Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Relasjonsledelse i Barnehagen

Relasjonsledelse i Barnehagen

Do you know your people?

Mor Theresa stilte to spørsmål når hun ble bedt om å beskrive sin lederstil i en takketale:

Hun er kanskje en av de modigste ledere som har levd. Relasjonsledelse handler om at lederen må tilpasse måten å lede på ut fra hva den ansatte trenger og hva situasjonen krever. For å kunne lede basert på relasjon er det behov for å bli best mulig kjent, bygge tillit og styrke relasjonene til hver medarbeider i barnehagen.

Mot og feighet avgjør hvor sterk relasjonen blir

Relasjonsledelse bygger på en gjensidig tillit og avhengighet mellom leder og medarbeider for å oppnå resultater gjennom samhandling. Begrepet relasjonelt mot [1] – og det motsatte, relasjonell feighet – beskriver mellommenneskelig styrke og svakhet. Relasjonelt mot trengs for å gi ærlige tilbakemeldinger og for å takle konflikter.

Relasjoner er gull verdt i alle organisasjoner

Gode relasjoner i organisasjoner er avgjørende for både individets trivsel og det å prestere, viser internasjonal forskning gjennom de siste 10 årene. Gode relasjoner gir økt trivsel, kreativitet og trygghet til å gå løs på krevende utfordringer. Vi blir mer robuste til å takle stress. Vi blir bedre i jobben gjennom å lære av andre og med andre.

FUS er vår erfaring at ledere med høy relasjonskompetanse og relasjonelt mot oppnår bedre resultater alt annet likt. De scorer gjennomgående bra på medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser, oppnår høyt nærvær og bygger sterke relasjoner med ansatte, barn og foresatte. Relasjonsledelse som tilnærming står sentralt i FUS for at ledere skal inspirere og skape økt mestring hos kollegaer og barn.

Har du lyst til å bli leder i en FUS barnehage? Sjekk ut våre ledige stilinger her.

Vil du ha mere kunnskap om ledelse i barnehagen? Klikk her.

http://www.idebanken.org/innsikt/artikler/relasjonsledelse

https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2016/09/gull-i-gode-relasjoner/

Relaterte artikler

Vi er sammen om dette

Hei! Jeg har noen ting å si om det å lede. Om det å ha oppgaven å lede andre mennesker. Det er litt av en oppgave det. Dette kan bli litt sånn av en leder f...

Les mer →

Å være ansatt i barnehage er ikke bare en lek!

I disse dager stormer det rundt den kommende bemanningsnormen, og hvorvidt den er god nok eller ikke. Jeg skal ikke gå inn i den debatten her, men peke mot h...

Les mer →

I FUS skaper vi kultur for deling og læring

I Rammeplan for barnehager står det beskrevet at barnehagen skal være en lærende organisasjon. For å oppnå denne intensjonen er det nødvendig med et bevisst...

Les mer →

Barnehagen trenger modige ledere som inspirerer og skaper mestring

Ny pedagognorm som blir gjeldende fra høsten 2018 innebærer at en del av Norges mer enn 6000 barnehager må ansette flere barnehagelærere. Hvorfor trenger en...

Les mer →

Lading av glød tilbys den rette

Forsommer 2008. Der sto jeg. Bunadskledd, rød i kinnene og litt svimmel med beviset i hånden. Barnehagelærer! En bachelor, da gitt! Jeg hadde faktisk klart d...

Les mer →