Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Dette vektlegges når vi velger barnehage

Dette vektlegges når vi velger barnehage

Åpningstider og beliggenhet er to av de viktigste kriteriene som påvirker valg av barnehage. – Norske foreldre kan godt bli enda flinkere til å stille faglige krav, mener Hege Cecilie Eikseth, fagsjef i FUS Barnehagene.

Det er Opinion som, på vegne av FUS Barnehagene, har gjennomført undersøkelsen som kartlegger hvilke påvirkningsfaktorer og kriterier som teller mest når norske foreldre velger barnehage. Svarene viser at flinke ansatte scorer høyest, men også at hverdagslogistikk – det å få dagene til å gå opp – betyr mye i det som er en hektisk fase i livet.

Norske foreldre oppgir følgende kriterier som aller viktigst ved valg av barnehage:

 1. De ansatte er flinke med barna
 2. Barnehagen har en god beliggenhet
 3. Stabilt personale uten mye vikarer
 4. Barnehagen har et godt rykte
 5. Åpningstider som passer for meg

- Hvor viktige er de fem minuttene du sparer?

En som har lest undersøkelsen med stor interesse er Hege Cecilie Eikseth, fagsjef i FUS Barnehagene. Hun er ikke overrasket over funnene, men skulle gjerne sett at foreldre prioriterte på en litt annen måte.

- Jeg har full forståelse for at småbarnsfamilier har hektiske hverdager, og at beliggenhet og åpningstider har stor betydning for å få logistikken til å gå opp. Samtidig er det synd om praktiske hensyn veier tyngre enn faglig kvalitet, fasiliteter og læreplaner. Barnet ditt skal kanskje tilbringe 8-9 timer i barnehagen hver eneste ukedag, da er det viktig at de timene blir best mulig. Hvor viktige er egentlig de fem minuttene du sparer på å kjøre til en annen barnehage? spør hun.

- Hvilket barnesyn har barnehagen? Hvordan blir vennskap og mestringsfølelse fremmet? Hvem trøster barnet ditt når hun eller han har slått seg? Slike spørsmål er viktige når du skal finne barnehagen som føles rett for deg og barnet.

Her kan du lese mer om FUS Barnehagene.

Besøk barnehagen(e) på forhånd

Eikseth mener det er tre hovedfaktorer som har stor betydning for kvaliteten i en barnehage:

 • Omsorgsstøtte. Hvor sensitive er de ansatte, hvordan blir barna trøstet, ser de ansatte at barnet ditt har en litt vanskelig dag og anerkjennes dette?
 • Utviklingsstøtte. Blir leken brukt som en arena for læring? Blir barna lest for og lekt med?
 • Er det god flyt i løpet av dagen og når det gjelder henting og levering? Må barna vente mye og eksempelvis stå i lange køer for å gå på do eller vaske hender? Deler de ansatte barna i mindre grupper for økt støtte og god flyt og samspill?

- Les deg opp om de aktuelle barnehagene. På hjemmesiden kan du se hva de er opptatt av. Hva slags rykte har de? Ta kontakt med flere barnehager, og ikke minst – dra på besøk! oppfordrer fagsjefen.

Ved å fysisk besøke barnehagen finner du nemlig fort ut om du får godfølelsen, mener hun.

- Kjenn etter allerede når du ringer inn for å avtale møte og når du åpner porten, hvordan er førsteinntrykket? Er det latter, entusiasme og voksne i dialog med barna – eller motsatt? Setter de ansatte seg ned på huk for å snakke med barna? Er lekeapparatene godt vedlikeholdte? Summen av alle disse små detaljene gir deg fort svaret på om dette er et godt sted å være.

