Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilknytning og tilvenning i Sinsen FUS

Tilknytning og tilvenning:

Barnets første møte med barnehagen skal være preget av trygg tilknytning og gode rutiner. Barns følelsesmessige bånd utvikles gjennom hele barnehagelivet, men tilvenningsperioden er en ekstra sårbar periode. Barn må venne seg til en ny hverdag, nytt miljø, nye rutiner, bli kjent med mange fremmede mennesker og venne seg til å være atskilt fra foreldre / foresatte. Tilknytning er en livsnødvendig prosess som resulterer i et bånd mellom barnet og omsorgspersonen. For mange barn er møtet med barnehagen en av de første gangene omsorg og stell skal overlates til noen andre enn nær familie. Vi i Sinsen FUS har fokus på at denne overgangen skal være så god og sensitiv som mulig. Vi vektlegger derfor en foreldreaktiv tilvenning. Det innebærer at vi har satt av 5 tilvenningsdager for barn under tre år, hvor dere gradvis overlater barnet til oss. Dere får en fast kontaktperson som som har særlig ansvar for å sikre at barnet ditt blir ivaretatt og får god oppfølging. Kontaktpersonen har i oppgave å fungere som en trygg base for barnets utforsking, lek og læring. Dette er tydelig beskrevet i Trygghetssirkelen, som vi har som grunnlag i arbeidet vårt hele tiden.  

Ved oppstart får dere tilsendt et velkomstbrev som beskriver mer hvordan vi tenker oss tilvenningen.

 Hovedtrekkene fra tilvenningsperioden i Sinsen FUS kan oppsummeres i følgende punkter:  

  • Besøksdag for nye barn på våren 
  • Foreldremøte for nye foreldre på høsten 
  • Tilvenning i små grupper, hjelpe barnet til å føle seg trygg i lek og samspill med andre barn og personal 
  • Fast kontaktperson i tilvenningsperioden. Kontaktpersonen har særlig ansvar for å sikre at barnet ditt blir ivaretatt og får god oppfølging 
  • Oppstartsamtale med pedagogisk leder i løpet av den første uken etter oppstart.