Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Deling av kunnskap mellom mennesker - til nytte eller hinder i utvikling av egen praksis?

Deling av kunnskap mellom mennesker - til nytte eller hinder i utvikling av egen praksis?

Kunnskap er ikke noe som er fast, den utvikles gjennom hele livet og er en dynamisk prosess. Du beveger deg hele tiden herfra til dit og fremover, og prøver å finne nøkkelen til hvorfor vi gjør som vi gjør. Fremtiden blir et mål, som vi stadig strekker oss mot.

Morten Aslaksen, daglig leder i Mellom-Nes FUS barnehage

Kunnskapsutvikling er en sosial aktivitet. Når du diskuterer fag med dine kollegaer, vil du si ting høyt og dere tenker sammen. Mange opplever at når en stiller et spørsmål, så oppdager mange at de kanskje allerede har svaret. Eller når du skal forklare noe, så oppdager du at du forstår mye mer enn du selv trodde på forhånd. Vi opplever i øyeblikket at vi er klokere enn det vi i utgangspunktet hadde trodd. Ny læring dannes sammen med andre mennesker. Du snakker og tenker samtidig. Kunnskapsutvikling blir med andre ord både sosial og kognitivt, der ulike faglige temaer deles og forvaltes i fellesskapet mellom oss mennesker. En samtale består både av en ytre tale som alle hører, og en indre tale bare for deg.

Når vi lærer noe nytt eller opplever noe nytt for første gang, forstår vi det ut i fra det vi allerede kan. Dette kan koples til Piaget’s læringsteori og tankegang om hvordan vårt kognitive selv utvikles. Læring er en prosess der det skapes nye betydninger. Nøkkelen til læring er at du virkelig må tro at det er mulig for deg å nå et mål, noe som fører til at det er lettere å nå målet. Jeg opplever det slik at en positiv innstilling er helt avgjørende for å oppnå et godt resultat. Ditt positive tankegods blir til e selvoppfyllende profeti.

Læring dannes, når kunnskapsutvikling og fantasi jobber sammen, og er knyttet opp mot tidligere livserfaringer. Når vi lærer støttes vi altså opp av våre tidligere erfaringer og kunnskaper. Hjernen vår kan sammenlignes med et rikt nettverk av sanselige, konkrete, kognitive, sosiale, kontekstuelle og emosjonelle assosiasjoner. Når du blir introdusert for nye ord og begreper, leter du etter «knagger» å henge denne informasjon på. Du prøver med andre ord å linke det du skal lære, med noe du kan fra før.

Å kunne forstå læring og vite når læring oppstår, handler om å gå gjennom en konstruksjonsprosess. Du må gjøre jobben selv med å henge informasjonen på riktig «knagg», for å forstå helheten. På samme måte trener jeg i mitt lederskap hver dag. Barnehagen er en pedagogisk arena hvor vi belyser, formidler, gjennomfører og evaluerer vår fagkunnskap. Når jeg tror på det jeg formidler, blir budskapet levert på en genuin måte, som jeg ser får en større betydning for hver enkelt. Det er snakk om min gjennomføringsevne! Hvordan jeg systematisk jobber og forflytter meg fra ett mål og til det neste.

Vi utvikler kompetente ledere som skaper harmoni, forutsigbarhet og fremmer vårt faglige fokus. En helhetlig kompetanse løfter barns utvikling, selvforståelse og egenkjærlighet. «I møte med deg, blir jeg til meg selv».

Rammeplanen sier at: «Gjennom samspill, dialog, lek og utforsking skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til endringer».

Kroppsspråket, blikket, stemmen og toneleiet formidler våre holdninger og verdier. Barn er eksperter på å lese slike energier. Vi skal være eksperter på å tone oss inn og lese barns adferd og uttrykk for å forstå deres livsverden.

Jeg er derfor interessert i hvordan læring skaper best mulige resultater for meg selv, i samarbeid med andre mennesker. Som en basis for å klare dette, må vi holde fast på troen om å få det til, og deretter gi oppgaver som er nødvendig for å lykkes. Det finnes ingen snarveier. Målbevisst arbeid over tid er det som skaper resultater.

03.11.2021 kl 12:00   


Relaterte artikler

Høy foreldretilfredshet i FUS barnehagene: Takk for tilliten!  

Vi er hoppende glade og stolte over å kunngjøre at FUS barnehagene har mottatt en imponerende samlet score på 4,53 av 5 mulige i årets foreldreundersøkelse g...

Foreldreaktiv tilvenning i barnehagen – en investering for fremtiden  

Tilvenning i barnehagen har de siste årene vært et mye omdiskutert og opphetet tema. Flere ettåringer, og kanskje yngre, inn i barnehagene byr på utfordringe...

Sommerferie for alle barnehagebarn?  

Sommeren er på hell og oppstart i barnehage og skole står for tur. Mange spente barn, foreldre, og ansatte, er nå klare for nye og innholdsrike dager etter e...

Politisk nødhjelp – men kun til de enkeltstående barnehagene  

Barnehager er definitivt blitt et offer for politikk, og jeg lurer på om vi noen gang vil klare å få en forankring i vårt samfunn, om at barns oppvekstvilkår...

Hva ligger i uttrykket «Å skylde på andre»?  

Barnehagen vår er et trygt og inkluderende sted, der barna får prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna får daglig støtte til å mestr...

Norge er gjenåpnet, men hva er normalen?  

Hva er normalen i dag sammenliknet med 12. mars 2020? Kommer vi noen gang tilbake, eller har vi endret levesett, holdninger og praksis i både liv og arbeidsl...

Starten på noe stort.  

Jeg har kjent deg helt siden du startet i barnehagen. Jeg husker din aller første dag i barnehagen, da du kom stabbende inn porten sammen med mamma og pappa,...

Barnehagefaget er ferskvare – er det fordi det er så komplekst?  

Etter å ha lest opp sine tanker og refleksjoner rundt barns medvirkning i barnehagen, ber studenten vår de ansatte på avdelingen om å si noe om hva og hvorda...