Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Foreldreundersøkelsen - foreldrenes påvirkningskraft

Foreldreundersøkelsen - foreldrenes påvirkningskraft

UDIRs nasjonale brukerundersøkelse for barnehager gikk av stabelen før jul, og foreldre rundt om i hele Norges land, har krysset av på meningsmålingene. Denne undersøkelsen måler i all hovedsak foreldrenes opplevelse av tilbudet de mottar i barnehagen, og gjenspeiler ikke nødvendigvis kvaliteten i barnehagens pedagogiske innhold, eller de ansattes måte å møte barn på. Likevel er det en rettesnor for det arbeidet som må gjøres for å stadig å være i endring og utvikling, til det beste for barnet.

Monica Johnsen, faglig rådgiver i FUS as

08.02.2022 kl 12:02

 

Alle FUS barnehagene lar seg vurdere i tråd med denne undersøkelsen, fordi vi er opptatt av å jobbe med forbedring og levere et godt tilbud som også gjenspeiler god kvalitet. I bloggen som Faggruppen i FUS postet 19. januar, viser vi til både hva foreldre ser etter når de velger barnehage, og hvordan vi i FUS bruker forskning som grunnlag for å utvikle våre ansatte til å yte høy kvalitet i tilbudet for barna.    

Foreldreundersøkelsen

Hva betyr så denne undersøkelsen for barnehagen? Hva betyr det for foreldrene? Og ikke minst, hva betyr en slik undersøkelse for barna i barnehagene? Foreldreundersøkelsen engasjerer fagmiljøet, og det har stadig blitt stilt spørsmål til brukerundersøkelsens validitet og reliabilitet. Jeg erkjenner at denne spørreundersøkelsen ikke alltid får fram den fulle og hele sannhet. Mennesker er ofte her og nå, og det som har opptatt oss den siste tiden, er nettopp hva vi krysser av for og baserer svarene våre på. Eller vi krysser av for ting som kan ha vært viktige for oss tidligere, men som barnehagen i realiteten kan ha tatt på alvor og gjort endringer på. Fordi følelser i denne forbindelse er så sterke, lar vi oss ikke følge med på barnehagens positive utvikling, og svarer ut ifra slik det var før. Veldig mange foreldre vet kanskje ikke helt hva de skal krysse av, fordi de ikke har kjennskap nok til alt det spørres om. 

Uavhengig av om undersøkelsene er kvalitative eller kvantitative, eller begge deler, så vil de alltid ha sine svakheter. De gir informasjon om noen tendenser, og kanskje peker noen resultater på at nettopp de områdene vi trodde i barnehagen at vi var så gode på, er viktig å gjennomgå på nytt. Jobben på avdeling, voksenrollen, i møter og relasjoner med barn er ferskvare. Hver dag må ansatte i barnehagen yte gjennom sin relasjonskompetanse. Kommunisere og reflektere over måten de selv opptrer på som rollemodeller, hvordan de skal møte rammeplanens krav på «å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet, anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i “fellesskapet”. “Godt arbeid skaper forventninger. Innfridde forventninger skaper et godt renommé.”

Resultatet

Så hva gjør daglig leder i barnehagen, sammen med ledergruppen, HMS gruppene og vårt øvrige personale med resultatene av en slik undersøkelse? Er det kanskje viktigere enn selve resultatet? Å reflektere over status blir et must. Vi må se på områder vi allerede er gode på, og områder hvor vi ser vi har et forbedringspotensial på i andres øyne, og finne ut hvordan vi kan jobbe enda sterke i tråd med rammeplanens mandat. «Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling», står det i rammeplanen, og da er det nødvendig å trekke foreldre også inn i resultatene, og høre hva slags tanker og tips de kan bidra med. Bruk barnehagens samarbeidsutvalg, eller innkalle til foreldreråd. Del resultater fra Foreldreundersøkelsen og drøft i fellesskap hva som oppleves og hva som forventes, så vil antakelig også samarbeid mellom hjem og barnehage også oppleves bedre. 

Kanskje er faktisk ikke jobben som utøves i barnehagen god nok, og da er det viktig å få en indikasjon å jobbe videre med. Kanskje er det også slik at noen forventninger er for høye, og med god dialog, mer informasjon og kunnskap om barnehagen, så vil enkelte se at jobben som gjøres faktisk er strålende god! 

Foreldreundersøkelse eller ikke. Den daglige kontakten mellom hjem og barnehage er en avgjørende faktor i foreldresamarbeidet. Det er derfor bra vi gjennomfører slike undersøkelser for å avdekke områder vi kan bli bedre på. Den beste måten å jobbe kvalitativt med slike resultater på, er gjennom de daglige møtene mellom foreldre og ansatte, foreldresamtaler og foreldremøter. Det er viktig at foreldre tar seg tid til å snakke med de ansatte og eventuelt daglig leder når de støter på spørsmål eller situasjoner de reagerer på. Selvsagt forstår vi alle at presset under de siste to årene med pandemi har vært en påkjenning og påvirkning. Snakk sammen og finn årsak bak tallene, og finn veien som vil sørge for at vi sammen setter barnet først. 

Min oppfordring til foreldre er alltid å svare så ærlig som mulig på undersøkelsen, men du må også ta med dine tanker, opplevelser og innspill tilbake i barnehagen, slik at vi kan få et større utbytte av dette samarbeidet. Lykke til med arbeidet!

Relaterte artikler

Hva er Trygghetssirkelen og hvorfor er den viktig for barnet mitt?  

I disse dager er det flere barn som venner seg til å gå i ny barnehage. Kanskje de har startet for aller første gang, eller begynt i en ny barnehage med helt...

Oppdrar vi, ubevisst, barn til å bli mobbere?  

Du sitter på lekeplassen med barna dine, to naboer og deres barn. Dere har hengt sammen siden dere var i barselgruppe sammen, og bor i ett område med mange a...

Hvordan skaper vi den gode relasjonen med barnet ditt?  

I dagens samfunn ser vi en økende trend om å synliggjøre hverdagstematikk om barn, og vi som jobber i barnehage har mye erfaring og kunnskap på hva som skape...

5 tips for å velge den beste barnehagen for barnet ditt  

Hvordan velge barnehage til barnet ditt? Valg av barnehage er en viktig avgjørelse, som kan ha stor betydning for barnets utvikling, helse og trivsel. Det å...

Livets flod og det å ta vare på hverandre  

Tidligere har jeg skrevet litt om det å lede andre. Det er jo tross alt jobben min, så det er jo ikke så veldig rart at det er det som ligger lengst fremme i...

Topp 5 mest leste blogger i 2022  

Rett før vi runder av året, har vi tatt en titt i arkivet og funnet bloggene dere likte aller best i året som har gått! Fra relasjonskompetanse i barnehagen...

CLASS – fordi vi ønsker det beste for barna i våre barnehager  

Det er lunsjtid på en småbarnsavdeling i en FUS barnehage, og jeg er så heldig at jeg får observere samspillet som utspiller seg mellom ansatte og barna denn...

Den Magiske Trollskogen  

Vi trasker innover i skogen. Terrenget er ulendt og små føtter må komme seg over greiner og røtter som ligger midt på stien. Vi kjenner regndråpene i ansikte...