Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Å lede seg selv og inspirere andre

Å lede seg selv og inspirere andre

Kjære deg som har valgt å jobbe i barnehage. Du som jobber i nær relasjon til både barn og andre voksne. Du som vet hvor viktig det er å bidra til trygghet og forutsigbarhet i møte med andre. Her er noen råd og tanker om hvordan du kan motivere deg selv, og inspirere andre til det samme.


Det å lede seg selv er avgjørende for å bygge gode relasjoner med andre, men kan være utfordrende på flere områder. Det er ikke lite andre forventer av deg! Du skal inspirere og motivere kollegaene dine til å nå sine mål. Du skal være en god rollemodell og gjerne vekke stolthet hos de andre rundt deg. Du skal vekke tro og håp hos andre og samtidig uttrykke selvsikkerhet. I tillegg skal du oppmuntre til intellektuell stimulering og se hvert enkelt sine behov.

Krevende? Ja, definitivt. Det positive er at du har full tilgang til den viktigste ressursen for å utvikle dine egenskaper, nemlig hvordan du leder deg selv.

Motivasjon er smittsomt

Er det greit å bli smittet av deg? Motivasjon handler om å finne ut hva som driver deg, og sørge for å innlemme dette i ditt daglige arbeid. Motivasjon er viktig for egen trivsel og effektivitet. I tillegg er det smittsomt. Det har definitivt stor verdi at du som medarbeider tar ansvar for egen motivasjon, fordi din motivasjon smitter over på andre. For å utvikle en sterk indre motivasjon, må du derfor bruke tid på å bli kjent med hvem du er. Så enkelt, men samtidig så vanskelig. 

En god start kan være å stille seg selv spørsmål: «Hvis tid og penger ikke hadde betydning, hva ville jeg da gjort?» Og, i hvilke situasjoner på jobb tenker jeg: «Oi, hvor ble det av tiden?».  Under slike svar ligger gjerne en konkret kilde til motivasjon.

En mental reise frem til gamlehjemmet – hva ser du?

Ja, man må se verdien av å sette sitt eget liv i perspektiv. En enkel øvelse, er å foreta en mental reise der man ser på seg selv som gammel, sittende på et gamlehjem. Øvelsen går ut på å forsøke å «forutse» hva jeg som gammel har lyst til å se tilbake på, når jeg sitter der i en stol på gamlehjemmet.

Tankene som dukker opp, er for meg en kilde til motivasjon. Jeg tenker at livet ikke er uendelig, og at det er viktig at jeg bruker arbeidsdagene slik jeg virkelig ønsker det. Jeg vil bidra slik at jeg skal kunne sitte på gamlehjemmet med et glass champagne i hånda og smile og le når jeg ser tilbake på mitt aktive arbeidsliv.


Hva var de viktigste ingrediensene og driverne i det jeg foretok? Og hvorfor sitter jeg her, som et fornøyd gammelt vesen!?


Selv om man har investert mye tid i å lære seg selv å kjenne, kan man tidvis kjenne at jeg VIL en ting veldig mye, men at jeg ikke har VILLIGHETEN som kreves for å få det til. Da er det viktig at jeg tydelig ser for meg hva gevinsten med mine anstrengelser blir. Hvis jeg har bestemt meg for å få til noe, og jeg selv er bevisst gevinsten ved å oppnå dette, er det enklere å hente frem viljestyrken jeg trenger for å utgjøre en forskjell. Dette bringer meg videre til en annen viktig egenskap i god selvledelse – nemlig å stille egne krav og forventninger til deg selv i målet om å alltid sette barnet først!

Fokus på det som er viktigst

Målet om å sette barnet først er en sterk kilde til motivasjon, fordi det hjelper til å bruke energien på det som er aller viktigst; barna våre! Det øker motivasjonen og hjelper til å fokusere og være enda mer til stede i det du foretar deg. Målet er effektfullt, fordi det gjør noe med engasjementet ditt. Vårt mål i FUS er klart og tydelig, og det er motiverende og lærerikt å reflektere rundt! 

Trygghet fører til mot om å sette barnet først!

Trygghet – her i betydningen selvfølelse og selvtillit – er viktige ingredienser i byggingen av egen «grunnmur». For å tørre å jobbe etter mål, og bestemme seg for å nå disse, trenger man selvtillit. Har man ikke tro på at man kan klare å nå målene sine, gjør man det heller ikke. Selvtillit er derfor en viktig faktor i det å lede seg selv. Samtidig er det godt å ha med litt god selvfølelse i arbeidet med å sette barnet først!     

Jeg opplever ofte i min jobb at skillet mellom selvtillit og selvfølelse kan forstås ulikt, men skal prøve å forklare;

God selvtillit, men utrent selvfølelse? 

