Hopp til innhold

Østre Strøm FUS barnehage

Østre Strøm FUS barnehage as

BARNEHAGEOPPTAKET 2019

VI HAR LEDIGE PLASSER FRA AUGUST, KOM GJERNE PÅ BESØK FOR EN TITT OG EN PRAT:) SEND OSS EN MAIL FOR Å AVTALE TIDSPUNKT.

Til oss overlater foresatte ansvaret for at det kjæreste dere har skal oppleve omsorg, utvikling, læring, lek og glede- hver eneste dag! Vi tar imot disse gode barna med ønske om å gi dem trygghet og tilhørighet, lek og læring, glede og latter samt gode minner for resten av livet.

Østre Strøm FUS barnehage AS ligger idyllisk til mellom Lillestrøm by og rike naturopplevelser med østmarka som nærmeste nabo. Hos oss deltar barna i alle hverdagslige gjøremål og i utgangspunktet gjør vi ingenting uten barn. Barna sammen med ansatte henter posten, kaster papp og søppel, lager mat, vasker opp, hjelper hverandre, dekker traller, rydder etter seg, kopierer ark og mye annet. Hos oss er barna aktive i sin egen hverdag og i eget liv, og har stor påvirkningskraft i forhold til innholdet i barnehagen. Vårt mål er at alle barn skal oppleve mestringsfølelse og ha mestringstro ved det «å klare sjøl» med god støtte fra tilstedeværende, glødende og skapende ansatte med god relasjonskompetanse. Vi jobber i smågrupper gjennom hele dagen for å sikre at alle barn opplever å bli sett, hørt og etablerer gode relasjoner. Vi bruker tverrfaglig prosjektarbeid som arbeidsform der barnas innspill, spørsmål, behov og interesser danner grunnlaget for prosjektets tema. Lekens muligheter for kreativitet, glede, læring og utvikling er vårt satsningsområde, sammen med et stort fokus på livsmestring gjennom et målrettet arbeid med relasjonskompetanse. Relasjonskompetanse er ferdigheter, evner, kunnskaper og holdninger som etablerer, utvikler og reparerer og vedlikeholder relasjoner mellom mennesker (Spurkeland 2012). Relasjonskompetansen vår er en avgjørende faktor for å skape en god barnehage. Vår evne til å etablere positive, sensitive samspill der det enkelte barn blir forstått og møtt, er svært viktig for kvaliteten i Østre Strøm FUS barnehage.

Våre holdninger og handlinger påvirker barna og vi er bevisste på å være gode rollemodeller for barna i alt vi sier og gjør. Vi ønsker å bidra til at barna vokser opp med sunne verdier, gode holdninger og et positivt menneskesyn. Da vil de være rustet for resten av livet og kan bidra til et godt samfunn! Barn hos oss skal føle seg verdifulle, de skal utvikle seg til trygge og gode samfunnsborgere. Det er vårt oppdrag, og det skal vi sørge for!

Søk barnehageplass

Avdelinger

Jerven
Avdelingsleder:
Kjersti Sætre
Tlf: 90802242
jerven.ostrestrom@bhg.no
Barnehagelærer: Anita Barkenes
Ulvehiet
Pedagogisk leder
Eva Maria Wille
Tlf: 90757046
ulvehiet.ostrestrom@bhg.no
Bjørnehiet
Pedagogisk leder:
Tone Steen-Gundersden
Tlf: 95813880
bjornehiet.ostrestrom@gmail.com
Revehiet
Pedgogisk leder:
Rezan Khezernia og Julie Stenersen
Tlf: 90762779
revehiet.ostrestrom@gmail.com
Harehiet
Pedagogisk leder:
Dilan Kisin
Tlf: 91568512
harehiet.ostrestrom@gmail.com
Barnehagelærer: Marte H Rem