Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Vi er sammen om dette

Vi er sammen om dette

Hei! Jeg har noen ting å si om det å lede. Om det å ha oppgaven å lede andre mennesker. Det er litt av en oppgave det. Dette kan bli litt sånn av en leder for andre ledere, men det kan også handle om hvordan vi er mot hverandre hvis du greier å se litt mellom linjene, og kanskje overføre det til hverdagslivet ditt.


Hei!

Jeg har noen ting å si om det å lede. Om det å ha oppgaven å lede andre mennesker. Det er litt av en oppgave det. Dette kan bli litt sånn av en leder for andre ledere, men det kan også handle om hvordan vi er mot hverandre hvis du greier å se litt mellom linjene, og kanskje overføre det til hverdagslivet ditt.

Det får du bestemme selv. Det kommer ikke til å ta så lang tid å lese dette, så jeg tror uansett ikke du vil føle at det var helt bortkasta. Du vet, det er en del ledere der ute. En del ledere som ikke leder. Som ikke har skjønt at det å lede handler om se personene å ikke dataen. En del ledere som ikke har skjønt at det ligger i ordet. Leder.

Leder i barnehagen

I barnehagen har vi jo kalt oss styrere i mange år. Hvem er det vi egentlig styrer? Kan vi egentlig styre noen? Jeg tror ikke vi hverken kan eller skal styre noen, men jeg tror vi med hell både kan lede noen og bør lede noen. Også må vi huske på at det å være leder ikke betyr at vi skal ha alle svarene alltid. Vi skal nok egentlig aldri ha fasiten, i hvert fall ikke på det som handler om de relasjonelle tingene, men jeg tror vi alltid skal undre oss sammen med de vi skal lede, og jeg tror vi alltid skal være nysgjerrige på de vi skal lede.

Det å lede andre mennesker er en stor oppgave. Det kan noen ganger, i hvert fall for meg, virke som en slags pompøs oppgave. Det å lede andre mennesker. Men jeg tenker i hvert fall at det er en oppgave man skal ta på det største alvor. Fordi det å lede noen ofte kan bety at man har en eller annen form for påvirkning på de menneskene man har valgt eller er satt til å lede. Og da tenker jeg det er viktig at vi at vi er klar over det ansvaret som ligger der.

Forbilde

Jeg vil gjerne være et forbilde, men jeg har ikke alltid alle svarene. Jeg tror de jeg er satt til å lede liker at jeg ikke alltid har alle svarene, fordi det gjør meg til en av dem. Og det er jo det jeg er. En av dem. Fordi jeg er meg selv, og derfor som dem. For vi er jo sammen om dette. Så derfor tenker jeg at det å lede mennesker handler om å være akkurat passe naiv. Det handler om å være akkurat passe klok. Det handler om å være akkurat passe smart. Det handler om å være akkurat passe nysgjerrig. Det handler om å ta de riktige valgene til rett tid, men aller mest handler det om å være et menneske. Som vil se andre mennesker, som vil kjenne andre mennesker og som ønsker at andre mennesker skal lykkes.

På mange måter er det like mye meg selv jeg leder. Det er i like stor grad jeg som får utbytte av å reflektere over hvem jeg er og hvorfor jeg leder. Fordi jeg vil også bli sett, jeg vil også at noen skal kjenne meg, og jeg ønsker å lykkes. Ikke for min egen del, men for oss. Fordi vi er jo sammen om dette.

21.01.2020 kl 12:00       Oppdatert: 23.02.2024 kl 09:28


Relaterte artikler

Følelser til glede eller besvær?  

Følelser spiller en viktig rolle i menneskets liv, og det å møte dem på en bevisst måte kan være avgjørende for opplevelsen av et godt liv. Følelser kan komm...

Å være ansatt i barnehage er ikke bare en lek!  

I disse dager stormer det rundt den kommende bemanningsnormen, og hvorvidt den er god nok eller ikke. Jeg skal ikke gå inn i den debatten her, men peke mot h...

I FUS skaper vi kultur for deling og læring  

I Rammeplan for barnehager står det beskrevet at barnehagen skal være en lærende organisasjon. For å oppnå denne intensjonen er det nødvendig med et bevisst...

Relasjonsledelse i Barnehagen  

Do you know your people? Mor Theresa stilte to spørsmål når hun ble bedt om å beskrive sin lederstil i en takketale: Do you know your people? Do you l...

Barnehagen trenger modige ledere som inspirerer og skaper mestring  

Ny pedagognorm som blir gjeldende fra høsten 2018 innebærer at en del av Norges mer enn 6000 barnehager må ansette flere barnehagelærere. Hvorfor trenger en...

Lading av glød tilbys den rette  

Forsommer 2008. Der sto jeg. Bunadskledd, rød i kinnene og litt svimmel med beviset i hånden. Barnehagelærer! En bachelor, da gitt! Jeg hadde faktisk klart d...