Selvtillit handler om å tro på noe du kan få til, altså mestre. Selvfølelse handler om din opplevelse av egen verdi, hvordan det føles å være deg, uavhengig av hva du selv mestrer. Problemene oppstår gjerne når du blander disse to sammen - da lager man seg et mentalt bilde av at man «er» det man gjør. Hvis du da skulle komme i skade for å gjøre en feil, noe som i realiteten skjer ofte i løpet av en dag, har du ikke bare gjort en feil, men du har «blitt» en feil! Dette er definitivt ikke en god oppskrift i din egen «grunnmur». Ulempen er at det ofte tar lang tid, før dette feilbildet forsvinner. Det kan påvirke motet ditt. Du blir redd for å gjøre feil og velger både gale og utrygge løsninger. Derfor er en god balanse mellom god selvfølelse og selvtillit, en viktig kombinasjon. Det gir trygghet og mot til å stå i egen rolle. 

Jeg er av den oppfatning at mange har god selvtillit, men en utrent selvfølelse. Det gjør at du kjenner trangen etter å prestere for å kjenne deg verdifull. Når identiteten i så stor grad er knyttet opp mot hva en mestrer, blir feil tøffe å håndtere. Og som nevnt; å tørre å feile – og lære av det – er en kilde til suksess.  

Det er også verdt å lytte etter hva slags tanker som surrer rundt i hodet. Mange vil nok oppdage at det foregår en del uhensiktsmessig aktivitet der oppe. Negative tankestrømmer som plager deg og gjør deg mindre effektiv. Det å gjenkjenne negative tanker og lære seg verktøy for å håndtere disse, bidrar til å styrke deg. Enkelt sagt handler det om å bytte ut tanker som får deg til å kjenne deg utilstrekkelig (jeg er ikke god nok, jeg kommer til å bli avslørt), med tanker som får deg til å kjenne deg tilstrekkelig (jeg er dyktig, jeg er god nok og jeg gjør så godt jeg kan). 

En god miks av selvtillit og selvfølelse bidrar til god mental balanse. Hvis du er i balanse, er sannsynligheten større for at beslutningene dine også er i balanse, noe som igjen øker sannsynligheten for at kraften i beslutningene dine blir betydningsfulle.

Den som tør å ta ansvar

Når tryggheten er på plass, er det lettere å ta ansvar. Hvis du leder deg selv på en effektiv måte, skylder du ikke på andre, men etterstreber å identifisere hva du selv må ta ansvar for i ulike situasjoner, ulike relasjoner eller ulike konflikter. Gevinstene er utrolig mange. Du irriterer deg mindre og gir deg selv frihet til å rette søkelyset på det som er av betydning; Å sette barnet først!

09.04.2024 kl 12:00   


Relaterte artikler

Når barnet ikke vil hjem fra barnehagen  

Mange av dere har nok opplevd det – du er sliten etter en full dag på jobb, regnet pøser ned ute og det eneste du vil er å slenge deg ned på sofaen. Men førs...

Tør å være foreldre - 7 tips for enklere grensesetting med barn  

Foreldre - tør å være foreldre! Med denne uttalelsen kan jeg kanskje erte på meg noen, men jeg tar likevel sjansen. Det jeg sikter til er barn og grenser.

Hva er Trygghetssirkelen og hvorfor er den viktig for barnet mitt?  

I disse dager er det flere barn som venner seg til å gå i ny barnehage. Kanskje de har startet for aller første gang, eller begynt i en ny barnehage med helt...

Oppdrar vi, ubevisst, barn til å bli mobbere?  

Du sitter på lekeplassen med barna dine, to naboer og deres barn. Dere har hengt sammen siden dere var i barselgruppe sammen, og bor i ett område med mange a...

Hvordan skaper vi den gode relasjonen med barnet ditt?  

I dagens samfunn ser vi en økende trend om å synliggjøre hverdagstematikk om barn, og vi som jobber i barnehage har mye erfaring og kunnskap på hva som skape...

5 tips for å velge den beste barnehagen for barnet ditt  

Hvordan velge barnehage til barnet ditt? Valg av barnehage er en viktig avgjørelse, som kan ha stor betydning for barnets utvikling, helse og trivsel. Det å...

Livets flod og det å ta vare på hverandre  

Tidligere har jeg skrevet litt om det å lede andre. Det er jo tross alt jobben min, så det er jo ikke så veldig rart at det er det som ligger lengst fremme i...

Topp 5 mest leste blogger i 2022  

Rett før vi runder av året, har vi tatt en titt i arkivet og funnet bloggene dere likte aller best i året som har gått! Fra relasjonskompetanse i barnehagen...