Det første møtet. Hvordan er de andre barna, vil mitt barn få venner, vil mitt barn oppleve å være en del av et fellesskap?
Ja. Vår jobb er å fremme opplevelsen av fellesskap og støtte oppunder gryende vennskap.

Vi vet at felleskap skaper glede, trivsel og trygghet her og nå og at vi lykkes bedre på skolen senere. Derfor jobber vi aktivt hver eneste dag slik at barna gjennom lek og moro skal lære å etablere vennskap og å være en god venn.

Dette er noe av kjernen i FUS-barnehagene, og vi gir oss aldri. 

Leken er vårt viktigste hjelpemiddel for å fremme fellesskap og vennskap. Vi legger til rette for at alle skal få leke med andre, oppleve å få en venn og lære å beholde denne. Følelsen av å ikke få være med eller ikke høre til er vondt for et lite barn, og derfor jobber vi systematisk for å fremme barna og personalets kompetanse i lek. I leken er alt lov, “det er på lissom”. Derfor egner leken seg godt som arena for å prøve, feile og lære sosiale regler sammen med de andre barna.

Rolleleken vil eksempelvis bidra til at barnet ditt opplever fellesskap, utvikler språket, løser konflikter og øker sin sosiale kompetanse.

Vennskap er det beste virkemiddelet mot mobbing!

www.nullmobbing.no