Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Trygge foreldre gir trygge barn

Trygge foreldre gir trygge barn

Nytt barnehageår, nye barnegrupper, nye barn og nye foreldre. Det er vår og tid for at vi i barnehagene skal planlegge og lage gode strategier for hvordan tilvenning og overganger i barnehagen skal skje.

Når det begynner nye barn i barnehagen møter vi også nye foreldre. Noen har sitt aller første møte med barnehagen og er både fylt av spenning, usikkerhet og forventinger. Dette med forventinger må vi reflektere over og vi må snakke om dem for å skape et godt samarbeid mellom barnehage og hjem. Hvilke forventinger har foreldrene til barnehagen? Og hva kan de forvente seg? Hvilke forventinger stiller vi i barnehagen til foreldre? Og hvordan møter vi hverandre hvis disse ikke går overens?

Felles ansvar
Det er barnehagens ansvar å legge til rette for et godt foreldresamarbeid og god dialog mellom barnehage og hjem. For å bli kjent, skape trygghet og unngå misforståelser må vi tørre å være ærlige med hverandre. Ærlige om hvilke forventinger vi har, men også ærlig på hva som faktisk kan forventes. Slik vil vi kunne danne grunnlag for et gjensidig tillitsforhold mellom barnehagen og foreldrene, der terskelen for å kontakte hverandre ikke er så stor.

Gode rutiner for tidlig foreldresamarbeid er innarbeidet hos mange, og det er vanlig med flere treffpunkter før oppstart. Målet er at både barn og foreldre tidlig skal få et forhold til barnehagen, begynne å bli kjent og føle på trygghet. Selv om det er barna som står i fokus og de som skal tilbringe hverdagen i barnehagen vet vi at trygge foreldre er en forutsetning for et godt samarbeid. Trygge foreldre gir trygge barn!

Relaterte artikler

Hva ligger i uttrykket «Å skylde på andre»?

Barnehagen vår er et trygt og inkluderende sted, der barna får prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna får daglig støtte til å mestr...

Les mer →

Deling av kunnskap mellom mennesker - til nytte eller hinder i utvikling av egen praksis?

Kunnskap er ikke noe som er fast, den utvikles gjennom hele livet og er en dynamisk prosess. Du beveger deg hele tiden herfra til dit og fremover, og prøver...

Les mer →

Norge er gjenåpnet, men hva er normalen?

Hva er normalen i dag sammenliknet med 12. mars 2020? Kommer vi noen gang tilbake, eller har vi endret levesett, holdninger og praksis i både liv og arbeidsl...

Les mer →

Starten på noe stort.

Jeg har kjent deg helt siden du startet i barnehagen. Jeg husker din aller første dag i barnehagen, da du kom stabbende inn porten sammen med mamma og pappa,...

Les mer →

Barnehagefaget er ferskvare – er det fordi det er så komplekst?

Etter å ha lest opp sine tanker og refleksjoner rundt barns medvirkning i barnehagen, ber studenten vår de ansatte på avdelingen om å si noe om hva og hvorda...

Les mer →

Med barns briller

«Magnus, se», en entusiastisk gutt på to år kontakter meg. «Se Magnus», gjentar ei jevnaldrende jente. «Trollet er under brua». Straks kjenner jeg en omfavne...

Les mer →

Det gode smilet fra vinduet

«Jeg ser deg som du er» hører jeg syngende fra glade barn ute. Det er sovestund, og jeg er godt i gang med rutinevask over alle kontaktpunktene inne i barneh...

Les mer →

Å lede under korona!

Jeg har daglig gode samtaler med flere av de ansatte, og det er nettopp det som gjør jobben min som leder så utrolig utfordrende i disse dager, med smittever...

Les mer →