Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Foreldreaktiv tilvenning i barnehagen – en investering for fremtiden

Foreldreaktiv tilvenning i barnehagen – en investering for fremtiden

Tilvenning i barnehagen har de siste årene vært et mye omdiskutert og opphetet tema. Flere ettåringer, og kanskje yngre, inn i barnehagene byr på utfordringer for både barna, foresatte og ansatte. Hvorfor?


Antagelig fordi mange barnehager fortsatt benytter seg av “tredagers” tilvenning(*). De aller fleste barn vil ikke bli trygge i løpet av en tredagers tilvenningsperiode, spesielt ikke når det i praksis betyr at de foresatte er med barna noen timer dag en og to, og på dag tre skal barnet overlates til seg selv i store deler. Dette er altså fortsatt standard tilvenningsforløp i mange barnehager til tross for at vi blir opplyst gjennom forskning om hvordan barn påvirkes av dette. Selv med økt fokus på barns psykiske helse gjennom Rammeplan for barnehager (2017), og uavhengig av alt som skrives om viktigheten av “tidlig innsats” for å styrke vår psykiske folkehelse, kjøres det på med “en tredagers”. 

Tenk nytt rundt tilvenning

Mange barnehager, min inkludert, opplyser om tidspunkter for de tre første dagene i barnets velkomstbrev. Men, disse dagene bør være et utgangspunkt for den videre tilvenningsperioden. Det er viktig at døren holdes åpen også etter disse tre dagene. Om man ikke velger å la de nye barna få ha foreldreaktiv tilvenning(**) før oppstart da? For da er det ikke sikkert at de har behov for flere enn tre dager ved oppstart.

Dessverre vet ikke mange foresatte om hvilke muligheter de har ift å benytte permisjonstiden, ferie e.l til å gi barnet en lang og god start i barnehagen. De tør kanskje heller ikke å utfordre barnehagens rutiner for tilvenning, for å få de til å passe barnet og eget behov bedre. Det er derfor viktig at vi i barnehagene legger til rette for og opplyser de om dette. Jeg oppfordrer derfor alle barnehager til å tenke nytt, se på sine rutiner for tilvenning, og begynne og legge til rette for at de foresatte kan være mer til stede for sitt barn i tilvenningsperioden. Være seg en foreldreaktiv tilvenning før oppstart eller foreldreaktiv tilvenning ved ordinær tilvenning. 

Barn må få tid til å fordøye alle inntrykkene

Tenk deg da! Å få lov å være med barnet å bli kjent i barnehagen i en hel måned, kanskje mer! Tenk å få delta i lek, aktiviteter, stell og måltider helt på egne premisser. Tenk å få ha sin tryggeste til stede, som den ladestasjonene som trengs når inntrykk skal fordøyes og behov skal dekkes. Tenk å få lov til å bruke god tid til å bli kjent med de ansatte i barnehagen, og gradvis bli trygg på at dette er mennesker det er godt å bli utsatt for.

For barn trenger tid, og dette må vi i større grad begynne å anerkjenne. De trenger tid til å fordøye lukter, lyder, ta inn de fysiske omgivelsene ute og inne. Tid til å bearbeide alle sanseinntrykkene og den livsomveltningen det å starte i barnehagen faktisk er. Hva er vel bedre enn å få fordøye dette med sine nærmeste til stede? Å se den barnet er tryggest på blir trygg på de ansatte i barnehagen; at de prater sammen, ler sammen og trives sammen. For barnet har det stor verdi å se sine foresatte bli trygg på barnehagen sine ansatte, rutiner og innhold, før de foresatte skal overlate det kjæreste de har der i mange timer hver dag. Så mye enklere det vil bli for barna den dagen det skal tas farvel, og de foresatte gir fra seg barnet sitt til en de er trygg på og kjenner.

En god tilvenning legger grunnlaget

En god tilvenning legger selve grunnlaget for barnets trygghet, trivsel og utvikling. Jeg kan med hånda på hjertet sitt at foreldreaktiv tilvenning er en av de viktigste endringene vår barnehage har gjort ift å investere i fremtiden. Jeg har derfor tatt det på meg som min fanesak å kvalitetssikre det arbeidet som gjøres med tilvenning i vår barnehage.

Jeg vil faktisk strekke meg til å si at å legge til rette for foreldreaktiv tilvenning, er ensbetydende med å investere for fremtiden. En fremtid der vi har investert i barns psykiske helse, og hvor vi har hatt fokus på tidlig innsats, og hvor vi har satt BARNET FØRST.

Ønsker du å vite mer om hvordan foreldreaktiv tilvenning kan organiseres, så ta kontakt med oss på Hovsveien FUS. Vi deler gjerne med oss våre erfaringer og måte å organisere på.


(*)“Tredagers” tilvenning er den modellen der det er avsatt tre dager tilvenning til barnet. Dag 1 = noen timer sammen med foresatte. Dag 2 = Noen timer sammen, og foresatte prøver seg vekk fra barnet en stund. Dag 3 = Barnet er uten sine foresatte det meste av tiden.   

 (**) Foreldreaktiv tilvenning er en tilvenningsmodell som tar utgangspunktet at barnet tilvennes i samspill med sine foresatte over en lengre tidsperiode. Det er ikke noe konkret tidsramme og organisering for dette, men det bør avsettes godt med tid til en slik prosess, og den må tilpasses den enkelte families forutsetninger ut i fra barnehagens muligheter. 

11.11.2022 kl 12:00   

Relaterte artikler

Høy foreldretilfredshet i FUS barnehagene: Takk for tilliten!  

Vi er hoppende glade og stolte over å kunngjøre at FUS barnehagene har mottatt en imponerende samlet score på 4,53 av 5 mulige i årets foreldreundersøkelse g...

Sommerferie for alle barnehagebarn?  

Sommeren er på hell og oppstart i barnehage og skole står for tur. Mange spente barn, foreldre, og ansatte, er nå klare for nye og innholdsrike dager etter e...

Politisk nødhjelp – men kun til de enkeltstående barnehagene  

Barnehager er definitivt blitt et offer for politikk, og jeg lurer på om vi noen gang vil klare å få en forankring i vårt samfunn, om at barns oppvekstvilkår...

Hva ligger i uttrykket «Å skylde på andre»?  

Barnehagen vår er et trygt og inkluderende sted, der barna får prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna får daglig støtte til å mestr...

Deling av kunnskap mellom mennesker - til nytte eller hinder i utvikling av egen praksis?  

Kunnskap er ikke noe som er fast, den utvikles gjennom hele livet og er en dynamisk prosess. Du beveger deg hele tiden herfra til dit og fremover, og prøver...

Norge er gjenåpnet, men hva er normalen?  

Hva er normalen i dag sammenliknet med 12. mars 2020? Kommer vi noen gang tilbake, eller har vi endret levesett, holdninger og praksis i både liv og arbeidsl...

Barnehagefaget er ferskvare – er det fordi det er så komplekst?  

Etter å ha lest opp sine tanker og refleksjoner rundt barns medvirkning i barnehagen, ber studenten vår de ansatte på avdelingen om å si noe om hva og hvorda...

Med barns briller  

«Magnus, se», en entusiastisk gutt på to år kontakter meg. «Se Magnus», gjentar ei jevnaldrende jente. «Trollet er under brua». Straks kjenner jeg en omfavne...