Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Trygge foreldre gir trygge barn

Trygge foreldre gir trygge barn

Nytt barnehageår, nye barnegrupper, nye barn og nye foreldre. Det er vår og tid for at vi i barnehagene skal planlegge og lage gode strategier for hvordan tilvenning og overganger i barnehagen skal skje.

Når det begynner nye barn i barnehagen møter vi også nye foreldre. Noen har sitt aller første møte med barnehagen og er både fylt av spenning, usikkerhet og forventinger. Dette med forventinger må vi reflektere over og vi må snakke om dem for å skape et godt samarbeid mellom barnehage og hjem. Hvilke forventinger har foreldrene til barnehagen? Og hva kan de forvente seg? Hvilke forventinger stiller vi i barnehagen til foreldre? Og hvordan møter vi hverandre hvis disse ikke går overens?

Felles ansvar
Det er barnehagens ansvar å legge til rette for et godt foreldresamarbeid og god dialog mellom barnehage og hjem. For å bli kjent, skape trygghet og unngå misforståelser må vi tørre å være ærlige med hverandre. Ærlige om hvilke forventinger vi har, men også ærlig på hva som faktisk kan forventes. Slik vil vi kunne danne grunnlag for et gjensidig tillitsforhold mellom barnehagen og foreldrene, der terskelen for å kontakte hverandre ikke er så stor.

Gode rutiner for tidlig foreldresamarbeid er innarbeidet hos mange, og det er vanlig med flere treffpunkter før oppstart. Målet er at både barn og foreldre tidlig skal få et forhold til barnehagen, begynne å bli kjent og føle på trygghet. Selv om det er barna som står i fokus og de som skal tilbringe hverdagen i barnehagen vet vi at trygge foreldre er en forutsetning for et godt samarbeid. Trygge foreldre gir trygge barn!

relaterte artikler

Det fysiske lekemiljøet i barnehagen

Leken har en sentral plass i barnehagen og er en naturlig del av barnas hverdag. I dagens samfunn tilbringer de fleste barna store deler av tiden sin i en ba...

Les mer →
Barnets magiske skattkiste, fylt med opplevelser, tanker og behov

Det sitter langt inni meg. Behovet for å føle meg velkommen! Da blir jeg trygg og folder meg ut. Men hvis jeg opplever reservasjon, manglende interesse, skep...

Les mer →
Hvem blir du i møte med barna?

Regjeringen vil innføre strengere og tydeligere regler som skal sikre at alle barn har det trygt og godt i barnehagen. I forbindelse med ny lovgivning som tr...

Les mer →
Hvorfor blir barnet mitt så sint?

Er vi gode nok i møte med barn som er sinte? En morgen mange kan kjenne seg igjen i. Klokken er sju og du kjenner allerede på at du er stresset. Du har akkur...

Les mer →
Slik møter du barns følelser

Jeg har store barn som i disse dager forlater redet, og sitter i sofakroken med gamle fotoalbum fra de var små. Jeg tenker tilbake på en tid der hverdagen og...

Les mer →
Å fremme barns psykiske helse – det handler om å våge

Her en dag fikk jeg spørsmålet «hvordan fremmer du barns psykiske helse?». Jeg brukte noen minutter på å sette ord på det, og etter en stund kom jeg frem til...

Les mer →
Studenter bidrar til lærende organisasjoner

Et nytt barnehageår er godt i gang, og sammen med to av mine erfarne pedagogiske ledere, sitter jeg på campus Vestfold og hører programledere og koordinatore...

Les mer →
Hundekjeks og glede

«Blomst til deg!» Lyden kom fra bak gjerdet, oransje avsperringsplast som viser hvilke kohorter man er på, for å være nøyaktig. Jeg beveger meg mot stemmen,...

Les mer →