Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
FUS anerkjent i internasjonal podkast for å sikre kvalitet i barnehagene

FUS anerkjent i internasjonal podkast for å sikre kvalitet i barnehagene

Hver dag jobber vi med å utvikle oss slik at hvert enkelt barn skal bli sett, hørt og ivaretatt, og CLASS er et viktig verktøy for å få til dette. Nå har det faglige utviklingsarbeidet vi gjør i FUS blitt lagt merke til ut over Norges landegrenser!

Charlotte Østbye-Nærheim, faglig rådgiver i FUS

I en nylig episode av Teachstones podcast, «CLASS goes to Norway», snakker vår faglige rådgiver Ståle Gerhard om hvordan vi systematisk over flere år har jobbet for å utvikle kvaliteten i våre barnehager.

Hvordan kan vi sikre en best mulig start på livet for barna?

I en tid der vi ikke helt vet hva fremtiden vil bringe og kreve av oss er det viktigere enn noensinne å gi våre fremtidige verdensborgere det beste utgangspunktet for å klare å stå støtt i livets opp- og nedturer.

 Vi som samfunn står da overfor et viktig spørsmål: Hvordan kan vi sikre at våre barn får den beste starten, både på livet og på utdanningsløpet? I Norge går 93,8% av barn i barnehagealder i barnehage, og de fleste tilbringer mer enn 41 timer i uken i barnehagen (SSB, 2024). Likevel har vi ingen nasjonale måleverktøy for å undersøke kvaliteten i barnehagene, vi har kun en årlig undersøkelse som måler foreldrenes tilfredshet med barnehagetilbudet. I FUS ønsker vi å vite at vi har god kvalitet i våre barnehager, slik at vi kan sikre barna som går der en best mulig barndom og start på livet. 

For å finne ut hva som kunne bidra til høy kvalitet i barnehagetilbudet startet vi i 2019 vår kompetansesatsing Barnet først med forskning, der forskerne benyttet CLASS (Classroom Assessment Scoring System) for å måle om kvaliteten økte ved å gi de ansatte opplæring og trening i CLASS og Tuning in to kids (Havighurst, S.S. et al, 2022). Våre funn var tydelige: Implementeringen av CLASS og Tuning in to kids har vist seg å øke kvaliteten på barnehagetilbudet betydelig. Vi besluttet derfor å innføre Barnet først i alle våre barnehager.

Nøkkelen til suksess

En viktig del av vår suksess har vært å erkjenne at det ikke bare handler om hva vi satser på, men også hvordan vi gjør det. Strukturen for implementeringen har vært av like stor betydning som innholdet i satsingen, der et gjensidig samarbeid mellom FUS administrasjonen og barnehagene har vært avgjørende. 

Vi tenker at ekspertisen vi trenger for å skape høy kvalitet eksisterer allerede i barnehagene våre; det handler om å forvalte og utvikle den, og gi de ansatte de verktøyene og den støtten de trenger.

Hva er egentlig CLASS?

CLASS er et måle- og observasjonsverktøy, men det er også et verktøy for å jobbe systematisk med å utvikle et profesjonelt læringsfelleskap. Hvert år blir alle ansatte i FUS observert med bruk av CLASS, og avdelingene får en rapport som beskriver de ansattes styrker og utviklingsområder i sitt samspill med barn. De ansatte lager så en plan for hvordan de skal beholde det de gjør som er bra og hvordan de skal øve på det de skal bli bedre på. Øvingen foregår via veiledning, rollespill, bruk av video og felles refleksjon.

Målet er å sikre at barna har det bra, trives, utvikler seg og lærer. 

Dette er ikke bare viktig for barna selv, men også for foreldrene deres, som naturligvis ønsker det beste for sine barn. I FUS ønsker vi å sette standarden for hva god kvalitet i barnehagen innebærer, og vi vet at dette begynner med å sette barnets behov først og fremst.

Å møte hvert enkelt barns behov

CLASS har gitt våre ansatte et verdifullt rammeverk for å skape meningsfulle interaksjoner med barna. Innenfor dette rammeverket er det rom for autonomi og mangfold, noe som gir rom for kreativitet og pedagogisk skjønn i tilnærmingen til hver enkelt barns behov. Ved å kontinuerlig prioritere barnets beste og implementere verktøy som CLASS, er vi med på å skape en fremtid der alle barn i våre barnehager får den beste mulige starten i livet.

Vil du være en del av et godt faglig miljø?

Vi er 180 barnehager fra nord til sør som hver dag jobber for å skape robuste barn som utvikler seg og lærer sammen med oss. Vil du bli med på reisen? Se våre ledige stillinger her.

24.05.2024 kl 12:00       Oppdatert: 24.05.2024 kl 01:27


Relaterte artikler

Følelser til glede eller besvær?  

Følelser spiller en viktig rolle i menneskets liv, og det å møte dem på en bevisst måte kan være avgjørende for opplevelsen av et godt liv. Følelser kan komm...

Vi er sammen om dette  

Hei! Jeg har noen ting å si om det å lede. Om det å ha oppgaven å lede andre mennesker. Det er litt av en oppgave det. Dette kan bli litt sånn av en leder f...

Å være ansatt i barnehage er ikke bare en lek!  

I disse dager stormer det rundt den kommende bemanningsnormen, og hvorvidt den er god nok eller ikke. Jeg skal ikke gå inn i den debatten her, men peke mot h...

I FUS skaper vi kultur for deling og læring  

I Rammeplan for barnehager står det beskrevet at barnehagen skal være en lærende organisasjon. For å oppnå denne intensjonen er det nødvendig med et bevisst...

Relasjonsledelse i Barnehagen  

Do you know your people? Mor Theresa stilte to spørsmål når hun ble bedt om å beskrive sin lederstil i en takketale: Do you know your people? Do you l...

Barnehagen trenger modige ledere som inspirerer og skaper mestring  

Ny pedagognorm som blir gjeldende fra høsten 2018 innebærer at en del av Norges mer enn 6000 barnehager må ansette flere barnehagelærere. Hvorfor trenger en...

Lading av glød tilbys den rette  

Forsommer 2008. Der sto jeg. Bunadskledd, rød i kinnene og litt svimmel med beviset i hånden. Barnehagelærer! En bachelor, da gitt! Jeg hadde faktisk klart d...