Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
07:00 - 17:00
  Vi har
ledig plass!
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Eli Solgun Eriksmoen
95 89 79 65
E-post

Velkommen til Stjernen FUS barnehage

Avdelinger

Solstråler
Avdelingsleder:
Camilla Naustdalslid og Wenche Torske
Tlf: 95856493
solstraaler.helledammen@bhg.no
Månestråler
Avdelingsleder:
Monika Sikorska og Nazia Choudhry
Tlf: 97583306
maanestraaler.helledammen@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Eli Solgun Eriksmoen Daglig leder

Eli er opptatt av å fremme lekens verdi i barnehagen gjennom et godt arbeidsmiljø og foreldresamarbeid. Hun har høy relasjonskompetanse,  og er opptatt av tydelige rolleavklaringer. I alle avgjørelses som tas, skal barnets beste komme først. 

Moonika Umb Medagogisk medarbeider på Solstråler

Moonika er snart ferdig utdannet barne og ungdomsarbeider. Hun har ansvar for de eldste barna på avdelingen og følger skolestarterne på ulike aktiviteter i og utenfor barnehagen.

Mary Singarajah Pedagogisk medarbeider på Månestråler

Mary er snart ferdig utdannet barne - og ungdomsarbeider. Hun innehar en stor omsorg for enkeltbarnet og er en trygg havn for barn som treger noe ekstra.

Anita Mathisen Pedagogisk leder på dispensasjon på avdeling Solstråler

Anita er utdannet Omsorgsarbeider med mange års erfaring innenfor psykiatri og eldreomsorg. Anita har jobbet både på begge avdelingene. 

Fra februar og ut barnehageåert er Anita pedagogisk leder på dispenasjon på avdeling solstråler.

Edina Sumic Pedagogisk leder på dispenasjon på Veslefrikk

Edina er snart ferdig utdannet barne - og ungdomsarbeider. Edina er svært god til å se hvert enkelt barns behov. hun er aktiv og engasjert i barnas lek.

Fra februar og ut barnehageåret er edina pedagogisk leder på dispenasjon på avdleing Månestråler.