Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Sommerferie for alle barnehagebarn?

Sommerferie for alle barnehagebarn?

Sommeren er på hell og oppstart i barnehage og skole står for tur. Mange spente barn, foreldre, og ansatte, er nå klare for nye og innholdsrike dager etter en fin sommer og etterlengtet sommerferie. Men hva med alle de barna som ikke har ferie fra barnehagen i sommerukene? Hvordan er dagene deres når andre har fri, og raser av gårde til strand og vann, spiser is i fornøyelsesparker eller kanskje ligger i hengekøya hos bestemor og bestefar? Hva opplever barn som ikke har fri fra barnehagen midt i juli, når sola står som høyest og varmest på vår himmelfront?

Monica Johnsen, faglig rådgiver i FUS barnehagene

Sommer i barnehagen

Noen av disse barna har jo allerede hatt sin «sommerferie», kanskje rett før alle andre, eller tidligere i vår? Kanskje hadde de en lengre ferie i vinter sammen med foreldre og eller annen familie? Kanskje har de ferien sin om høsten, eller rundt julefeiring? Hvordan har de det egentlig i barnehagen om sommeren, når det veldig ofte er svært få voksne og barn til stede, og samlet på samme avdeling i noen uker? Fasit på dette får vi nok aldri helt, men vi kan jo observere og tolke signaler barna gir oss, både i disse ukene og i oppstarten av barnehageåret som kommer. 

Vi har gjort oss nye erfaringer med pandemi og restriksjoner under Covid-perioden på flere områder, og sommerukene er ikke noe unntak. Barnehagene skal være med å utjevne forskjeller, og sikre barn tilnærmede like muligheter. Sommerferie er nok et av de temaene, eller den perioden som spesielt definerer forskjeller i familier, og jeg undres over alle reportasjer og avisoppslag som ikke bare fremmer forskjeller, men som kanskje forsterker barns, og deres families, opplevelser av å ikke leve etter samfunnets forventninger. Er det virkelig ikke nok å «bare» være hjemme lenger? Nyte late sommerdager, stå opp når du vil, være oppe litt lenger når sola står som høyest på himmelen, kanskje ha tid til å besøke familie og venner, og bruke nærmiljø og natur som en kilde til både lek, samvær og felles opplevelser? Skal ikke ferie egentlig være en periode hvor vi stresser ned, og lader opp til ny høst, til ny dyst?

Gode forberedelser

Jeg tror faktisk at de barna det gjelder, har det veldig bra i barnehagene våre, særlig i sommerukene i de barnehagene som holder åpne. Det er selvsagt avhengig av at voksne gjør gode forberedelser i forkant, og legger opp til dager med innhold og ikke bare blir «gående og vente» på feriedager, eller på den nye høsten som er i anmarsj. Det er jo også avhengig av hvor mange voksne og hvilke voksne som er tilstede med barna. Oppleves det trygt? Oppleves det godt og gøy? Ja, da er disse ukene kanskje gull verdt for noen og enhver. 

Vi snakker hele tiden om at vi ønsker oss flere voksne og flere hender inn i barnehagen, og i sommerukene hos oss er nettopp den tida vi har bedre tid til hvert enkelt barn. Vi trenger mindre tid i garderoben og kan gå i sandaler og sommertøy. Vi er mye ute, og tar med oss leker og aktiviteter ut i sol og luft. Noen barnehager stenger, og andre holder åpen en uke, eller flere. Kanskje begrenser vi åpningstid om det er mulig, og vi samler alle store og små til en avdeling, nettopp fordi det ikke er så veldig mange på plass. Sommerukene gir mange barn gode hverdagsopplevelser.

Rutiner

Det som er viktig, er å holde på rutiner. Gjennomføre måltidene som vanlig, men kanskje lage litt mer mat sammen, smoothies og annet godt i varmen. Å fryse vann eller saft for å kjøle seg litt ned, er en slager. Aktiviteter inne og ute er viktig og er det fryktelig varmt trenger barna pauser fra sola. Vannbasseng, vannslanger og spreder er god erstatning om en ikke kan dra på stranda, og noen ganger får man til og med til en strandtur, i alle fall for de som hører til landets kystbyer. Barn som sover trenger også en hvil om sommeren som ellers i året, og å ta med tepper ut på gress eller bakke, gir fine muligheter for roligere aktiviteter i fellesskap. Kanskje er ikke de faste lekevennene i barnehagen, og det blir viktig å sørge for ulike aktiviteter som fenger, og som legger til rette for godt samspill. Kanskje skapes det nye relasjoner når hverdagen blir litt annerledes. 

Da jeg jobbet som daglig leder, hørte jeg iblant, når vi nærmer oss sommeren; «stakkar, han skal være i barnehagen hele sommeren, han..» eller «stakkar, hun har aldri fri i juli, hun…» Men det er da ikke noe stakkar? Alle barna i FUS har ferie gjennom barnehageåret, men på ulike tidspunkt. Slik er det jo også med oss som er i jobb. Vi avvikler ferie når andre er på jobb, slik at hverdagen går rundt, og det er jo nettopp derfor vi har åpne barnehager også. Så har kanskje barna det vel så bra i våre gode barnehager, som de som stresser av gårde for å rekke fly, sitter i bilkø eller må vente i laaaange køer for å få kjørt i vannsklier. I barnehagen kan jo barna leke at de flyr, uten å måtte vente på flyplassen. De kan kjøre bilen med en gang, her er det nok av plass, og de kan lage mange vannrenner og unngå å stå og vente på tur. 

Fortsatt god sommer til alle, uansett om du er i barnehagen eller ikke!

12.07.2022 kl 12:00   


Relaterte artikler

Høy foreldretilfredshet i FUS barnehagene: Takk for tilliten!  

Vi er hoppende glade og stolte over å kunngjøre at FUS barnehagene har mottatt en imponerende samlet score på 4,53 av 5 mulige i årets foreldreundersøkelse g...

Foreldreaktiv tilvenning i barnehagen – en investering for fremtiden  

Tilvenning i barnehagen har de siste årene vært et mye omdiskutert og opphetet tema. Flere ettåringer, og kanskje yngre, inn i barnehagene byr på utfordringe...

Politisk nødhjelp – men kun til de enkeltstående barnehagene  

Barnehager er definitivt blitt et offer for politikk, og jeg lurer på om vi noen gang vil klare å få en forankring i vårt samfunn, om at barns oppvekstvilkår...

Hva ligger i uttrykket «Å skylde på andre»?  

Barnehagen vår er et trygt og inkluderende sted, der barna får prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna får daglig støtte til å mestr...

Deling av kunnskap mellom mennesker - til nytte eller hinder i utvikling av egen praksis?  

Kunnskap er ikke noe som er fast, den utvikles gjennom hele livet og er en dynamisk prosess. Du beveger deg hele tiden herfra til dit og fremover, og prøver...

Norge er gjenåpnet, men hva er normalen?  

Hva er normalen i dag sammenliknet med 12. mars 2020? Kommer vi noen gang tilbake, eller har vi endret levesett, holdninger og praksis i både liv og arbeidsl...

Barnehagefaget er ferskvare – er det fordi det er så komplekst?  

Etter å ha lest opp sine tanker og refleksjoner rundt barns medvirkning i barnehagen, ber studenten vår de ansatte på avdelingen om å si noe om hva og hvorda...

Med barns briller  

«Magnus, se», en entusiastisk gutt på to år kontakter meg. «Se Magnus», gjentar ei jevnaldrende jente. «Trollet er under brua». Straks kjenner jeg en omfavne...