Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Politisk nødhjelp – men kun til de enkeltstående barnehagene

Politisk nødhjelp – men kun til de enkeltstående barnehagene

Barnehager er definitivt blitt et offer for politikk, og jeg lurer på om vi noen gang vil klare å få en forankring i vårt samfunn, om at barns oppvekstvilkår vil være avgjørende for framtida. Jeg kjenner iblant på en maktesløshet, men jeg bare må kjempe denne kampen. Barna i FUS Barnehagene trenger meg, nå mer enn noen gang! Som faglig rådgiver i FUS ønsker jeg å bidra til å fortsette å utvikle barnehager med høy og likeverdig kvalitet for hvert eneste barn. Jeg har definitivt ikke tenkt til å gi meg! Barna skal møte kompetente voksne i FUS barnehagene, men jeg er redd for at jeg blir stoppet av de politiske strategiene.

Monica Johnsen, fag rådgiver i FUS barnehagne

Prioritering av barnehager

Barnehage.no skriver 2. juni om Nes kommune, hvor et samlet kommunestyre nylig vedtok å opprette en kompensasjonsordning for barnehager med «særlig stor økonomisk utfordring». De ønsker å prioritere kun de enkeltstående, foreldreeide barnehagene. Nå kjenner ikke jeg Nes kommune, og burde sikkert satt meg mer inn i saken, men alle innlegg om barnehageøkonomi den siste tiden går ut på det samme. Eierne skal tas, men barna blir taperne. Tar politikere inn over seg at driften i barnehagene nå er så styrt at forskjellene i tilskudd rammer barna? Er dere klar over hvor stort fokus på kvalitet og kompetanseheving det er i kjedene? Har dere fortsatt ikke forstått hvor viktig barnehage er for 1-6 åringer? Eller hva kjedene bidrar med av samfunnsøkonomiske gevinster?

Høy kvalitet i barnehagen

Året var 2008. Jeg startet opp en av FUS Barnehagene og bidro til å sikre full barnehagedekning, både i kommunen og på landsbasis. I 2011 stod jeg på barrikadene sammen med mine lederkolleger i kommunen, da rammefinansieringen kom. Vi måtte få til et likeverdig system, og i denne kommunen har vi fått til både godt samarbeid og bedre tilskudd enn i veldig mange andre kommuner, ergo bedre driftsvilkår for alle barnehager, på vei mot likebehandling av barna. Denne barnehagen har sørget for å sette barnet først, i en trygg verden full av opplevelser. Denne barnehagen har vært med på satsingen på «Egenledelse i lek og læring» siden 2013, og nå FUS sin faglige satsing fra 2019, «Barnet først», hvor å sikre høy og likeverdig kvalitet for hvert barn, er det overordnede målet. Denne barnehagen har hatt god styring på økonomi, tariffavtaler og pensjonsordninger for ansatte. Nødvendig lønnsøkning for ansatte, for å kunne sikre faglige og kompetente barnehagelærere og andre yrkesgrupper i barnehagen.

Likeverdig behandling?

Året er 2022. Barna som går i denne barnehagen er ikke lenger like mye verdt som barn i kommunale barnehager, eller i enkeltstående private barnehager. Politikere ønsker nå å gjøre forskjell på barn. Strategiene skal endres fra likeverdighet til forskjellsbehandling. Hva gjør politikere med forskningen som nå finnes i barnehagesektoren? Brukes forskningen til å styrke den framtidige samfunnsøkonomiske verdien barna våre er? Eller nikkes det og svares at forskning er sikkert bra, og så legger vi rapportene i en skuff og lukker øynene? 

Foreldre – nå må dere også våkne og ta til orde!

14.06.2022 kl 12:00   


Relaterte artikler

Høy foreldretilfredshet i FUS barnehagene: Takk for tilliten!  

Vi er hoppende glade og stolte over å kunngjøre at FUS barnehagene har mottatt en imponerende samlet score på 4,53 av 5 mulige i årets foreldreundersøkelse g...

Foreldreaktiv tilvenning i barnehagen – en investering for fremtiden  

Tilvenning i barnehagen har de siste årene vært et mye omdiskutert og opphetet tema. Flere ettåringer, og kanskje yngre, inn i barnehagene byr på utfordringe...

Sommerferie for alle barnehagebarn?  

Sommeren er på hell og oppstart i barnehage og skole står for tur. Mange spente barn, foreldre, og ansatte, er nå klare for nye og innholdsrike dager etter e...

Hva ligger i uttrykket «Å skylde på andre»?  

Barnehagen vår er et trygt og inkluderende sted, der barna får prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna får daglig støtte til å mestr...

Deling av kunnskap mellom mennesker - til nytte eller hinder i utvikling av egen praksis?  

Kunnskap er ikke noe som er fast, den utvikles gjennom hele livet og er en dynamisk prosess. Du beveger deg hele tiden herfra til dit og fremover, og prøver...

Norge er gjenåpnet, men hva er normalen?  

Hva er normalen i dag sammenliknet med 12. mars 2020? Kommer vi noen gang tilbake, eller har vi endret levesett, holdninger og praksis i både liv og arbeidsl...

Barnehagefaget er ferskvare – er det fordi det er så komplekst?  

Etter å ha lest opp sine tanker og refleksjoner rundt barns medvirkning i barnehagen, ber studenten vår de ansatte på avdelingen om å si noe om hva og hvorda...

Med barns briller  

«Magnus, se», en entusiastisk gutt på to år kontakter meg. «Se Magnus», gjentar ei jevnaldrende jente. «Trollet er under brua». Straks kjenner jeg en omfavne...