdanning i arbeidsledelse ved NKI

Dilan

Pedagogisk leder på Harehiet (i permisjon)

Utdannet førskolelærer fra Universitetet i Stavanger

Therese

Pedagogisk medarbeider på Harehiet

Har flere års erfaring fra arbeid i barnehage, og jobbet i Østre Strøm i mange år

Irene

Pedagogisk medarbeider på Harehiet

Har jobbet i barnehagen siden den åpnet i 2007

Zonia

Pedagogisk medarbeider på Harehiet og Revehiet.

Julie

Pedagogisk leder på Ulvehiet

Bachelor i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo og tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk ved OsloMet

Sertifisert CLASS observatør, og en av barnehagens ressurspersoner i FUS satsning på kompetanseheving "Barnet først"

Malak

Fagarbeider på Ulvehiet

Utdannet barn- og ungdomsarbeider

Tone

Pedagogisk leder på Bjørnehiet

Utdannet barnehagelærer ved OsloMet

Sertifisert CLASS observatør, og en av barnehagens ressurspersoner i arbeidet med FUS satsning på kompetanseheving "Barnet først"

Sertifisert i foreldreveiledning med Tuning into kids

Lene

Fagarbeider på Bjørnehiet

Utdannet barn- og ungdomsarbeider

Jobbet i barnehagen siden den åpnet i 2007

Musarrat

Pedagogisk medarbeider på Bjørnehiet

Berit

Pedagogisk medarbeider på Bjørnehiet

Jobbet i barnehagen siden oppstart i 2007

Marte

Pedagogisk leder på Jerven

Utdannet barn-og ungdomsarbeider, jobber nå på dispensasjon fra utdanningskravet. 

Beata

Barnehagelærer på Jerven

Bachelor i førskolelærer og 

Master i spesialpedagogikk ved Universitetet i Gdansk!

Anita

Pedagogisk medarbeider på Jerven

Har begynt på arbeidsbasert barnehagelærerutdanning på OsloMet, og har derfor en 60% stilling

Ella

Pedagogisk medarbeider på Jerven

Er under utdanning for fagbrev i barn- og ungdomsarbeiderfaget

Ann Margaret

Pedagogisk medarbeider på Jerven

Ansatt i 40% stilling, og er inne når Anita er på skolen

Stine

Kjøkkenassistent

Fagbrev som institusjonskokk