Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
07:00 - 17:00

Vi har
ledig plass!

Kom gjerne innom og besøk oss!

Møt oss og se hvor fint vi har det. Noe du lurer på? Bare å spørre :)

 Daglig leder

Eli Solgun Eriksmoen
95 89 79 65
E-post

Velkommen til Stjernen FUS barnehage

Stjernen FUS barnehage er en 2 avdelingsbarnehage beliggende på Hyggen, med plass inntil 45 store barn. De yngste barna, fra 1 - 2 år, på Månestråler og de eldste barna, fra 3 - 6 år, på Solstråler.

Stjernen FUS barnehage drives som en satellitt-avdeling til Helledammen FUS barnehage, eid av Trygge Barnehager og driftet av FUS AS. Helledammen FUS barnehage, avdeling Stjernen holder til i Hyggenhuset, et velhus eid av Hyggen idrettsforening. Hyggenhuset blir brukt til idrettsforeningens aktiviteter på kveldstid, og til drift av vår barnehage. I tillegg leies det ut til kveldsmøter og selskaper i helgene.

Ingen dag er lik i barnehagen, og det gjenspeiles i mangfoldet av både barn og ansatte i barnehagen. Vi i Stjernen FUS barnehage ønsker å utfordre barnas fantasi og kreativitet, og har som mål å gi barna gode opplevelser og en meningsfylt hverdag slik at barna gleder seg til å gå i barnehagen og at de aktivt deltar i å skape sin egen kultur.

Stjernen FUS barnehage sitt samfunnsmandat er å ivareta barnets behov for omsorg og lek, og å fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Vi følger elementer av montessoripedagogikk, Circle of security og Egenledelse i lek og læring sine mål om barns mestring av grunnleggende ferdigheter (som f.eks. å kle på seg selv, bidra i hverdagslige sysler som matlaging osv). Dagen legges opp etter energien i barnegruppa og hvert enkelt barn, vi fokuserer på barns interesser og nysgjerrighet og tar barnas uttrykk på alvor.

På begge avdelingene lærer barna å bygge opp konsentrasjon og orden, sosial medvirkning i barnegruppa, ta vare på seg selv og omgivelsene. Vi voksne ønsker å hjelpe barna til å utvikle ansvarsfølelse, sosiale ferdigheter, jobbe alene og i små grupper, og ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og interesser.

Miljøet på avdelingene er tilrettelagt barnas behov, så barna kan klare mest mulig selv.

I Stjernen FUS finner du voksne som er anerkjennende og lyttende, observerende, veiledende og som sørger for inkluderende felleskap, viser respekt, samt tar hensyn til enkeltbarnets og barnegruppens behov. Vi er aktivt brukere av nærmiljø og legger til rette for gode opplevelser både utenfor og innenfor barnehagens eget området, samt ute i naturen. Vi er ute i all slags vær slik at barna blir kjent med årstidene og kan oppleve naturen gjennom egen erfaring. I Stjernen FUS er vi på tur 2 dager i uka og vi bruker vårt nærmiljø som turområde. Vi holder til i et jordbrukssamfunn og er så heldige at vi har tilgang til både skog og strand. Dette byr på mange flotte naturopplevelser og et rikt og variert dyre- og planteliv.

Barnehagen serverer lunsj daglig. Måltidene skal første og fremst være hyggelige og fremme matglede. Det legges vekt på å sikre barn gode byggeklosser gjennom fargerik, ren og variert kost. Flere dager i uken serveres det varmmat, fra lokalbutikken eller barnehagematen.no. Alle måltidene følger SmartMat - retningslinjer.

Hos oss bygges en solid grunnmur i barnet som gir gode forutsetninger i møte med livet etter barnehagen.

Barn som går i Stjernen FUS barnehage, sogner til Hyggen barneskole.

Avdelinger

Solstråler
Avdelingsleder:
Camilla Naustdalslid og Wenche Torske
Tlf: 95856493
solstraaler.helledammen@bhg.no
Månestråler
Avdelingsleder:
Monika Sikorska og Nazia Choudhry
Tlf: 97583306
maanestraaler.helledammen@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Eli Solgun Eriksmoen Daglig leder

Eli har over 20 års erfaring fra barnehage, både kommunal og privat drift og har lang erfaring som både pedagogisk leder og daglig leder. Hun ble ansatt i FUS i 2011 som daglig leder, først i Helledammen FUS og barnehage og også som daglig leder i Stjernen FUS barnehage etter oppkjøp i oktober 2018. Eli er opptatt av å fremme lekens verdi i barnehagen gjennom et godt arbeidsmiljø og foreldresamarbeid. Hun har høy relasjonskompetanse,  og er opptatt av tydelige rolleavklaringer. I alle avgjørelses som tas, skal barnets beste komme først. Eli har 5 barn, 4 som har blitt voksne og 1 ungdom, samt en hund og en mann.

