Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Hvorfor kan ikke den ungen bare oppføre seg?

Hvorfor kan ikke den ungen bare oppføre seg?

«Hvorfor kan ikke den ungen bare oppføre seg?» Finnes det barn som noen foresatte ikke har lyst til å ha i barnehagen sammen med sitt barn? Og er det greit?

I en barnehage er det barn som øver på noe hver eneste dag. Fra de er små skal de øve på å lese kroppsspråk og forstå beskjeder, og kunne gi utrykk for egne behov. De skal delta i et fellesskap og øve på å vise hensyn og behandle andre med respekt og følge felles regler. De skal se hva andre syns er gøy, vente på tur, eller dele leker som en faktisk helst ville ha helt selv. De skal øve på å få seg venner og beholde dem. De øver på konsekvenser av egne handlinger. De skal øve på å forstå hva som skjedde i kroppen når noe skjedde og en følelse oppstod og var reaksjonen grei eller gjorde det til at noen fikk vondt?

De øver på å bruke verbalt språk og kunne forklare hva de tenker på, ønsker og har lyst til å fortelle. De øver på hva som er rett og galt. Hva som gjør vondt og hva som er hyggelig. Øver på egne grenser for farlig og spennende. På hvordan de skal spørre om hjelp når det dukker opp et problem de ikke klarer å løse alene. Forstå at det er greit å ikke alltid klare ting alene. At rundt meg, så er der mange voksne som ser meg og mine behov og som kan hjelpe, støtte, veilede og trøste. De kan øve sammen med meg slik at neste gang tar jeg kanskje et annet valg som får et bedre utfall.

Barnas utvikling

Alle barn skal igjennom mange faser i løpet av de første 6 årene. Da er det viktig at vi er tålmodige, tilstede, forståelsesfulle og har kunnskap om barns utvikling. At vi fungerer som en trygg havn som gir barn riktig mengde utfordringer, men også litt rom for å utforske selv. At barna vet at uansett hva de gjør som blir feil, så er de like viktige og vi er akkurat like glad i dem alle sammen.

Noen barn lærer dette raskt, mens andre trenger litt mer tid. Noen trenger å prøve og feile mange ganger før refleksen er justert og valget faller på å bruke ord eller tegn for å beskrive ønsket, istedenfor å slå, spytte, klore, eller skrike, fordi de har fått veiledning og støtte fra en voksen. Dette er ikke en enkel fix, og disse barna trenger tid. Vi som jobber i barnehagen trenger å få forståelse for denne prosessen. Ikke snakk negativt om disse barna sammen med eget barn. Det som kan skje er at barnet ditt blir redd for det ligger i din forventning mer enn i deres egen opplevelse av dette barnet. Vi jobber aktivt med å lære barna å sette grenser og tørre å si stopp. Vi forklarer at det barnet øver og valgte feil, og trenger at vi gir hverandre ny sjans. Barn har den fantastiske egenskapen dersom vi lærer dem hvordan den kan brukes, og da må vi gå foran som gode rollemodeller.

Vis tålmodighet

Vi skjønner at du er bekymret for ditt barns sikkerhet, og for at ditt barn skal ta etter en uønsket oppførsel, men barn er nettopp det, barn. Barn som øver på å finne ut “hvem er jeg”, “hva kan jeg”, “hvem vil jeg være når jeg er sammen med andre”, og “hvordan reagerer jeg når jeg får en følelse, tanke, impulsiv idè?” Ditt barn vil også gå igjennom faser der de gjør noe mot ett eller flere andre barn, som oppleves uønsket fra dem. Hvor lang den perioden varer, vil variere og det er viktig å huske på. Spesielt for de barna som øver ekstra mye. Vis tålmodighet. Grunnene for at dette barnet er som det er kan være mange. Det kan hende foreldrene nettopp har skilt lag og barnet skal forholde seg til to hjem og evt. nye kjærester og bonussøsken. Det er heftige saker det, og da er det ikke alltid like enkelt å tenke fornuftig.

Kan hende dette barnet har negative opplevelser som sitter i ryggmargen, og alltid er på leten etter farer, for hvorfor skal det være trygt her? Da er det ikke lett å lære nye ting eller ha det gøy, og da kan man ta mange dumme valg som man angrer på etterpå. Kanskje dette barnet ikke har et godt nok utviklet språk enda, og ikke får til å si ifra til andre barn på andre måter enn å være fysisk. Det kan hende det ligger medisinske årsaker bak som ikke kan besvares enda fordi barnet er så ungt, eller kanskje dette barnet bare ønsker å bli likt.

Grunnene kan være mange. Så vis tålmodighet. Og selv om du har lyst til å vite hvorfor barnet gjør som det gjør, så kan vi ikke for vi har taushetsplikt. Og det er en god ting. For snu på situasjonen og se for deg å være forelder til det barnet som tar mange feil valg. Tenk hvis det var ditt barn…

Relaterte artikler

Sommerferie for alle barnehagebarn?

Sommeren er på hell og oppstart i barnehage og skole står for tur. Mange spente barn, foreldre, og ansatte, er nå klare for nye og innholdsrike dager etter e...

Les mer →

Politisk nødhjelp – men kun til de enkeltstående barnehagene

Barnehager er definitivt blitt et offer for politikk, og jeg lurer på om vi noen gang vil klare å få en forankring i vårt samfunn, om at barns oppvekstvilkår...

Les mer →

Hva ligger i uttrykket «Å skylde på andre»?

Barnehagen vår er et trygt og inkluderende sted, der barna får prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna får daglig støtte til å mestr...

Les mer →

Deling av kunnskap mellom mennesker - til nytte eller hinder i utvikling av egen praksis?

Kunnskap er ikke noe som er fast, den utvikles gjennom hele livet og er en dynamisk prosess. Du beveger deg hele tiden herfra til dit og fremover, og prøver...

Les mer →

Norge er gjenåpnet, men hva er normalen?

Hva er normalen i dag sammenliknet med 12. mars 2020? Kommer vi noen gang tilbake, eller har vi endret levesett, holdninger og praksis i både liv og arbeidsl...

Les mer →

Starten på noe stort.

Jeg har kjent deg helt siden du startet i barnehagen. Jeg husker din aller første dag i barnehagen, da du kom stabbende inn porten sammen med mamma og pappa,...

Les mer →

Barnehagefaget er ferskvare – er det fordi det er så komplekst?

Etter å ha lest opp sine tanker og refleksjoner rundt barns medvirkning i barnehagen, ber studenten vår de ansatte på avdelingen om å si noe om hva og hvorda...

Les mer →

Med barns briller

«Magnus, se», en entusiastisk gutt på to år kontakter meg. «Se Magnus», gjentar ei jevnaldrende jente. «Trollet er under brua». Straks kjenner jeg en omfavne...

Les mer →