Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Å fremme barns psykiske helse – det handler om å våge

Å fremme barns psykiske helse – det handler om å våge

Her en dag fikk jeg spørsmålet «hvordan fremmer du barns psykiske helse?». Jeg brukte noen minutter på å sette ord på det, og etter en stund kom jeg frem til at dette fremmer jeg ved å våge.

Psykisk helse er et mye brukt begrep i dagens samfunn. Den 10. oktober er markeringen av verdensdagen for psykisk helse, og ifølge FORUT sine hjemmesider lever i dag 800 millioner mennesker verden over med psykiske problemer. Vi kan spørre oss selv hvordan har vi havnet her? Hva har bidratt til at psykisk helse har blitt en så stor utfordring som det er i dagens samfunn? Svarene er mange og sammensatte. Vi kan snakke om en stadig mer digitaliserende verden der det tilsynelatende plettfrie livet skildres gjennom bilder og statusoppdateringer, begreper som «Generasjon Prestasjon», «Curlingforeldre» og «Helikopterforeldre». Vi kan diskutere mye og lenge, men det er ikke hensikten med dette innlegget.

La meg ta deg tilbake til spørsmålet som startet det hele. Forskning viser en tydelig sammenheng mellom høykvalitets barnehager og forebyggingen av psykisk helse. Mest fremtredende er kvaliteten på voksen-barn relasjonen, og hvordan denne henger sammen med barns psykiske helse. Arne Holte beskriver gjennom sine foredrag hvordan en god voksen-barn-relasjon fører til en bedre språkutvikling, mindre atferdsvansker, mindre angst, mindre depresjon, mindre aggressivitet og mindre irritabilitet. Aller størst er effekten på barnas tilpasning og skolemodenhet.

I dagens rammeplan har dessuten begrepet livsmestring blitt tildelt stor plass:

«Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing… Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen.»

Dette viser til at vi i barnehagen er tildelt en stor og viktig oppgave. Jeg mener dette er en oppgave vi alle, i møte med barn uavhengig yrke, ikke kan velge bort og vi må våge å ta den på høyeste alvor. Vi må våge å ta ansvaret for relasjonen. Vi må våge å investere tid i relasjonen. Vi må våge å veilede barn i utfordrende situasjoner. Vi må våge å ta barns følelser på alvor. Vi må våge å lytte til enhver følelse barna formidler. Vi må våge og å si at «Du eier dine egne følelser, du kjenner deg selv best og det er rom for alle følelsene du opplever». Samtidig må vi våge å stå sammen med barnet når det stormer som verst, og formidle med tydelige ord og handlinger; Jeg er her, og jeg skal støtte deg.

Så la meg formulere spørsmålet på nytt:

Våger DU å fremme barns psykiske helse?

Kilder: Holte, Arne. Sats bredt på psykisk helse i barnehage og skole!  Hentet fra: https://arneholte.no/psykisk-helse/sats-bredt-pa-psykisk-helse-i-barnehage-og-skole/. 06.10.20

Relaterte artikler

Sommerferie for alle barnehagebarn?

Sommeren er på hell og oppstart i barnehage og skole står for tur. Mange spente barn, foreldre, og ansatte, er nå klare for nye og innholdsrike dager etter e...

Les mer →

Politisk nødhjelp – men kun til de enkeltstående barnehagene

Barnehager er definitivt blitt et offer for politikk, og jeg lurer på om vi noen gang vil klare å få en forankring i vårt samfunn, om at barns oppvekstvilkår...

Les mer →

Hva ligger i uttrykket «Å skylde på andre»?

Barnehagen vår er et trygt og inkluderende sted, der barna får prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna får daglig støtte til å mestr...

Les mer →

Deling av kunnskap mellom mennesker - til nytte eller hinder i utvikling av egen praksis?

Kunnskap er ikke noe som er fast, den utvikles gjennom hele livet og er en dynamisk prosess. Du beveger deg hele tiden herfra til dit og fremover, og prøver...

Les mer →

Norge er gjenåpnet, men hva er normalen?

Hva er normalen i dag sammenliknet med 12. mars 2020? Kommer vi noen gang tilbake, eller har vi endret levesett, holdninger og praksis i både liv og arbeidsl...

Les mer →

Starten på noe stort.

Jeg har kjent deg helt siden du startet i barnehagen. Jeg husker din aller første dag i barnehagen, da du kom stabbende inn porten sammen med mamma og pappa,...

Les mer →

Barnehagefaget er ferskvare – er det fordi det er så komplekst?

Etter å ha lest opp sine tanker og refleksjoner rundt barns medvirkning i barnehagen, ber studenten vår de ansatte på avdelingen om å si noe om hva og hvorda...

Les mer →

Med barns briller

«Magnus, se», en entusiastisk gutt på to år kontakter meg. «Se Magnus», gjentar ei jevnaldrende jente. «Trollet er under brua». Straks kjenner jeg en omfavne...

Les mer →