Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Studenter bidrar til lærende organisasjoner

Studenter bidrar til lærende organisasjoner

Et nytt barnehageår er godt i gang, og sammen med to av mine erfarne pedagogiske ledere, sitter jeg på campus Vestfold og hører programledere og koordinatorer informere om rammer for avtaler og praksis for studenter ved barnehagelærerutdanningen. Jeg kjenner at jeg gleder meg til å ta imot studenter for aller første gang i barnehagen vår.

"Hva forventer dere av studentene"? Spør programlederen, og umiddelbart er ped-lederne og jeg enige om at vi ønsker og forventer nysgjerrige studenter, som har med seg både interessen for faget og det kritiske blikket til den praksisen de blir møtt med.

Rammeplanen sier at barnehagen skal være en lærende organisasjon, men er vi faktisk det hos oss? Jeg velger å tro det, men har også erfart at vi kan gå i litt trange mønstre, kanskje også litt ubevisste mønster, og i høst fikk jeg meg en liten aha-opplevelse under oppfølging av nyansatte.

Vi har vært opptatte av å unngå fraser som «sånn har vi alltid gjort det», og «sånn gjør vi det hos oss», eller «det har vi prøvd før..». Når nye ansatte blir møtt med en slik holdning, er definitivt tiden inne for å reflektere over hvordan jeg og øvrige ansatte, møter hverandre, nye som gamle.  

Tørre og spørre
For det er nettopp nye øyne som kan stille spørsmål om den gjeldende praksisen, den kulturen som sitter i veggene, all den tause kunnskapen som daglig styrer voksne, og som igjen påvirker barnets muligheter. Og studentene må tørre å spørre. De må tørre å pirke bort i årsaker til det som skjer. De må vise nysgjerrighet og stå på sine tanker og meninger underveis i egen opplæring, for det er jo det som blir jobben deres framover. Gi tilbakemeldinger og sørge for å veilede ansatte i rammeplanens innhold og forventninger.

Høyskolens informanter forteller at mange studenter opplever det vanskelig å gi kritikk, ta opp uakseptable handlinger de opplever i praksis, og oppfordrer oss som skal ta dem imot, til å ha et åpent sinn. Og mens jeg hører dette her jeg sitter, kjenner jeg på en stolthet over at mine nye ansatte har turt å stille kritiske spørsmål og involvere seg i vår daglige praksis. Til det beste for både barn og kollegaer. Jeg er også stolt over hvordan jeg selv, mine pedager og øvrige kollegaer, har tatt imot nye ansatte, åpnet opp for deres tanker, opplevelser og erfaringer, og med vilje og glød har tatt innover oss at det handler om å spille hverandre gode gjennom felles refleksjon. De ansatte er klare til å ta imot årets studenter. Og slik setter vi barnet først, i vår lærende barnehage!

relaterte artikler

Hvorfor blir barnet mitt så sint?

Er vi gode nok i møte med barn som er sinte? En morgen mange kan kjenne seg igjen i. Klokken er sju og du kjenner allerede på at du er stresset. Du har akkur...

Les mer →
Slik møter du barns følelser

Jeg har store barn som i disse dager forlater redet, og sitter i sofakroken med gamle fotoalbum fra de var små. Jeg tenker tilbake på en tid der hverdagen og...

Les mer →
Å fremme barns psykiske helse – det handler om å våge

Her en dag fikk jeg spørsmålet «hvordan fremmer du barns psykiske helse?». Jeg brukte noen minutter på å sette ord på det, og etter en stund kom jeg frem til...

Les mer →
Hundekjeks og glede

«Blomst til deg!» Lyden kom fra bak gjerdet, oransje avsperringsplast som viser hvilke kohorter man er på, for å være nøyaktig. Jeg beveger meg mot stemmen,...

Les mer →
Trygge foreldre gir trygge barn

Nytt barnehageår, nye barnegrupper, nye barn og nye foreldre. Det er vår og tid for at vi i barnehagene skal planlegge og lage gode strategier for hvordan ti...

Les mer →
Har vi tilpasset oss ut og bort i fra barnets beste?

Coronaperioden har gitt tid til ettertanke og evalueringer av hverdagen. I en periode med redusert åpningstid, små faste grupper med barn og ansatte, tettere...

Les mer →
Den dagen vi brettet opp ermene

I dagens mediebilde kan vi lese mange artikler om dugnadsånd og løsningsorienterte yrkesgrupper, i kampen mot koronaviruset som herjer på verdensbasis. Hverd...

Les mer →
Noen tanker om å spille på samme lag når det virkelig gjelder

Siden 12. mars har tilværelsen blitt snudd på hodet for alle som er knyttet til en barnehage i Norge. Fra en dag til den neste var barnehagene stengt. For ba...

Les mer →