Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Det fysiske lekemiljøet i barnehagen

Det fysiske lekemiljøet i barnehagen

Våren 2020 ble jeg ferdig utdannet barnehagelærer. Etter å ha begynt i ny jobb i en FUS barnehage, var jeg så heldig å få være med på starten av implementeringen av Classroom Assessment Scoring System, CLASS. CLASS er et observasjonsverktøy som ivaretar tre domener, blant annet det fysiske miljøet. Det var nettopp dette som inspirerte meg til å gjøre noen refleksjoner og skrive dette innlegget.  

Leken har en sentral plass i barnehagen og er en naturlig del av barnas hverdag. I dagens samfunn tilbringer de fleste barna store deler av tiden sin i en barnehage. Barn leker fordi de har lyst, og det å være kroppslig er barnas væremåte. Gjennom leken får de muligheten til å uttrykke seg på mange forskjellige måter, og de tilegner seg grunnleggende livs- og læringsformer gjennom leken.  Et rikt lekemiljø krever høy kvalitet i det fysiske miljøet.

I Rammeplanen for barnehagen (2017) står det: «Personalet skal utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får muligheten til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, og slik at leker og materiell er tilgjengelig for barna». 

Å  implementere rammeplanen til en praksis og handling i barnehagen legger et stort ansvar på personalet i den enkelte barnehagen. Personalet må jobbe sammen om hvordan dette kan gjøres for barnas beste. Dette krever at personalgruppen reflekterer over barnehagens verdisyn og synet på barn. Samtidig vil man i en hektisk hverdag oppleve at voksentettheten ikke  alltid er tilstrekkelig, og hva gjør dette med det fysiske miljøet i barnehagen? 

Mentalt tilstede
For at det fysiske miljøet i barnehagen skal kunne være til barnas beste, er vi avhengig av et personale som er til mentalt stede.  Vi må «skru opp hørestyrken». Dette innebærer at vi må lytte mer til barna før vi tilrettelegger for det fysiske miljøet. For å ikke ekskludere noen barn er det viktig at vi observerer det nonverbale og verbale språket. På denne måten kan vi legge til rette for at barnas medvirkning får en stor betydning i hvordan vi sammen skaper det fysiske miljøet i barnehagen.  

«Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov» (KD,2017).  

Inspirere og motivere hverandre
Ved å fremme den tause kunnskapen personalet innehar, kan vi inspirere og motivere hverandre for å skape det beste fysiske miljøet for barna. Sammen er barn og ansatte med på å skape et tilpasset lekemiljø. Men jobben vår stopper ikke her. Vi i personalet må kontinuerlig reflektere over egen praksis for å kunne lage et inkluderende fellesskap, et lekemiljø der barna får utfolde seg, lære nye ting og være kreative.   

Sammen med barnas medvirkning og initiativ skaper vi hverdagsmagi.   

 

Relaterte artikler

Sommerferie for alle barnehagebarn?

Sommeren er på hell og oppstart i barnehage og skole står for tur. Mange spente barn, foreldre, og ansatte, er nå klare for nye og innholdsrike dager etter e...

Les mer →

Politisk nødhjelp – men kun til de enkeltstående barnehagene

Barnehager er definitivt blitt et offer for politikk, og jeg lurer på om vi noen gang vil klare å få en forankring i vårt samfunn, om at barns oppvekstvilkår...

Les mer →

Hva ligger i uttrykket «Å skylde på andre»?

Barnehagen vår er et trygt og inkluderende sted, der barna får prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna får daglig støtte til å mestr...

Les mer →

Deling av kunnskap mellom mennesker - til nytte eller hinder i utvikling av egen praksis?

Kunnskap er ikke noe som er fast, den utvikles gjennom hele livet og er en dynamisk prosess. Du beveger deg hele tiden herfra til dit og fremover, og prøver...

Les mer →

Norge er gjenåpnet, men hva er normalen?

Hva er normalen i dag sammenliknet med 12. mars 2020? Kommer vi noen gang tilbake, eller har vi endret levesett, holdninger og praksis i både liv og arbeidsl...

Les mer →

Starten på noe stort.

Jeg har kjent deg helt siden du startet i barnehagen. Jeg husker din aller første dag i barnehagen, da du kom stabbende inn porten sammen med mamma og pappa,...

Les mer →

Barnehagefaget er ferskvare – er det fordi det er så komplekst?

Etter å ha lest opp sine tanker og refleksjoner rundt barns medvirkning i barnehagen, ber studenten vår de ansatte på avdelingen om å si noe om hva og hvorda...

Les mer →

Med barns briller

«Magnus, se», en entusiastisk gutt på to år kontakter meg. «Se Magnus», gjentar ei jevnaldrende jente. «Trollet er under brua». Straks kjenner jeg en omfavne...

Les mer →