Hvordan søke barnehageplass


Slik kan du søke barnehageplass!

For å få barnehageplass i en av våre barnehager må det søkes gjennom hovedopptaket for barnehager i din kommune. Når du har funnet din FUS-barnehage, vil du på våre lokale barnehagesider finne en egen knapp med “søk barnehageplass” denne er linket direkte opp mot gjeldene kommunes søkesider, og du vil enkelt finne frem til kommunens søknadsskjema for barnehageplass.

Hver kommune har sitt eget hovedopptak og sine egne regler for opptak. På nettsidene til din kommune vil du finne søknadskjema samt liste over alle private og kommunale barnehager, og du kan selv velge rangert rekkefølge. Hvis du ønsker barnehageplass i en annen kommune enn den du bor i, må du søke i den kommunen barnehagen befinner seg i.

Søknadsfrister

Søknadsfristen for hovedopptaket til barnehager er 1. mars hvert år. Enkelte kommuner har andre frister (15. februar, 15. mars etc.). Sjekk derfor alltid med din kommune når søknadsfristen er. Du kan søke om barnehageplass samme året som barnet fyller ett år. I følge barnehageloven har barn som fyller ett år frem til utgangen av august har rett til plass fra august. Barn som er født i september, oktober eller november har rett til barnehageplass samme måned de fyller ett år. Barnet har også rett til barnehageplass i den kommunen det er bosatt.

Vedtekter

Private barnehager har egne vedtekter for sine barnehager. Les derfor gjennom barnehagenes vedtekter før du søker plass. Vedtekter for våre barnehager ligger tilgjengelig på hver enkelt barnehages lokale side.

Rullerende opptak

Rullerende opptak varierer fra kommune til kommune. I hovedopptaket tildeles plasser som er ledige fra august. Eventuelle ledige plasser etter hovedopptaket eller som blir ledige i løpet av barnehageåret, fylles opp fortløpende gjennom rullerende opptak. Det er derfor mulig å søke om barnehageplass gjennom hele året, selv om barnet ikke direkte har krav på plass. Ta kontakt med daglig leder i barnehagen du ønsker plass i, for å høre om de har ledige plasser. På kommunens nettsider vil du finne liste over ledige plasser.


Hva koster barnehagen?

Slik søker du

  1. Finn din FUS-barnehage
  2. Trykk på "Søk barnehageplass"
  3. Fyll ut søknadskjema