Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Norges BESTE barnehagelærere

Norges BESTE barnehagelærere

En lang arbeidsdag er over for noen, og varer litt til for andre, i alle fall tankemessig. Jeg er i den siste kategorien, som dere sikkert skjønner, og dere vil få et litt innblikk i mitt refleksjonsnotat for dagen. Det er mange grunner til å bli værende igjen «på jobb» tankemessig, når du jobber i barnehage, og med andre mennesker hele dagen. Hver dag blir du og jeg utsatt for inntrykk og uttrykk, for spørsmål og meninger, for ord og handlinger, for frustrasjon over å ikke lykkes, eller glede over å mestre, og alle liker vi å bli møtt med et smil ? Det tror jeg faktisk er den eneste ene sannhet, at det ikke finnes et eneste menneske på denne jord, eller på andre planeter i universet, som ikke ønsker å bli møtt med et smil, eller som har et første ønske; å bli likt av andre!

Og med det faktum, skal jeg fremheve våre barnehagelærere, for det fortjenes så ubeskrivelig!

I 4 timer i dag, har vi vært samlet og snakket om, diskutert, drøftet og reflektert over tema som kultur, ledelse, styrker, stresspunkt og ikke minst ledergruppas totale kompetanse. Vi har fått fram hva slags styrker vi ser i hverandre. Det er viktig å se dette i sammenheng med utviklings-potensiale og forbedringspunkt, og det kommer vi til i neste runde. Noe av det blir det også naturlig å «touche» innom underveis, fordi det ofte underbygger hva man beundrer, kan lære av, eller bare digger hos andre.

Jeg innledet med at vi mennesker har en felles og iboende trang til å bli likt, og det samme gjelder veldig ofte når det gjelder å forsvare seg, eller fremheve andre enn oss selv. Janteloven ligger til grunn! Du skal ikke tro du er bedre….. Jo, visst skal du det! Hvis du vet du er god, hvis resultater viser at du håndterer og mestrer, hvis kollegaene dine er enige i at du er en del av den kulturen det er godt å være i, så skal du vel få lov til å si det om deg selv, høre det av andre og ikke minst tro på det?!

Kultur i barnehagen

Kultur ja….I en barnehage er det viktig å ha en god personalkultur. Men… hva ligger i god personalkultur? Et godt arbeidsmiljø? Kan man ha et godt arbeidsmiljø uten å ha en god kultur i barnehagen? Rammeplanen for barnehager (2017) sier at «Barnehagen skal legge til rette for kulturmønster, gi rom for barna egen kulturskaping og bidra til at alle barn kan få oppleve glede og mestring i sosiale og kulturelle fellesskap» og videre… «Barnehagen skal være en kulturarena hvor barna er medskapere av egen kultur i en atmosfære preget av humor og glede».

Jeg kunne fortsatt, men stopper opp her… hvordan skal ansatte i barnehagen legge til rette for kultur….. hvis de ikke selv er bevisste på, opptatte av, reflekterer over, er bidragsytere til og er sitt ansvar bevisst, hva gjelder begrepet kultur, eller ulike former for kultur? Og lederne i dag er helt enige; det som kan forstås, må sies høyt, det som kan endres, må sies høyt, og først når det er sagt høyt, kan vi også forvente og stille krav, og gjøre endringer.

Hva slags kultur er det i vår barnehage da? Har vi en god kultur? Hvordan vet vi det? Har vi en lederkultur? Hvordan merkes det? Har vi en åpen, inkluderende, raus og tolerant kultur? Er er vi mer opptatte av meg selv, ser negativt på saker eller personer? Har vi en kultur som skaper rammer, forutsigbarhet og trygghet? Og hva slags kultur snakker vi da om……. ? Hva med norsk kultur og andre kulturer? Hva er disse andre kulturene? Og midt oppe i dette med voksenkultur i barnehagen, hvordan overfører vi dette til det rammeplanen beskriver som barnas kultur?

Det siste og store spørsmålet for i dag; Hvem har ansvaret for kulturen du er en del av? Ledergruppa har drøftet vårt svar, men jeg skal la deg få tygge på det spørsmålet inntil videre.

En slik arbeidsdag gir meg som leder energi!

Merkelig nok.. fordi det krever at jeg er forberedt på flere måter, dager i forveien og samme dag. Jeg skal være pålogga i 4 timer, lite rom for pause, men en pust i bakken…. Og vi må jo ha mat! Hjemmelaget selvsagt, og smart. Energi til hjernen. Vet at bær, frukt og grønnsaker inneholder massevis av antioksidanter, som trengs som næring til hjernen denne dagen.

Men… jeg får energi av at andre er gode, viser interesse, engasjement og styrker, innrømmer forbedringsområder, stiller spørsmål, er nysgjerrige, og stolte av å jobbe i Norges Beste barnehager! Å fortelle hverandre, å være kritisk til, å lytte og ta imot, krever mot, vilje og støtte. Og ikke minst krever det enorm tankekapasitet, der og da, her og nå! Og det krever faktisk også øvelse, øvelse, øvelse og mer øvelse, for å få en god effekt ut av en slik økt. Det krever øvelse i å forberede, gjennomføre, oppsummere og etterarbeide. Det krever øvelse å skape røde tråder og omsette det vi sier i ord, til handling. Og alt skal overføres til de barna vi jobber med hver eneste dag.

Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg!

Gjelder uansett, stor eller liten, ung eller gammel.

Barnehagelærere

Dere møter hver eneste dag, faglige, reflekterte, erfarne (noen mer enn andre), interesserte, handlingskompetente, rause, rettferdige, direkte, tydelige og bestemte, barnehagelærere. Og takk for det! Det betyr at vår utvikling som ledere for barnegrupper og personale, eller veiledere for hverandre, bærer frukter. Når disse barnehagelærerne går inn i dialog om planer, er i lek og aktiviteter med barn eller tar opp en sak med ansatte eller foreldre, så er det alltid en tanke bak det svaret du får, og de har tanken om å handle ut i fra barnets beste som en rettesnor. Vår kultur skal preges av at «jeg vil deg vel» og «vi gjør hverandre gode», uansett hva saken dreier seg om.

Ledergruppas samla kompetanse er det viktig å ha en oversikt over. Noen ønsker å lære mer av hverandre fordi vi trenger erfaring og vi trenger flere perspektiv for å kunne møte de kravene vi står ovenfor, hver eneste dag. Vi ser i dag at vi er gode på vår pedagogiske praksis.. planverk, gjennomføringer og evalueringer. Vi ser at vi også er gode i å lede barnegrupper, organisering i hverdagen, i dialogen med foreldre, og vi mener vi er gode i dialogen med hjemmet. Og det er fordi vi har en lederkultur med fokus på relasjons-kompetanse. Jeg skal ikke gå inn i dette begrepet, men det skal ansatte kjenne til hva betyr. Så trenger vi kanskje å jobbe litt mer med områder som går på samtaler med barn (stille åpne spørsmål), realfag og digitale verktøy, styring og ledelse av personalet på avdeling, bare for å nevne noe. Det betyr ikke at vi ikke gjør det, eller ikke er gode på det, men vi innehar ulik erfaringsgrunnlag, kunnskap, forutsetninger og (foreløpige) evner, hver og en av oss, som utgjør den samla kompetansen.

Vel.. jeg kunne skrevet og skrytt mer… men poenget mitt er at for meg er slike dager givende, fordi det sjelden er stille.. det er alltid svar å få på spørsmål, innspill som kan føre til en forbedring, at vi lærer noe og justerer praksisen slik at barnet i barnehagen får en bedre hverdag. Organisasjonsperspektivet kan føre til en god pedagogisk praksis… eller omvendt… om vi ikke snakker sammen, kommuniserer samme språk og skaper sammen en god, inkluderende, støttende og utviklende kultur.

Selma Lagerlöf har sagt: Kultur er det som blir igjen, når man har glemt alt man har lært

Kanskje det ikke er så dårlig formulert……….. ?

Takk for en inspirerende dag, Norges beste barnehagelærere ?

Relaterte artikler

Sommerferie for alle barnehagebarn?

Sommeren er på hell og oppstart i barnehage og skole står for tur. Mange spente barn, foreldre, og ansatte, er nå klare for nye og innholdsrike dager etter e...

Les mer →

Politisk nødhjelp – men kun til de enkeltstående barnehagene

Barnehager er definitivt blitt et offer for politikk, og jeg lurer på om vi noen gang vil klare å få en forankring i vårt samfunn, om at barns oppvekstvilkår...

Les mer →

Hva ligger i uttrykket «Å skylde på andre»?

Barnehagen vår er et trygt og inkluderende sted, der barna får prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna får daglig støtte til å mestr...

Les mer →

Deling av kunnskap mellom mennesker - til nytte eller hinder i utvikling av egen praksis?

Kunnskap er ikke noe som er fast, den utvikles gjennom hele livet og er en dynamisk prosess. Du beveger deg hele tiden herfra til dit og fremover, og prøver...

Les mer →

Norge er gjenåpnet, men hva er normalen?

Hva er normalen i dag sammenliknet med 12. mars 2020? Kommer vi noen gang tilbake, eller har vi endret levesett, holdninger og praksis i både liv og arbeidsl...

Les mer →

Starten på noe stort.

Jeg har kjent deg helt siden du startet i barnehagen. Jeg husker din aller første dag i barnehagen, da du kom stabbende inn porten sammen med mamma og pappa,...

Les mer →

Barnehagefaget er ferskvare – er det fordi det er så komplekst?

Etter å ha lest opp sine tanker og refleksjoner rundt barns medvirkning i barnehagen, ber studenten vår de ansatte på avdelingen om å si noe om hva og hvorda...

Les mer →

Med barns briller

«Magnus, se», en entusiastisk gutt på to år kontakter meg. «Se Magnus», gjentar ei jevnaldrende jente. «Trollet er under brua». Straks kjenner jeg en omfavne...

Les mer →