Hopp til innhold
Hvordan velge riktig barnehage?

Hvordan velge riktig barnehage?

Da er det den tiden på året igjen, tid for å søke barnehageplass. 1. mars datoen de aller fleste av oss må forholde oss til hvis man ønsker å delta i hovedopptaket dette året. Med hovedopptaket fører det mange valg og tanker for flere tusen foreldre hvert eneste år. Vi ønsker jo det beste for barna våre, vi ønsker oss barnehager med høy kvalitet. Barnehager med høy faglighet og kompetent personale. Personale som ser mitt barns behov, og tilrettelegger for at mitt barn skal kunne bli den beste utgaven av seg selv.


Selv er jeg daglig leder i en av FUS kjedens over 170 barnehager, jeg har jobbet i flere barnehager, og begynner å få lang erfaring fra barnehagelivet. Jeg er også mamma til to, barnehagemamma og skolemamma.

Å begynne i barnehagen er et stort skritt for mange. Barnet som tidligere har tilbragt mesteparten av tiden med foreldrene skal nå tilbringe store deler av dagen med andre omsorgspersoner. Det er naturlig å kjenne på en form for uro rundt dette. Hva kjennetegner en barnehage med god kvalitet, hva skal vi se etter?

Kvalitet i barnehagen, hva skal vi se etter?
Kvalitet i barnehagen er sammensatt, og omfatter alle sider av barnehagedriften. Det er gjerne ute- og innemiljøet i barnehagen som danner førsteinntrykket vårt. Som mamma vet jeg at det lett å la seg forme av det vi ser med en gang, og muligens skal vi lytte til det vi ser. Som barnehagelærer vil jeg også anbefale dere å gå litt dypere før det endelige valget tas.


Årsplanen
Les barnehagens årsplan. Den skal konkretisere hva som er unikt for akkurat den barnehagen, og er en plan for det pedagogiske innholdet barnehagen skal jobbe med. Alle barnehager skal ha en årsplan, det er hjemlet i barnehageloven og har som formål å sikre en god pedagogisk praksis i de ulike barnehagene. Planen skal gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, samarbeidspartnere, politikere, kommunen, foreldre og andre interessenter. Årsplanen skal også være et utgangspunkt for foresattes mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen.

Lek
Barnehagen bør sette leken høyt. Barn lærer når de leker, og det er da de lærer best. En rekke erfaringer og egenskaper utvikles under lek. Å leke er noe av det viktigste barna gjør. Leken er indre motivert og er barnas viktigste læringsarena. Her lærer de mye om seg selv i forhold til andre, og de lærer seg å forholde seg til ulike typer mennesker. De bearbeider opplevelser og følelser, språket stimuleres og leken er i stor grad med på å utvikle barnas selvbilde. Det er viktig at barnehagene gir rom for lek, både i form av plass og tid.

Trygg tilvenning
Hvordan jobber barnehagen med en trygg tilvenning? Spør gjerne barnehagen om dette før dere velger å sende en søknad. Når barnehagen har fokus på en trygg og god tilvenning for nye barn er dette en god begynnelse for gode relasjoner mellom barn, foreldre og ansatte. En barnehage som bruker god tid på tilvenningen og som setter barnets og foreldrenes behov og støtte i fokus vil være å trakte etter. Mange barnehager har også en egen tilknytningsperson i tilvenningstiden, dette for å skape en større tillit og god kommunikasjon helt i fra starten av.Relasjoner og vennekompetanse
De voksne som jobber i en barnehage skal ha fokus på relasjoner. Både voksen – barn og barn – barn relasjoner skal være gode. Miljøet skal bære preg av trygghet, glede og omsorg. Barna skal bli møtt med anerkjennelse, åpenhet, nærhet, smil og omsorg. Det skal være rom for alle.
Vi trenger alle venner, det er derfor viktig at barnehagen har fokus på vennskap. De voksne må være tilstede og veilede barna gjennom hele barnehagehverdagen, slik at de på en god og trygg måte tilegner seg vennekompetanse.

Barns medvirkning.
Barn skal delta og medvirke i eget liv. Barnehagen bør støtte barna til å undre seg og stille spørsmål, og de skal kunne gi utrykk for sine tanker og meninger. Barn skal tas på alvor og oppleve anerkjennelse for sine utrykk. De skal ut ifra alder og modenhet få lov til å ta en aktiv del i egen barnehagehverdag.

Lytt til venner og naboer.
Vi kjenner gjerne andre som har barn i barnehagen, de er de beste referansene vi foreldre kan få. Hva sier de som allerede har barn i barnehagen om de aktuelle barnehagene? Hør gjerne med flere for å få et godt bilde av den barnehagen dere har i tankene.


Det er mye som er viktig i barnehagen, men det er dette jeg ville sett etter dersom jeg skulle søke barnehageplass denne våren. Bruk tid på valget, kjenn etter hva som er riktig for dere og deres barn. Besøk gjerne barnehagene dere å vurdere å søke barnet deres inn i. Barnehagene ønsker å hjelpe og bistår gjerne i denne prosessen, slik at dere står best rustet til å søke den barnehagen som passer best for dere.

Lykke til med valget, jeg er sikker på at det blir godt!


«Sammen gir vi barndommen verdi; Lek og glede. Hverdagsmagi og vennegaranti»

","format":"html","cite":"

relaterte artikler

Trygg og god tilvenning i barnehagen

Moren sitter på gulvet med ettåringen plassert i fanget. Han har sin aller første dag i barnehagen. Forsiktig ser han rundt seg, utforsker rommet med øynene,...

Les mer →
PODCAST: Båndet mellom deg og barnet med Hedvig Montgomery

FUS poden består av firebarnspappa Marius Holm Krog-Johnsen og Hege Cecilie Eikseth, som er fagsjef i FUS barnehagene. I FUS poden skal vi ta opp relevante t...

Les mer →
Gleder alle barn seg til å begynne på skolen?

I disse dager hører vi fuglene kvitre og sola varmer, det er vår. Med våren kommer forventinger om det nye som skal skje framover, vi går fra kaldt til varmt...

Les mer →
Vi heier på barnas nysgjerrighet!

En dag, da det bare var meg og Andreas igjen i garderoben, og etter en rekke spørsmål jeg ikke kunne svare på, kikker han ned i gulvet mens han sier lavt til...

Les mer →
Hvorfor kan ikke den ungen bare oppføre seg?

«Hvorfor kan ikke den ungen bare oppføre seg?» Finnes det barn som noen foresatte ikke har lyst til å ha i barnehagen sammen med sitt barn? Og er det greit?

Les mer →
Er vi gode rollemodeller for våre barn?

«Jeg skal bare invitere de som kan norsk i bursdagen min». To jenter på fire år sitter på avdeling og snakker sammen. Den andre jenta nikker, hun er enig. En...

Les mer →
Hva er det egentlig med barnehagefolk?

De som ikke har noe problem med å få hverken snørr eller makrell i tomat gnidd utover tøyet, men som reagerer kraftig om du kaller dem tante eller onkel? Hva...

Les mer →
Har den frie leken rett og slett blitt for fri?

Det lekes mye i norske barnehager. Det er i leken barna lærer mest og best, men har vi egentlig god nok oversikt over hva barna lærer i barnehagene våre?

Les mer →