Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Å fremme barns psykiske helse – det handler om å våge

Å fremme barns psykiske helse – det handler om å våge

Her en dag fikk jeg spørsmålet «hvordan fremmer du barns psykiske helse?». Jeg brukte noen minutter på å sette ord på det, og etter en stund kom jeg frem til at dette fremmer jeg ved å våge.

Psykisk helse er et mye brukt begrep i dagens samfunn. Den 10. oktober er markeringen av verdensdagen for psykisk helse, og ifølge FORUT sine hjemmesider lever i dag 800 millioner mennesker verden over med psykiske problemer. Vi kan spørre oss selv hvordan har vi havnet her? Hva har bidratt til at psykisk helse har blitt en så stor utfordring som det er i dagens samfunn? Svarene er mange og sammensatte. Vi kan snakke om en stadig mer digitaliserende verden der det tilsynelatende plettfrie livet skildres gjennom bilder og statusoppdateringer, begreper som «Generasjon Prestasjon», «Curlingforeldre» og «Helikopterforeldre». Vi kan diskutere mye og lenge, men det er ikke hensikten med dette innlegget.

La meg ta deg tilbake til spørsmålet som startet det hele. Forskning viser en tydelig sammenheng mellom høykvalitets barnehager og forebyggingen av psykisk helse. Mest fremtredende er kvaliteten på voksen-barn relasjonen, og hvordan denne henger sammen med barns psykiske helse. Arne Holte beskriver gjennom sine foredrag hvordan en god voksen-barn-relasjon fører til en bedre språkutvikling, mindre atferdsvansker, mindre angst, mindre depresjon, mindre aggressivitet og mindre irritabilitet. Aller størst er effekten på barnas tilpasning og skolemodenhet.

I dagens rammeplan har dessuten begrepet livsmestring blitt tildelt stor plass:

«Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen. Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing… Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna skal få støtte i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen.»

Dette viser til at vi i barnehagen er tildelt en stor og viktig oppgave. Jeg mener dette er en oppgave vi alle, i møte med barn uavhengig yrke, ikke kan velge bort og vi må våge å ta den på høyeste alvor. Vi må våge å ta ansvaret for relasjonen. Vi må våge å investere tid i relasjonen. Vi må våge å veilede barn i utfordrende situasjoner. Vi må våge å ta barns følelser på alvor. Vi må våge å lytte til enhver følelse barna formidler. Vi må våge og å si at «Du eier dine egne følelser, du kjenner deg selv best og det er rom for alle følelsene du opplever». Samtidig må vi våge å stå sammen med barnet når det stormer som verst, og formidle med tydelige ord og handlinger; Jeg er her, og jeg skal støtte deg.

Så la meg formulere spørsmålet på nytt:

Våger DU å fremme barns psykiske helse?

Kilder: Holte, Arne. Sats bredt på psykisk helse i barnehage og skole!  Hentet fra: https://arneholte.no/psykisk-helse/sats-bredt-pa-psykisk-helse-i-barnehage-og-skole/. 06.10.20

relaterte artikler

Å lede under korona!

Jeg har daglig gode samtaler med flere av de ansatte, og det er nettopp det som gjør jobben min som leder så utrolig utfordrende i disse dager, med smittever...

Les mer →
Slik velger norske foreldre barnehage

Åpningstider og beliggenhet er to av de viktigste kriteriene som påvirker valg av barnehage. – Norske foreldre kan godt bli enda flinkere til å stille faglig...

Les mer →
Ny undersøkelse - slik velger norske foreldre barnehage

Åpningstider og beliggenhet er to av de viktigste kriteriene som påvirker valg av barnehage. – Norske foreldre kan godt bli enda flinkere til å stille faglig...

Les mer →
Det fysiske lekemiljøet i barnehagen

Leken har en sentral plass i barnehagen og er en naturlig del av barnas hverdag. I dagens samfunn tilbringer de fleste barna store deler av tiden sin i en ba...

Les mer →
Barnets magiske skattkiste, fylt med opplevelser, tanker og behov

Det sitter langt inni meg. Behovet for å føle meg velkommen! Da blir jeg trygg og folder meg ut. Men hvis jeg opplever reservasjon, manglende interesse, skep...

Les mer →
Hvem blir du i møte med barna?

Regjeringen vil innføre strengere og tydeligere regler som skal sikre at alle barn har det trygt og godt i barnehagen. I forbindelse med ny lovgivning som tr...

Les mer →
Hvorfor blir barnet mitt så sint?

Er vi gode nok i møte med barn som er sinte? En morgen mange kan kjenne seg igjen i. Klokken er sju og du kjenner allerede på at du er stresset. Du har akkur...

Les mer →
Slik møter du barns følelser

Jeg har store barn som i disse dager forlater redet, og sitter i sofakroken med gamle fotoalbum fra de var små. Jeg tenker tilbake på en tid der hverdagen og...

Les mer →