Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Handlingsplan: de yngste barna i barnehagen

 

Liten? Jeg?      

Langt i fra

Jeg er akkurat stor nok.

Fyller meg selv

på langs og på tvers

fra øverst til nederst.

Er DU større enn deg selv kanskje?

 

En god start på livet er essensielt for videre utvikling, læring og livsmestring, derfor gjør vi følgende valg i forhold til de yngste barna i Østre Strøm FUS barnehage

Barnehagens lek- og læringsmiljø:

 • Lave bord og stoler tilpasset barna
 • Stoler uten bøyler og seler slik at barnet kan forlate plassen sin dersom det har et ønske om dette
 • Inspirerende lekemiljø som trigger nysgjerrighet, lekelyst og utforsking
 • Lekemateriell er tilgjengelig for barna til enhver tid                                  

Barnet får kjenne på hvor godt er å bli
forstått:

 • Kvalitet i relasjoner er et grunnleggende fundament i barnehagen
 • Vi er sensitive ansatte som «toner» oss på hvert enkelt barn i tilknytningsperioden
 • Hos oss skal barn få ta egne valg som de kan stå i konsekvensen av
 • All atferd er kommunikasjon- og det vet vi voksne.
 • Vi tar oss god tid og gir rom for det enkelte barnets følelsesmessige uttrykk
 • Vi demonstrere tilstedeværelse gjennom et bevisst valg om å fjerne alle distraksjoner, vise anerkjennende kommunikasjon, respekt, sensitivitet og varme
 • Hos oss lar vi aldri barn gråte alene og alle barn skal få trøst, uansett
 • Smågrupper- kvalitetssikre hvert møte med barn og dets unike behov
 • Vi imøtekommer barns ønsker og interesser, og legger til rette for spennende rollelek.
 • Barna skal få kjenne på mestringsfølelsen, hele sin tid på liten base

De yngste barna møter ansatte som er inderlige opptatt av barnets beste:

 • Bli møtt av en jeg kjenner
 • Ansatte med relasjonskompetanse
 • En ansatt som er trygg i jobben sin
 • Engasjerte ansatte som viser inderlighet til jobben sin
 • Møte lekende ansatte som har eventyrlyst og lekekompetanse
 • Møter ansatte som er gode på å formidle og forberede barnet på hva som skal skje
 • Ansatte som viser våre verdier i samspill med barn og voksne

De yngste barna får muligheten til å «klare «klare sjøl» og utforske omgivelsene:

 • Vi introduserer barna for nye muligheter, aktiviteter, og skaper eventyrlyst tilpasset deres alder
 • Vi stiller åpne spørsmål slik at vi kan undre oss over universets fenomener
 • Barna får rom og tid til å være aktive i sitt eget liv og kjenne på den gode mestringsfølelsen. Med god støtte fra tilstedeværende ansatte som evner å balansere behovet for støtte og utfordring.
 • forsyne seg med mat selv
 • smøre mat selv
 • rydde etter seg og andre
 • hente, sette på plass
 • hjelpe andre
 • kle på seg, kle av seg
 • vaske hender
 • finne frem leker
 • trøste andre
 • gå på tur fremfor å sitte i vogn dersom barnet er trygg på det

 • Leker og møbler i barnas høyde slik at det selv kan ta egne valg
 • 2 åringenes behov for større utfordringer vil bli ivaretatt

Organisering til barnas beste:

 • Smågrupper gjennom hele dagen
 • Et vaktsystem som fungerer til barnas beste
 • Måltider fordelt på to rom med ansatte som sitter sammen med barna rundt bordet
 • Stellesituasjon: kun kjente ansatte for barnet skal skifte på det
 • Pauseavvikling primært i sovetiden
 • Barnet først- dersom vi må velge

Samarbeid mellom barnehage og foresatte til barnets beste:

 • Bli kjent samtale på våren med pedagogisk leder på gruppen
 • Besøksdag(er) etter bli kjent samtalen, men før oppstart
 • Tilvenningssamtale kort tid etter besøksdag for barn og foresatte før oppstart
 • Informasjonsskriv sendes på mail på våren til nye barn og foresatte
 • Primærkontakt og foreldrekontakt opprettes
 • Barnehagen har egen instruks for primærkontaktens viktigste oppgaver
 • Tilvenningen er tilpasset hvert enkelt barn
 • Foreldresamtale på høsten etter oppstart
 • Foreldremøte på høsten etter oppstart
 • Månedsbrev sendes ut hver måned der det pedagogiske innholdet formidles på en profesjonell måte