Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Høy foreldretilfredshet i FUS barnehagene: Takk for tilliten!

Høy foreldretilfredshet i FUS barnehagene: Takk for tilliten!

Vi er hoppende glade og stolte over å kunngjøre at FUS barnehagene har mottatt en imponerende samlet score på 4,53 av 5 mulige i årets foreldreundersøkelse gjennomført av Utdanningsdirektoratet. Denne tilbakemeldingen er ikke bare viktig for oss, men også en bekreftelse på forpliktelsen vår til å gi barna våre den beste starten på livet.

Marius Holm Krog-Johnsen - Leder, Marked. Charlotte Østbye-Nærheim - Faglig rådgiver.

Med en deltakelse på hele 79,4 % blant foresatte i våre 184 barnehager, går FUS barnehagene langt utover det nasjonale gjennomsnittet på 65,9 % deltagelse. Dette gleder oss stort og viser det store engasjementet fra våre fantastiske foreldre. Vi er takknemlige for at så mange har benyttet seg av muligheten til å gi oss ærlige tilbakemeldinger.

Å gi barna en trygg og god start på livet

I FUS barnehagene er vi stolte av å være en del av barnas viktigste år, og vi tar vårt ansvar på alvor. Vi investerer tid, ressurser og engasjement i faglig utvikling, slik at våre ansatte og pedagoger vet hva som gir barn en opplevelse av trygghet, trivsel, mestring og utvikling. Dette gir oss muligheten til å levere en barnehageopplevelse av høyeste kvalitet, som også gjenspeiles i vårt gode resultat på foreldreundersøkelsen.

Den høye foreldretilfredsheten er et resultat av den målrettede innsatsen vi legger ned hver eneste dag. Vi er dedikert til kontinuerlig forbedring og tilbyr barna våre et trygt, stimulerende og inkluderende læringsmiljø. Vi tror at nøkkelen til god tilfredshet i barnehagen ligger i samarbeidet med foreldrene. Vi setter pris på det sterke partnerskapet vi har med alle våre foreldre, og den åpne kommunikasjonen som er avgjørende for vårt felles mål: å gi barna våre en trygg og god start på livet.

Vi har også mottatt konstruktive tilbakemeldinger på områder der vi kan bli enda bedre, og vi tar alle tilbakemeldingene til hjertet. Vi fortsetter å jobbe hardt for å imøtekomme og overgå forventningene der vi kan, fordi vi vet at det beste for barna våre alltid er vårt høyeste mål. Hos oss kommer Barnet først.

Er det en FUS barnehage i nærheten av deg?

Vi har 184 barnehager fra nord til sør - felles for de alle er at de setter ditt barn først. Kanskje du har en FUS barnehage i nærheten av deg? Finn din barnehage her.

27.02.2024 kl 12:00       Oppdatert: 28.02.2024 kl 08:12

Emner

Relaterte artikler

Foreldreaktiv tilvenning i barnehagen – en investering for fremtiden  

Tilvenning i barnehagen har de siste årene vært et mye omdiskutert og opphetet tema. Flere ettåringer, og kanskje yngre, inn i barnehagene byr på utfordringe...

Sommerferie for alle barnehagebarn?  

Sommeren er på hell og oppstart i barnehage og skole står for tur. Mange spente barn, foreldre, og ansatte, er nå klare for nye og innholdsrike dager etter e...

Politisk nødhjelp – men kun til de enkeltstående barnehagene  

Barnehager er definitivt blitt et offer for politikk, og jeg lurer på om vi noen gang vil klare å få en forankring i vårt samfunn, om at barns oppvekstvilkår...

Hva ligger i uttrykket «Å skylde på andre»?  

Barnehagen vår er et trygt og inkluderende sted, der barna får prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna får daglig støtte til å mestr...

Deling av kunnskap mellom mennesker - til nytte eller hinder i utvikling av egen praksis?  

Kunnskap er ikke noe som er fast, den utvikles gjennom hele livet og er en dynamisk prosess. Du beveger deg hele tiden herfra til dit og fremover, og prøver...

Norge er gjenåpnet, men hva er normalen?  

Hva er normalen i dag sammenliknet med 12. mars 2020? Kommer vi noen gang tilbake, eller har vi endret levesett, holdninger og praksis i både liv og arbeidsl...

Barnehagefaget er ferskvare – er det fordi det er så komplekst?  

Etter å ha lest opp sine tanker og refleksjoner rundt barns medvirkning i barnehagen, ber studenten vår de ansatte på avdelingen om å si noe om hva og hvorda...

Med barns briller  

«Magnus, se», en entusiastisk gutt på to år kontakter meg. «Se Magnus», gjentar ei jevnaldrende jente. «Trollet er under brua». Straks kjenner jeg en omfavne...