Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Studenter bidrar til lærende organisasjoner

Studenter bidrar til lærende organisasjoner

Et nytt barnehageår er godt i gang, og sammen med to av mine erfarne pedagogiske ledere, sitter jeg på campus Vestfold og hører programledere og koordinatorer informere om rammer for avtaler og praksis for studenter ved barnehagelærerutdanningen. Jeg kjenner at jeg gleder meg til å ta imot studenter for aller første gang i barnehagen vår.

"Hva forventer dere av studentene"? Spør programlederen, og umiddelbart er ped-lederne og jeg enige om at vi ønsker og forventer nysgjerrige studenter, som har med seg både interessen for faget og det kritiske blikket til den praksisen de blir møtt med.

Rammeplanen sier at barnehagen skal være en lærende organisasjon, men er vi faktisk det hos oss? Jeg velger å tro det, men har også erfart at vi kan gå i litt trange mønstre, kanskje også litt ubevisste mønster, og i høst fikk jeg meg en liten aha-opplevelse under oppfølging av nyansatte.

Vi har vært opptatte av å unngå fraser som «sånn har vi alltid gjort det», og «sånn gjør vi det hos oss», eller «det har vi prøvd før..». Når nye ansatte blir møtt med en slik holdning, er definitivt tiden inne for å reflektere over hvordan jeg og øvrige ansatte, møter hverandre, nye som gamle.  

Tørre og spørre
For det er nettopp nye øyne som kan stille spørsmål om den gjeldende praksisen, den kulturen som sitter i veggene, all den tause kunnskapen som daglig styrer voksne, og som igjen påvirker barnets muligheter. Og studentene må tørre å spørre. De må tørre å pirke bort i årsaker til det som skjer. De må vise nysgjerrighet og stå på sine tanker og meninger underveis i egen opplæring, for det er jo det som blir jobben deres framover. Gi tilbakemeldinger og sørge for å veilede ansatte i rammeplanens innhold og forventninger.

Høyskolens informanter forteller at mange studenter opplever det vanskelig å gi kritikk, ta opp uakseptable handlinger de opplever i praksis, og oppfordrer oss som skal ta dem imot, til å ha et åpent sinn. Og mens jeg hører dette her jeg sitter, kjenner jeg på en stolthet over at mine nye ansatte har turt å stille kritiske spørsmål og involvere seg i vår daglige praksis. Til det beste for både barn og kollegaer. Jeg er også stolt over hvordan jeg selv, mine pedager og øvrige kollegaer, har tatt imot nye ansatte, åpnet opp for deres tanker, opplevelser og erfaringer, og med vilje og glød har tatt innover oss at det handler om å spille hverandre gode gjennom felles refleksjon. De ansatte er klare til å ta imot årets studenter. Og slik setter vi barnet først, i vår lærende barnehage!

Relaterte artikler

Sommerferie for alle barnehagebarn?

Sommeren er på hell og oppstart i barnehage og skole står for tur. Mange spente barn, foreldre, og ansatte, er nå klare for nye og innholdsrike dager etter e...

Les mer →

Politisk nødhjelp – men kun til de enkeltstående barnehagene

Barnehager er definitivt blitt et offer for politikk, og jeg lurer på om vi noen gang vil klare å få en forankring i vårt samfunn, om at barns oppvekstvilkår...

Les mer →

Hva ligger i uttrykket «Å skylde på andre»?

Barnehagen vår er et trygt og inkluderende sted, der barna får prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna får daglig støtte til å mestr...

Les mer →

Deling av kunnskap mellom mennesker - til nytte eller hinder i utvikling av egen praksis?

Kunnskap er ikke noe som er fast, den utvikles gjennom hele livet og er en dynamisk prosess. Du beveger deg hele tiden herfra til dit og fremover, og prøver...

Les mer →

Norge er gjenåpnet, men hva er normalen?

Hva er normalen i dag sammenliknet med 12. mars 2020? Kommer vi noen gang tilbake, eller har vi endret levesett, holdninger og praksis i både liv og arbeidsl...

Les mer →

Starten på noe stort.

Jeg har kjent deg helt siden du startet i barnehagen. Jeg husker din aller første dag i barnehagen, da du kom stabbende inn porten sammen med mamma og pappa,...

Les mer →

Barnehagefaget er ferskvare – er det fordi det er så komplekst?

Etter å ha lest opp sine tanker og refleksjoner rundt barns medvirkning i barnehagen, ber studenten vår de ansatte på avdelingen om å si noe om hva og hvorda...

Les mer →

Med barns briller

«Magnus, se», en entusiastisk gutt på to år kontakter meg. «Se Magnus», gjentar ei jevnaldrende jente. «Trollet er under brua». Straks kjenner jeg en omfavne...

Les mer →