Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Hvordan velge riktig barnehage?

Hvordan velge riktig barnehage?

Da er det den tiden på året igjen, tid for å søke barnehageplass. 1. mars datoen de aller fleste av oss må forholde oss til hvis man ønsker å delta i hovedopptaket dette året. Med hovedopptaket fører det mange valg og tanker for flere tusen foreldre hvert eneste år. Vi ønsker jo det beste for barna våre, vi ønsker oss barnehager med høy kvalitet. Barnehager med høy faglighet og kompetent personale. Personale som ser mitt barns behov, og tilrettelegger for at mitt barn skal kunne bli den beste utgaven av seg selv.


Selv er jeg daglig leder i en av FUS kjedens over 170 barnehager, jeg har jobbet i flere barnehager, og begynner å få lang erfaring fra barnehagelivet. Jeg er også mamma til to, barnehagemamma og skolemamma.

Å begynne i barnehagen er et stort skritt for mange. Barnet som tidligere har tilbragt mesteparten av tiden med foreldrene skal nå tilbringe store deler av dagen med andre omsorgspersoner. Det er naturlig å kjenne på en form for uro rundt dette. Hva kjennetegner en barnehage med god kvalitet, hva skal vi se etter?

Kvalitet i barnehagen, hva skal vi se etter?
Kvalitet i barnehagen er sammensatt, og omfatter alle sider av barnehagedriften. Det er gjerne ute- og innemiljøet i barnehagen som danner førsteinntrykket vårt. Som mamma vet jeg at det lett å la seg forme av det vi ser med en gang, og muligens skal vi lytte til det vi ser. Som barnehagelærer vil jeg også anbefale dere å gå litt dypere før det endelige valget tas.


Årsplanen
Les barnehagens årsplan. Den skal konkretisere hva som er unikt for akkurat den barnehagen, og er en plan for det pedagogiske innholdet barnehagen skal jobbe med. Alle barnehager skal ha en årsplan, det er hjemlet i barnehageloven og har som formål å sikre en god pedagogisk praksis i de ulike barnehagene. Planen skal gi informasjon om barnehagens pedagogiske arbeid til eier, samarbeidspartnere, politikere, kommunen, foreldre og andre interessenter. Årsplanen skal også være et utgangspunkt for foresattes mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen.

Lek
Barnehagen bør sette leken høyt. Barn lærer når de leker, og det er da de lærer best. En rekke erfaringer og egenskaper utvikles under lek. Å leke er noe av det viktigste barna gjør. Leken er indre motivert og er barnas viktigste læringsarena. Her lærer de mye om seg selv i forhold til andre, og de lærer seg å forholde seg til ulike typer mennesker. De bearbeider opplevelser og følelser, språket stimuleres og leken er i stor grad med på å utvikle barnas selvbilde. Det er viktig at barnehagene gir rom for lek, både i form av plass og tid.

Trygg tilvenning
Hvordan jobber barnehagen med en trygg tilvenning? Spør gjerne barnehagen om dette før dere velger å sende en søknad. Når barnehagen har fokus på en trygg og god tilvenning for nye barn er dette en god begynnelse for gode relasjoner mellom barn, foreldre og ansatte. En barnehage som bruker god tid på tilvenningen og som setter barnets og foreldrenes behov og støtte i fokus vil være å trakte etter. Mange barnehager har også en egen tilknytningsperson i tilvenningstiden, dette for å skape en større tillit og god kommunikasjon helt i fra starten av.Relasjoner og vennekompetanse
De voksne som jobber i en barnehage skal ha fokus på relasjoner. Både voksen – barn og barn – barn relasjoner skal være gode. Miljøet skal bære preg av trygghet, glede og omsorg. Barna skal bli møtt med anerkjennelse, åpenhet, nærhet, smil og omsorg. Det skal være rom for alle.
Vi trenger alle venner, det er derfor viktig at barnehagen har fokus på vennskap. De voksne må være tilstede og veilede barna gjennom hele barnehagehverdagen, slik at de på en god og trygg måte tilegner seg vennekompetanse.

Barns medvirkning.
Barn skal delta og medvirke i eget liv. Barnehagen bør støtte barna til å undre seg og stille spørsmål, og de skal kunne gi utrykk for sine tanker og meninger. Barn skal tas på alvor og oppleve anerkjennelse for sine utrykk. De skal ut ifra alder og modenhet få lov til å ta en aktiv del i egen barnehagehverdag.

Lytt til venner og naboer.
Vi kjenner gjerne andre som har barn i barnehagen, de er de beste referansene vi foreldre kan få. Hva sier de som allerede har barn i barnehagen om de aktuelle barnehagene? Hør gjerne med flere for å få et godt bilde av den barnehagen dere har i tankene.


Det er mye som er viktig i barnehagen, men det er dette jeg ville sett etter dersom jeg skulle søke barnehageplass denne våren. Bruk tid på valget, kjenn etter hva som er riktig for dere og deres barn. Besøk gjerne barnehagene dere å vurdere å søke barnet deres inn i. Barnehagene ønsker å hjelpe og bistår gjerne i denne prosessen, slik at dere står best rustet til å søke den barnehagen som passer best for dere.

Lykke til med valget, jeg er sikker på at det blir godt!


«Sammen gir vi barndommen verdi; Lek og glede. Hverdagsmagi og vennegaranti»

","format":"html","cite":"

relaterte artikler

Det gode smilet fra vinduet

«Jeg ser deg som du er» hører jeg syngende fra glade barn ute. Det er sovestund, og jeg er godt i gang med rutinevask over alle kontaktpunktene inne i barneh...

Les mer →
Å lede under korona!

Jeg har daglig gode samtaler med flere av de ansatte, og det er nettopp det som gjør jobben min som leder så utrolig utfordrende i disse dager, med smittever...

Les mer →
Slik velger norske foreldre barnehage

Åpningstider og beliggenhet er to av de viktigste kriteriene som påvirker valg av barnehage. – Norske foreldre kan godt bli enda flinkere til å stille faglig...

Les mer →
Dette vektlegges når vi velger barnehage

Åpningstider og beliggenhet er to av de viktigste kriteriene som påvirker valg av barnehage. – Norske foreldre kan godt bli enda flinkere til å stille faglig...

Les mer →
Det fysiske lekemiljøet i barnehagen

Leken har en sentral plass i barnehagen og er en naturlig del av barnas hverdag. I dagens samfunn tilbringer de fleste barna store deler av tiden sin i en ba...

Les mer →
Barnets magiske skattkiste, fylt med opplevelser, tanker og behov

Det sitter langt inni meg. Behovet for å føle meg velkommen! Da blir jeg trygg og folder meg ut. Men hvis jeg opplever reservasjon, manglende interesse, skep...

Les mer →
Hvem blir du i møte med barna?

Regjeringen vil innføre strengere og tydeligere regler som skal sikre at alle barn har det trygt og godt i barnehagen. I forbindelse med ny lovgivning som tr...

Les mer →
Hvorfor blir barnet mitt så sint?

Er vi gode nok i møte med barn som er sinte? En morgen mange kan kjenne seg igjen i. Klokken er sju og du kjenner allerede på at du er stresset. Du har akkur...

Les mer →