Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Trygge foreldre gir trygge barn

Trygge foreldre gir trygge barn

Nytt barnehageår, nye barnegrupper, nye barn og nye foreldre. Det er vår og tid for at vi i barnehagene skal planlegge og lage gode strategier for hvordan tilvenning og overganger i barnehagen skal skje.

Når det begynner nye barn i barnehagen møter vi også nye foreldre. Noen har sitt aller første møte med barnehagen og er både fylt av spenning, usikkerhet og forventinger. Dette med forventinger må vi reflektere over og vi må snakke om dem for å skape et godt samarbeid mellom barnehage og hjem. Hvilke forventinger har foreldrene til barnehagen? Og hva kan de forvente seg? Hvilke forventinger stiller vi i barnehagen til foreldre? Og hvordan møter vi hverandre hvis disse ikke går overens?

Felles ansvar
Det er barnehagens ansvar å legge til rette for et godt foreldresamarbeid og god dialog mellom barnehage og hjem. For å bli kjent, skape trygghet og unngå misforståelser må vi tørre å være ærlige med hverandre. Ærlige om hvilke forventinger vi har, men også ærlig på hva som faktisk kan forventes. Slik vil vi kunne danne grunnlag for et gjensidig tillitsforhold mellom barnehagen og foreldrene, der terskelen for å kontakte hverandre ikke er så stor.

Gode rutiner for tidlig foreldresamarbeid er innarbeidet hos mange, og det er vanlig med flere treffpunkter før oppstart. Målet er at både barn og foreldre tidlig skal få et forhold til barnehagen, begynne å bli kjent og føle på trygghet. Selv om det er barna som står i fokus og de som skal tilbringe hverdagen i barnehagen vet vi at trygge foreldre er en forutsetning for et godt samarbeid. Trygge foreldre gir trygge barn!

relaterte artikler

Studenter bidrar til lærende organisasjoner

Et nytt barnehageår er godt i gang, og sammen med to av mine erfarne pedagogiske ledere, sitter jeg på campus Vestfold og hører programledere og koordinatore...

Les mer →
Hundekjeks og glede

«Blomst til deg!» Lyden kom fra bak gjerdet, oransje avsperringsplast som viser hvilke kohorter man er på, for å være nøyaktig. Jeg beveger meg mot stemmen,...

Les mer →
Har vi tilpasset oss ut og bort i fra barnets beste?

Coronaperioden har gitt tid til ettertanke og evalueringer av hverdagen. I en periode med redusert åpningstid, små faste grupper med barn og ansatte, tettere...

Les mer →
Den dagen vi brettet opp ermene

I dagens mediebilde kan vi lese mange artikler om dugnadsånd og løsningsorienterte yrkesgrupper, i kampen mot koronaviruset som herjer på verdensbasis. Hverd...

Les mer →
Noen tanker om å spille på samme lag når det virkelig gjelder

Siden 12. mars har tilværelsen blitt snudd på hodet for alle som er knyttet til en barnehage i Norge. Fra en dag til den neste var barnehagene stengt. For ba...

Les mer →
Det går over, det blir bedre!

I skrivende stund har alle landets barnehager vært stengt i snart tre uker. Det har vært tre krevende uker for de fleste. En ny hverdag med hjemmekontor, hje...

Les mer →
Kan foreldre bedømme kvalitet i barnehagen?

Årets foreldreundersøkelse er avsluttet og barnehager over hele Norge har blitt evaluert av foreldre. Foreldres tilfredshet og deres tilbakemelding på barneh...

Les mer →
Bare magisk!

Kikker forsiktig inn gjennom vinduet på avdeling Småfrø. Jeg ser Susanne i rolig lek med et barn. De bygger med klosser, stabler og river ned, smiler til hve...

Les mer →