Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Det fysiske lekemiljøet i barnehagen

Det fysiske lekemiljøet i barnehagen

Våren 2020 ble jeg ferdig utdannet barnehagelærer. Etter å ha begynt i ny jobb i en FUS barnehage, var jeg så heldig å få være med på starten av implementeringen av Classroom Assessment Scoring System, CLASS. CLASS er et observasjonsverktøy som ivaretar tre domener, blant annet det fysiske miljøet. Det var nettopp dette som inspirerte meg til å gjøre noen refleksjoner og skrive dette innlegget.  

Leken har en sentral plass i barnehagen og er en naturlig del av barnas hverdag. I dagens samfunn tilbringer de fleste barna store deler av tiden sin i en barnehage. Barn leker fordi de har lyst, og det å være kroppslig er barnas væremåte. Gjennom leken får de muligheten til å uttrykke seg på mange forskjellige måter, og de tilegner seg grunnleggende livs- og læringsformer gjennom leken.  Et rikt lekemiljø krever høy kvalitet i det fysiske miljøet.

I Rammeplanen for barnehagen (2017) står det: «Personalet skal utforme det fysiske miljøet slik at alle barn får muligheten til å delta aktivt i lek og andre aktiviteter, og slik at leker og materiell er tilgjengelig for barna». 

Å  implementere rammeplanen til en praksis og handling i barnehagen legger et stort ansvar på personalet i den enkelte barnehagen. Personalet må jobbe sammen om hvordan dette kan gjøres for barnas beste. Dette krever at personalgruppen reflekterer over barnehagens verdisyn og synet på barn. Samtidig vil man i en hektisk hverdag oppleve at voksentettheten ikke  alltid er tilstrekkelig, og hva gjør dette med det fysiske miljøet i barnehagen? 

Mentalt tilstede
For at det fysiske miljøet i barnehagen skal kunne være til barnas beste, er vi avhengig av et personale som er til mentalt stede.  Vi må «skru opp hørestyrken». Dette innebærer at vi må lytte mer til barna før vi tilrettelegger for det fysiske miljøet. For å ikke ekskludere noen barn er det viktig at vi observerer det nonverbale og verbale språket. På denne måten kan vi legge til rette for at barnas medvirkning får en stor betydning i hvordan vi sammen skaper det fysiske miljøet i barnehagen.  

«Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for medvirkning på måter som er tilpasset barnas alder, erfaringer, individuelle forutsetninger og behov. Også de yngste barna og barn som kommuniserer på andre måter enn gjennom tale, har rett til å gi uttrykk for sine synspunkter på egne vilkår. Barnehagen må observere og følge opp alle barns ulike uttrykk og behov» (KD,2017).  

Inspirere og motivere hverandre
Ved å fremme den tause kunnskapen personalet innehar, kan vi inspirere og motivere hverandre for å skape det beste fysiske miljøet for barna. Sammen er barn og ansatte med på å skape et tilpasset lekemiljø. Men jobben vår stopper ikke her. Vi i personalet må kontinuerlig reflektere over egen praksis for å kunne lage et inkluderende fellesskap, et lekemiljø der barna får utfolde seg, lære nye ting og være kreative.   

Sammen med barnas medvirkning og initiativ skaper vi hverdagsmagi.  



 

 

relaterte artikler

Å lede under korona!

Jeg har daglig gode samtaler med flere av de ansatte, og det er nettopp det som gjør jobben min som leder så utrolig utfordrende i disse dager, med smittever...

Les mer →
Slik velger norske foreldre barnehage

Åpningstider og beliggenhet er to av de viktigste kriteriene som påvirker valg av barnehage. – Norske foreldre kan godt bli enda flinkere til å stille faglig...

Les mer →
Dette vektlegges når vi velger barnehage

Åpningstider og beliggenhet er to av de viktigste kriteriene som påvirker valg av barnehage. – Norske foreldre kan godt bli enda flinkere til å stille faglig...

Les mer →
Barnets magiske skattkiste, fylt med opplevelser, tanker og behov

Det sitter langt inni meg. Behovet for å føle meg velkommen! Da blir jeg trygg og folder meg ut. Men hvis jeg opplever reservasjon, manglende interesse, skep...

Les mer →
Hvem blir du i møte med barna?

Regjeringen vil innføre strengere og tydeligere regler som skal sikre at alle barn har det trygt og godt i barnehagen. I forbindelse med ny lovgivning som tr...

Les mer →
Hvorfor blir barnet mitt så sint?

Er vi gode nok i møte med barn som er sinte? En morgen mange kan kjenne seg igjen i. Klokken er sju og du kjenner allerede på at du er stresset. Du har akkur...

Les mer →
Slik møter du barns følelser

Jeg har store barn som i disse dager forlater redet, og sitter i sofakroken med gamle fotoalbum fra de var små. Jeg tenker tilbake på en tid der hverdagen og...

Les mer →
Å fremme barns psykiske helse – det handler om å våge

Her en dag fikk jeg spørsmålet «hvordan fremmer du barns psykiske helse?». Jeg brukte noen minutter på å sette ord på det, og etter en stund kom jeg frem til...

Les mer →