Nazia Choudhry Pedagogisk leder på avdeling Månestråler

Nazia er utdannet barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk. Hun har flere års erfaring som assistent, barne - og ungdomsarbeider og pedagogisk leder.  Hun er varm, omsorgsfull og positiv. Nazia er gift og har 3 barn i alderen 14, 16 og 18 år. Nazia liker å lese bøker og gå på turer.

Monika Sikorska Pedagogisk leder på avdeling Månestråler

Monika startet i barnehagen som vikar i 2009. Etter hvert hvert ble hun ansatt som pedagogisk leder og har siden jobbet som dette med både små og store barn. Monika har bachelor i engelsk språk og med fordypning i pedagogikk. Hun har tatt kurs for tospråklige assistenter i Kompass og kurs i Være sammen. Ved siden av arbeidet gjennomførte hun Montessoripedagogikk. Hun har gjennomført videreutdanning i småbarns-pedagogikk og med studier i barnehagepedagogikk. På jobb er Monika opptatt av å knytte trygge relasjoner mellom barn og skape muligheter for gode samtaler og utvikling. På fritiden er hun interessert i natur og er glad i sjøfiske. 

Marcilia Tuv Fagarbeider på avdeling Solstråler

Marcilia er brasiliansk.
Hun har studert pedagogikk på Høyskolen og på universitet i Brasil. Før hun kom til Norge i 2008, jobbet hun som lærer fra 1-4 trinn på barneskole i hjemlandet sitt. Der jobbet hun i 9 år.
Marcilia har 11 års erfaring i barnehage her i Norge.I Stjernen har hun jobbet i 8 år både som fagarbeider og pedagogisk leder. I dag jobber hun som fagarbeider.
Hun er glad i musikk, dans, reising og natur. Dette bruker hun i arbeidet sitt med barna. Hun er mamma til to gutter, gift og bosatt i Hyggen.

Ahmed Abdulkareem pedagogisk leder på avdeling Solstråler

Ahmed ble ferdig utdannet barnehagelærer, våren 21. Han jobbet i barnehage under hele sin utdanningsperiode.

Ahmed har et høyt fokus på disse områdene,-  barn med særskilte behov og oppfølging, av den voksnes tilstedeværelse i barns lek samt å tilrettelegge for de gode samlingsstundene sammen med barna.

På fritiden liker Ahmed å holde på med terrengsykling, klatring, innebandy og fotball.

Anita Mathisen Pedagogisk medarbeider på avdeling Solstråler

Anita begynte som vikar i barnehagen i september, 2015. Hun ble fast ansatt i 2018. Anita er utdannet Omsorgsarbeider med mange års erfaring innenfor psykiatri og eldreomsorg. Anita har jobbet både på begge avdelingene og er godt kjent på huset. Mye av hennes fritid bruker hun på familien og hunden sin. Hun liker også å lese, danse linedance og reise i inn og utland. Anita er gift har to voksne barn og et barnebarn.

Mamie Kabamba Vikar som pedagogisk medarbeider

Mamie har jobbet som pedagogisk medarbeider i over 7 år.

Hun har også jobbet et år som Doula, en fødselspartner som gir utenlandske kvinner hjelp til å bli kjent med helsesystemet gjennom emosjonell  informasjon og praksisk støtte. En doula er en kvinnes partner gjennom hele fødselsprosessen.

Mamie ønsker å utdanne seg videre til Barne - og ungdomsarbeider. hun ønsker vider eå bli spesialpedagog.

Mamie har 2 jenter på 10 og 14 år.

Moonika Umb Vikar som pedagogisk medarbeider

Moonika kommer opprinnelig fra Estland, men har nå bodd i Norge i over 20 år. Hun er samboer med en norsk mann og sammen har de 2 barn. I Estland utdannet hun seg til syerske og jobbet på en syfabrikk. I Norge har hun gjennomført norsk på høyre nivå, og har gjennomført den teoretiske delen av Barne - og ungdomsarbeider eksamen. Moonika startet som vikar i barnehager i 2013 og har vært vikar i både Helledammen og Stjernen i flere år. På fritiden liker hun å gå på turer, svømme i sjøen, gå på ski på vintertid og høre på musikk.

Line Taufik Pedagogisk medarbeider og ekstrahjelp

Tekst kommer

Adecco vikarbyrå

Vi bruker i al hovedsak Adecco vikarbyrå ved behov for vikarer. Vikarene som benyttes blir presentert på avdelingens ytterdører sammen med oversikt over de øvrige ansatte som er på jobb gjennom dagen. Dette gir en oversikt og en forutsigbarhet for både barn og foreldre.