Førstegangsforelder? Dette skal du se etter

Foreldreundersøkelsen viser også at det er stor forskjell på erfarne foreldre som har barn i barnehage fra før, og «førstegangsforeldre» som ikke helt vet hva de skal se etter. Tilhører du siste gruppe? Her er noen råd på veien:

 • Sjekk hvor mange pedagoger det er i barnehagen. Minstekravet er at 43 prosent av de ansatte har faglig bakgrunn.
 • Les og lytt til tilbakemeldinger fra andre foreldre. Ikke bare antall stjerner eller terningkast, men aller helst konkrete utsagn: Hva funker? Hva funker ikke?
 • Hvor stabil er arbeidsstokken? Barn liker trygghet og kjente ansikter. Ansatte som kjenner akkurat ditt barn godt, og ser de små tegnene som en vikar kanskje ikke fanger opp.
 • Hvordan er fasilitetene? Er bygninger og apparater gamle og slitne, er det rikt med materialer og leker i barnas høyde, er det romslige lokaler og uteområder? Har de soner som deler rommene?
 • Spør etter læreplanen. Hvilket barnesyn og hvilken filosofi har barnehagen når det kommer til utvikling, mestringsfølelse og fellesskap?

Til sist må du huske å spørre hvilken plan barnehagen har for tilvenning, mener Hege Cecilie Eikseth:

- I FUS Barnehagene har vi en forskningsbasert veileder som de ulike barnehagene kan støtte seg til, men det viktigste er at barnehagene tilpasser opplegget til hver enkelt familie og hvert enkelt barn. Tre dager tilvenning er nemlig ikke nok for alle. Det viktigste er at barnet får en trygg og god primærvoksen, som både dere og barnet har som en trygg «base». Derfor oppfordrer vi barnehagene om å dra på hjemmebesøk før oppstart – da kan barnet møte de(n) ansatte i hjemlige omgivelser, sier hun og fortsetter:

- Leketreff med andre familier er også fint for å la barna bli litt kjent med hverandre før oppstart. Du skal også forvente en rask oppstartssamtale hvor dere sammen blir bedre kjent og finner ut av forventninger. Våg å ta opp det som uroer deg, det skal være takhøyde for alles meninger.

Både hjemmebesøk og leketreff er frivillig for deg som forelder, men fagsjefen er ikke i tvil:

- Vær med på alt som kan gjøre overgangen fra hjem til barnehage så myk som mulig!

Vil du lære mer om trygg tilvenning i barnehagen? Lytt til denne episoden av FUS-poden

Relaterte artikler

Sommerferie for alle barnehagebarn?

Sommeren er på hell og oppstart i barnehage og skole står for tur. Mange spente barn, foreldre, og ansatte, er nå klare for nye og innholdsrike dager etter e...

Les mer →

Politisk nødhjelp – men kun til de enkeltstående barnehagene

Barnehager er definitivt blitt et offer for politikk, og jeg lurer på om vi noen gang vil klare å få en forankring i vårt samfunn, om at barns oppvekstvilkår...

Les mer →

Hva ligger i uttrykket «Å skylde på andre»?

Barnehagen vår er et trygt og inkluderende sted, der barna får prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna får daglig støtte til å mestr...

Les mer →

Deling av kunnskap mellom mennesker - til nytte eller hinder i utvikling av egen praksis?

Kunnskap er ikke noe som er fast, den utvikles gjennom hele livet og er en dynamisk prosess. Du beveger deg hele tiden herfra til dit og fremover, og prøver...

Les mer →

Norge er gjenåpnet, men hva er normalen?

Hva er normalen i dag sammenliknet med 12. mars 2020? Kommer vi noen gang tilbake, eller har vi endret levesett, holdninger og praksis i både liv og arbeidsl...

Les mer →

Starten på noe stort.

Jeg har kjent deg helt siden du startet i barnehagen. Jeg husker din aller første dag i barnehagen, da du kom stabbende inn porten sammen med mamma og pappa,...

Les mer →

Barnehagefaget er ferskvare – er det fordi det er så komplekst?

Etter å ha lest opp sine tanker og refleksjoner rundt barns medvirkning i barnehagen, ber studenten vår de ansatte på avdelingen om å si noe om hva og hvorda...

Les mer →

Med barns briller

«Magnus, se», en entusiastisk gutt på to år kontakter meg. «Se Magnus», gjentar ei jevnaldrende jente. «Trollet er under brua». Straks kjenner jeg en omfavne...

Les mer →