Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Østre Strøm FUS barnehage

Velkommen til Østre Strøm FUS barnehage!

 • Hos oss kommer barnet først, FUS!
 • Vi jobber aktivt og systematisk med solide relasjoner i forhold til barn, ansatte og foresatte
 • Vi har en forskningsbasert praksis og jobber kontinuerlig med kvalitetsarbeid
 • Prosjektarbeid og barns medvirkning står sterkt i barnehagens kultur
 • Leken opptar mesteparten av tiden i Østre Strøm FUS barnehage
 • Vi tilbyr fullkost
 • Vi har vognvakt som ser etter barna når de sover
 • Vi er stort sett på tur hver eneste uke og vi har fantastiske turområder med egen bålplass
 • Eget årshjul for skolestarterne våre og et tett samarbeid med skolene i nærområdet
 • Lange åpningstider (6:45-17:15)
 • Vi har åpent hele sommeren, jul og påske
 • Basebarnehage organisert i grupper/avdelinger med faste ansatte som gir forutsigbarhet, trygghet og kontinuitet
 • Et spennende lek- og læringsmiljø med rikelig variasjon i måten rommene er utformet på

 • "Bli kjent" samtale og besøksdager før oppstart i barnehagen
 • Primærkontakt og tilvenning tilpasset hvert enkelt barn og foresatte
  • Foreldreundersøkelsen 2020 viser at foreldrene er svært fornøyd med tilvenningsperioden i barnehagen vår. Her scorer vi 4,9 av 5. Dette viser at vårt fokus på tilvenningstiden og vårt arbeid med å trygge barn og foreldre i oppstartsperioden gir positivt utslag. Både barnehagen, foreldre og barn vinner på en trygg og god tilvenningstid. 

Østre Strøm FUS barnehage AS ligger idyllisk til mellom Lillestrøm by og rike naturopplevelser med østmarka som nærmeste nabo. Hos oss deltar barna i alle hverdagslige gjøremål og i utgangspunktet gjør vi ingenting uten barn. Barna sammen med ansatte henter posten, kaster papp og søppel, lager mat, vasker opp, hjelper hverandre, dekker traller, rydder etter seg, kopierer ark og mye annet. Hos oss er barna aktive i sin egen hverdag og i eget liv, og har stor påvirkningskraft i forhold til innholdet i barnehagen. Vårt mål er at alle barn skal oppleve mestringsfølelse og ha mestringstro ved det «å klare sjøl» med god støtte fra tilstedeværende, glødende og skapende ansatte med god relasjonskompetanse. Vi jobber i smågrupper gjennom hele dagen for å sikre at alle barn opplever å bli sett, hørt og etablerer gode relasjoner. Vi bruker tverrfaglig prosjektarbeid som arbeidsform der barnas innspill, spørsmål, behov og interesser danner grunnlaget for prosjektets tema. Lekens muligheter for kreativitet, glede, læring og utvikling er vårt satsningsområde, sammen med et stort fokus på livsmestring gjennom et målrettet arbeid med relasjonskompetanse. Relasjonskompetanse er ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler og reparerer og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker (Spurkeland 2012). Relasjonskompetansen vår er en avgjørende faktor for å skape en god barnehage. Vår evne til å etablere positive, sensitive samspill der det enkelte barn blir forstått og møtt, er svært viktig for kvaliteten i Østre Strøm FUS barnehage.

Vi er en basebarnehage som samarbeider tett for å omfordele våre gode ressurser til barnas beste. Likevel er vi organisert i avdelinger for at barn, foresatte og ansatte skal oppleve tilhørighet, trygghet og forutsigbarhet i hverdagen. Vi har tre avdelinger på stor base og to avdelinger på liten base med faste ansatte på hver avdeling.

Vi serverer alle måltidene i barnehagen. Vi har fokus på sunn og næringsrik mat som gir små barnekropper de byggestenene de trenger for å kunne leke, vokse og utvikle seg.

 

Søk barnehageplass

Avdelinger

Jerven
Pedagogisk leder:
Marte Rem
Tlf: 90802242
marte.rem@bhg.no
Ulvehiet
Pedagogisk leder
Julie Katrin Stenersen
Tlf: 90757046
julie.stenersen@bhg.no
Bjørnehiet
Pedagogisk leder:
Tone Steen-Gundersden
Tlf: 95813880
tone.steen-gundersen@bhg.no
Revehiet
Pedagogiske ledere:
Sonja Marie Thomassen og Ella Bakke
Tlf: 90762779
sonja.thomassen@bhg.no - ella.bakke@bhg.no
Harehiet
Pedagogiske ledere:
Rezan Khezernia og Iman Bousellam
Tlf: 91568512
harehiet.ostrestrom@bhg.no