Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
07:00 - 17:00

Vi har
ledig plass!


Kom gjerne innom og besøk oss!

Møt oss og se hvor fint vi har det. Noe du lurer på? Bare å spørre :)

 Daglig leder

Eli Solgun Eriksmoen
95 89 79 65
E-post

Velkommen til Stjernen FUS barnehage

Avdelinger

Solstråler
Avdelingsleder:
Camilla Naustdalslid og Wenche Torske
Tlf: 95856493
solstraaler.helledammen@bhg.no
Månestråler
Avdelingsleder:
Monika Sikorska og Nazia Choudhry
Tlf: 97583306
maanestraaler.helledammen@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Eli Solgun Eriksmoen Daglig leder

Eli er opptatt av å fremme lekens verdi i barnehagen gjennom et godt arbeidsmiljø og foreldresamarbeid. Hun har høy relasjonskompetanse,  og er opptatt av tydelige rolleavklaringer. I alle avgjørelses som tas, skal barnets beste komme først. 

Harald Kjos pedagogisk leder

tekst kommer

Ahmed Abdulkareem pedagogisk leder på avdeling Solstråler

Ahmed ble ferdig utdannet barnehagelærer, våren 21. Han jobbet i barnehage under hele sin utdanningsperiode.

Ahmed har et høyt fokus på disse områdene,-  barn med særskilte behov og oppfølging, av den voksnes tilstedeværelse i barns lek samt å tilrettelegge for de gode samlingsstundene sammen med barna.

Camilla Naustdalslid - pedagogisk medarbeider, 20 %

Camilla er fast ansatt som pedagogisk medarbeider i Stjernen FUS barnehage. Barnehageåret 22 - 23 jobber hun som pedagogisk medarbeider i Helledammen FUS barnehage, i en 80 % stilling og innehar en 20 % stilling i Stjernen FUS barnehage.

Camilla er utdannet interiørkonsulent og har jobbet i byggebransjen i 13 år. Hun har et voksent barn. Camilla tilbringer mye av fritiden sin med hest.

Marcilia Tuv Fagarbeider på avdeling Solstråler

Marcilia har studert pedagogikk på Høyskolen og på universitet i Brasil. Før hun kom til Norge i 2008, jobbet hun som lærer fra 1-4 trinn på barneskole i hjemlandet sitt. Der jobbet hun i 9 år.
Marcilia har mange erfaring i barnehage her i Norge.I Stjernen har hun jobbet i 10 år både som fagarbeider og pedagogisk leder. I dag jobber hun som fagarbeider.
Hun er glad i musikk, dans, reising og natur. Dette bruker hun i arbeidet sitt med barna. 

Anita Mathisen Pedagogisk medarbeider på avdeling Solstråler

Anita er utdannet Omsorgsarbeider med mange års erfaring innenfor psykiatri og eldreomsorg. Anita har jobbet både på begge avdelingene og er godt kjent på huset. Mye av hennes fritid bruker hun på familien og hunden sin.