Hopp til innhold
Relasjonsledelse i Barnehagen

Relasjonsledelse i Barnehagen

Do you know your people?

Mor Theresa stilte to spørsmål når hun ble bedt om å beskrive sin lederstil i en takketale:

Hun er kanskje en av de modigste ledere som har levd. Relasjonsledelse handler om at lederen må tilpasse måten å lede på ut fra hva den ansatte trenger og hva situasjonen krever. For å kunne lede basert på relasjon er det behov for å bli best mulig kjent, bygge tillit og styrke relasjonene til hver medarbeider i barnehagen.

Mot og feighet avgjør hvor sterk relasjonen blir

Relasjonsledelse bygger på en gjensidig tillit og avhengighet mellom leder og medarbeider for å oppnå resultater gjennom samhandling. Begrepet relasjonelt mot [1] – og det motsatte, relasjonell feighet – beskriver mellommenneskelig styrke og svakhet. Relasjonelt mot trengs for å gi ærlige tilbakemeldinger og for å takle konflikter.

Relasjoner er gull verdt i alle organisasjoner

Gode relasjoner i organisasjoner er avgjørende for både individets trivsel og det å prestere, viser internasjonal forskning gjennom de siste 10 årene. Gode relasjoner gir økt trivsel, kreativitet og trygghet til å gå løs på krevende utfordringer. Vi blir mer robuste til å takle stress. Vi blir bedre i jobben gjennom å lære av andre og med andre.

FUS er vår erfaring at ledere med høy relasjonskompetanse og relasjonelt mot oppnår bedre resultater alt annet likt. De scorer gjennomgående bra på medarbeiderundersøkelser og brukerundersøkelser, oppnår høyt nærvær og bygger sterke relasjoner med ansatte, barn og foresatte. Relasjonsledelse som tilnærming står sentralt i FUS for at ledere skal inspirere og skape økt mestring hos kollegaer og barn.

Har du lyst til å bli leder i en FUS barnehage? Sjekk ut våre ledige stilinger her.

Vil du ha mere kunnskap om ledelse i barnehagen? Klikk her.

http://www.idebanken.org/innsikt/artikler/relasjonsledelse

https://www.bi.no/forskning/business-review/articles/2016/09/gull-i-gode-relasjoner/