Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Å fremme barns psykiske helse – det handler om å våge

Å fremme barns psykiske helse – det handler om å våge

Her en dag fikk jeg spørsmålet «hvordan fremmer du barns psykiske helse?». Jeg brukte noen minutter på å sette ord på det, og etter en stund kom jeg frem til at dette fremmer jeg ved å våge.

Psykisk helse er et mye brukt begrep i dagens samfunn. Den 10. oktober er markeringen av verdensdagen for psykisk helse, og ifølge FORUT sine hjemmesider lever i dag 800 millioner mennesker verden over med psykiske problemer. Vi kan spørre oss selv hvordan har vi havnet her? Hva har bidratt til at psykisk helse har blitt en så stor utfordring som det er i dagens samfunn? Svarene er mange og sammensatte. Vi kan snakke om en stadig mer digitaliserende verden der det tilsynelatende plettfrie livet skildres gjennom bilder og statusoppdateringer, begreper som «Generasjon Prestasjon», «Curlingforeldre» og «Helikopterforeldre». Vi kan diskutere mye og lenge, men det er ikke hensikten med dette innlegget.

La meg ta deg tilbake til spørsmålet som startet det hele. Forskning viser en tydelig sammenheng mellom høykvalitets barnehager og forebyggingen av psykisk helse. Mest fremtredende er kvaliteten på voksen-barn relasjonen, og hvordan denne henger sammen med barns psykiske helse. Arne Holte beskriver gjennom sine foredrag hvordan en god voksen-barn-relasjon fører til en bedre språkutvikling, mindre atferdsvansker, mindre angst, mindre depresjon, mindre aggressivitet og mindre irritabilitet. Aller størst er effekten på barnas tilpasning og skolemodenhet.

I dagens rammeplan har dessuten begrepet livsmestring blitt tildelt stor plass:

«Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing… Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen.»

Dette viser til at vi i barnehagen er tildelt en stor og viktig oppgave. Jeg mener dette er en oppgave vi alle, i møte med barn uavhengig yrke, ikke kan velge bort og vi må våge å ta den på høyeste alvor. Vi må våge å ta ansvaret for relasjonen. Vi må våge å investere tid i relasjonen. Vi må våge å veilede barn i utfordrende situasjoner. Vi må våge å ta barns følelser på alvor. Vi må våge å lytte til enhver følelse barna formidler. Vi må våge og å si at «Du eier dine egne følelser, du kjenner deg selv best og det er rom for alle følelsene du opplever». Samtidig må vi våge å stå sammen med barnet når det stormer som verst, og formidle med tydelige ord og handlinger; Jeg er her, og jeg skal støtte deg.

Så la meg formulere spørsmålet på nytt:

Våger DU å fremme barns psykiske helse?

Kilder: Holte, Arne. Sats bredt på psykisk helse i barnehage og skole!  Hentet fra: https://arneholte.no/psykisk-helse/sats-bredt-pa-psykisk-helse-i-barnehage-og-skole/. 06.10.20

relaterte artikler

Hvorfor blir barnet mitt så sint?

Er vi gode nok i møte med barn som er sinte? En morgen mange kan kjenne seg igjen i. Klokken er sju og du kjenner allerede på at du er stresset. Du har akkur...

Les mer →
Slik møter du barns følelser

Jeg har store barn som i disse dager forlater redet, og sitter i sofakroken med gamle fotoalbum fra de var små. Jeg tenker tilbake på en tid der hverdagen og...

Les mer →
Studenter bidrar til lærende organisasjoner

Et nytt barnehageår er godt i gang, og sammen med to av mine erfarne pedagogiske ledere, sitter jeg på campus Vestfold og hører programledere og koordinatore...

Les mer →
Hundekjeks og glede

«Blomst til deg!» Lyden kom fra bak gjerdet, oransje avsperringsplast som viser hvilke kohorter man er på, for å være nøyaktig. Jeg beveger meg mot stemmen,...

Les mer →
Trygge foreldre gir trygge barn

Nytt barnehageår, nye barnegrupper, nye barn og nye foreldre. Det er vår og tid for at vi i barnehagene skal planlegge og lage gode strategier for hvordan ti...

Les mer →
Har vi tilpasset oss ut og bort i fra barnets beste?

Coronaperioden har gitt tid til ettertanke og evalueringer av hverdagen. I en periode med redusert åpningstid, små faste grupper med barn og ansatte, tettere...

Les mer →
Den dagen vi brettet opp ermene

I dagens mediebilde kan vi lese mange artikler om dugnadsånd og løsningsorienterte yrkesgrupper, i kampen mot koronaviruset som herjer på verdensbasis. Hverd...

Les mer →
Noen tanker om å spille på samme lag når det virkelig gjelder

Siden 12. mars har tilværelsen blitt snudd på hodet for alle som er knyttet til en barnehage i Norge. Fra en dag til den neste var barnehagene stengt. For ba...

Les mer →