Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Stjernen FUS barnehage

Vi har ledige barnehageplasser!

Kom gjerne innom og besøk oss! Møt oss og se hvor fint vi har det.
Noe du lurer på?
Bare å spørre :) AVTAL MØTE
Kontakt:
Eli Solgun Eriksmoen
Daglig leder

Tlf: 95 89 79 65
E-post: dl.helledammen@bhg.no

Stjernen FUS barnehage er en 2 avdelingsbarnehage beliggende på Hyggen, med plass inntil 45 store barn. De yngste barna, fra 1 - 2 år, på Månestråler og de eldste barna, fra 3 - 6 år, på Solstråler.

Stjernen FUS barnehage drives som en satellitt-avdeling til Helledammen FUS barnehage, eid av Trygge Barnehager og driftet av FUS AS. Helledammen FUS barnehage, avdeling Stjernen holder til i Hyggenhuset, et velhus eid av Hyggen idrettsforening. Hyggenhuset blir brukt til idrettsforeningens aktiviteter på kveldstid, og til drift av vår barnehage. I tillegg leies det ut til kveldsmøter og selskaper i helgene.

Ingen dag er lik i barnehagen, og det gjenspeiles i mangfoldet av både barn og ansatte i barnehagen. Vi i Stjernen FUS barnehage ønsker å utfordre barnas fantasi og kreativitet, og har som mål å gi barna gode opplevelser og en meningsfylt hverdag slik at barna gleder seg til å gå i barnehagen og at de aktivt deltar i å skape sin egen kultur.

Stjernen FUS barnehage sitt samfunnsmandat er å ivareta barnets behov for omsorg og lek, og å fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Vi følger elementer av montessoripedagogikk, Circle of security og Egenledelse i lek og læring sine mål om barns mestring av grunnleggende ferdigheter (som f.eks. å kle på seg selv, bidra i hverdagslige sysler som matlaging osv). Dagen legges opp etter energien i barnegruppa og hvert enkelt barn, vi fokuserer på barns interesser og nysgjerrighet og tar barnas uttrykk på alvor.

På begge avdelingene lærer barna å bygge opp konsentrasjon og orden, sosial medvirkning i barnegruppa, ta vare på seg selv og omgivelsene. Vi voksne ønsker å hjelpe barna til å utvikle ansvarsfølelse, sosiale ferdigheter, jobbe alene og i små grupper, og ta utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og interesser.

Miljøet på avdelingene er tilrettelagt barnas behov, så barna kan klare mest mulig selv.

I Stjernen FUS finner du voksne som er anerkjennende og lyttende, observerende, veiledende og som sørger for inkluderende felleskap, viser respekt, samt tar hensyn til enkeltbarnets og barnegruppens behov. Vi er aktivt brukere av nærmiljø og legger til rette for gode opplevelser både utenfor og innenfor barnehagens eget området, samt ute i naturen. Vi er ute i all slags vær slik at barna blir kjent med årstidene og kan oppleve naturen gjennom egen erfaring. I Stjernen FUS er vi på tur 2 dager i uka og vi bruker vårt nærmiljø som turområde. Vi holder til i et jordbrukssamfunn og er så heldige at vi har tilgang til både skog og strand. Dette byr på mange flotte naturopplevelser og et rikt og variert dyre- og planteliv.

Barnehagen serverer lunsj daglig. Måltidene skal første og fremst være hyggelige og fremme matglede. Det legges vekt på å sikre barn gode byggeklosser gjennom fargerik, ren og variert kost. Flere dager i uken serveres det varmmat, fra lokalbutikken eller barnehagematen.no. Alle måltidene følger SmartMat - retningslinjer.

Hos oss bygges en solid grunnmur i barnet som gir gode forutsetninger i møte med livet etter barnehagen.

Barn som går i Stjernen FUS barnehage, sogner til Hyggen barneskole.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Solstråler
Avdelingsleder:
Camilla Naustdalslid og Wenche Torske
Tlf: 95856493
solstraaler.helledammen@bhg.no
Månestråler
Avdelingsleder:
Monika Sikorska og Nazia Choudhry
Tlf: 97583306
maanestraaler.helledammen@bhg.no