Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Deling av kunnskap mellom mennesker - til nytte eller hinder i utvikling av egen praksis?

Deling av kunnskap mellom mennesker - til nytte eller hinder i utvikling av egen praksis?

Kunnskap er ikke noe som er fast, den utvikles gjennom hele livet og er en dynamisk prosess. Du beveger deg hele tiden herfra til dit og fremover, og prøver å finne nøkkelen til hvorfor vi gjør som vi gjør. Fremtiden blir et mål, som vi stadig strekker oss mot.

Kunnskapsutvikling er en sosial aktivitet. Når du diskuterer fag med dine kollegaer, vil du si ting høyt og dere tenker sammen. Mange opplever at når en stiller et spørsmål, så oppdager mange at de kanskje allerede har svaret. Eller når du skal forklare noe, så oppdager du at du forstår mye mer enn du selv trodde på forhånd. Vi opplever i øyeblikket at vi er klokere enn det vi i utgangspunktet hadde trodd. Ny læring dannes sammen med andre mennesker. Du snakker og tenker samtidig. Kunnskapsutvikling blir med andre ord både sosial og kognitivt, der ulike faglige temaer deles og forvaltes i fellesskapet mellom oss mennesker. En samtale består både av en ytre tale som alle hører, og en indre tale bare for deg.

Når vi lærer noe nytt eller opplever noe nytt for første gang, forstår vi det ut i fra det vi allerede kan. Dette kan koples til Piaget’s læringsteori og tankegang om hvordan vårt kognitive selv utvikles. Læring er en prosess der det skapes nye betydninger. Nøkkelen til læring er at du virkelig må tro at det er mulig for deg å nå et mål, noe som fører til at det er lettere å nå målet. Jeg opplever det slik at en positiv innstilling er helt avgjørende for å oppnå et godt resultat. Ditt positive tankegods blir til e selvoppfyllende profeti.

Læring dannes, når kunnskapsutvikling og fantasi jobber sammen, og er knyttet opp mot tidligere livserfaringer. Når vi lærer støttes vi altså opp av våre tidligere erfaringer og kunnskaper. Hjernen vår kan sammenlignes med et rikt nettverk av sanselige, konkrete, kognitive, sosiale, kontekstuelle og emosjonelle assosiasjoner. Når du blir introdusert for nye ord og begreper, leter du etter «knagger» å henge denne informasjon på. Du prøver med andre ord å linke det du skal lære, med noe du kan fra før.

Å kunne forstå læring og vite når læring oppstår, handler om å gå gjennom en konstruksjonsprosess. Du må gjøre jobben selv med å henge informasjonen på riktig «knagg», for å forstå helheten. På samme måte trener jeg i mitt lederskap hver dag. Barnehagen er en pedagogisk arena hvor vi belyser, formidler, gjennomfører og evaluerer vår fagkunnskap. Når jeg tror på det jeg formidler, blir budskapet levert på en genuin måte, som jeg ser får en større betydning for hver enkelt. Det er snakk om min gjennomføringsevne! Hvordan jeg systematisk jobber og forflytter meg fra ett mål og til det neste.

Vi utvikler kompetente ledere som skaper harmoni, forutsigbarhet og fremmer vårt faglige fokus. En helhetlig kompetanse løfter barns utvikling, selvforståelse og egenkjærlighet. «I møte med deg, blir jeg til meg selv».

Rammeplanen sier at: «Gjennom samspill, dialog, lek og utforsking skal barnehagen bidra til at barna utvikler kritisk tenkning, etisk vurderingsevne, evne til å yte motstand og handlingskompetanse, slik at de kan bidra til endringer».

Kroppsspråket, blikket, stemmen og toneleiet formidler våre holdninger og verdier. Barn er eksperter på å lese slike energier. Vi skal være eksperter på å tone oss inn og lese barns adferd og uttrykk for å forstå deres livsverden.

Jeg er derfor interessert i hvordan læring skaper best mulige resultater for meg selv, i samarbeid med andre mennesker. Som en basis for å klare dette, må vi holde fast på troen om å få det til, og deretter gi oppgaver som er nødvendig for å lykkes. Det finnes ingen snarveier. Målbevisst arbeid over tid er det som skaper resultater.

Relaterte artikler

Norge er gjenåpnet, men hva er normalen?

Hva er normalen i dag sammenliknet med 12. mars 2020? Kommer vi noen gang tilbake, eller har vi endret levesett, holdninger og praksis i både liv og arbeidsl...

Les mer →

Starten på noe stort.

Jeg har kjent deg helt siden du startet i barnehagen. Jeg husker din aller første dag i barnehagen, da du kom stabbende inn porten sammen med mamma og pappa,...

Les mer →

Barnehagefaget er ferskvare – er det fordi det er så komplekst?

Etter å ha lest opp sine tanker og refleksjoner rundt barns medvirkning i barnehagen, ber studenten vår de ansatte på avdelingen om å si noe om hva og hvorda...

Les mer →

Med barns briller

«Magnus, se», en entusiastisk gutt på to år kontakter meg. «Se Magnus», gjentar ei jevnaldrende jente. «Trollet er under brua». Straks kjenner jeg en omfavne...

Les mer →

Det gode smilet fra vinduet

«Jeg ser deg som du er» hører jeg syngende fra glade barn ute. Det er sovestund, og jeg er godt i gang med rutinevask over alle kontaktpunktene inne i barneh...

Les mer →

Å lede under korona!

Jeg har daglig gode samtaler med flere av de ansatte, og det er nettopp det som gjør jobben min som leder så utrolig utfordrende i disse dager, med smittever...

Les mer →

Slik velger norske foreldre barnehage

Åpningstider og beliggenhet er to av de viktigste kriteriene som påvirker valg av barnehage. – Norske foreldre kan godt bli enda flinkere til å stille faglig...

Les mer →

Dette vektlegges når vi velger barnehage

Åpningstider og beliggenhet er to av de viktigste kriteriene som påvirker valg av barnehage. – Norske foreldre kan godt bli enda flinkere til å stille faglig...

Les mer →