Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
UDIRs brukerundersøkelse – foreldres påvirkningskraft

UDIRs brukerundersøkelse – foreldres påvirkningskraft

I disse dager går UDIRs nasjonale brukerundersøkelse for barnehager av stabelen, og foreldre rundt om i hele Norges land, krysser av på meningsmålingene. Alle FUS barnehagene lar seg nå vurdere i tråd med denne undersøkelsen, fordi vi er opptatt av å jobbe med forbedring og levere et godt tilbud som gjenspeiler god kvalitet. Hva betyr så dette for barnehagen? Hva betyr det for foreldrene? Og ikke minst, hva betyr en slik undersøkelse for barna i barnehagene?

Therese Halle Isene, som er utdannet barnehagelærer, stiller i sitt innlegg, postert av barnehage.no 7. november i år, spørsmål til brukerundersøkelsens validitet og reliabilitet. Hun lurer på om sannheten kommer fram, og hun peker på en del kvalitetsfaktorer ute i barnehagene.

Jeg deler hennes undring, og jeg er ikke så opptatt av om spørreundersøkelsen får fram den fulle og hele sannhet. Uavhengig av om undersøkelsene er kvalitative eller kvantitative, eller begge deler, så vil de alltid ha sine svakheter. De gir informasjon om noen tendenser, og kanskje peker noen resultater på at nettopp de områdene vi trodde i barnehagen at vi var så gode på, er viktig å gjennomgå på nytt. Jobben på avdeling, voksenrollen, i møter og relasjoner med barn er ferskvare. Hver dag må ansatte i barnehagen yte gjennom sin relasjonelle kompetanse. Kommunisere og reflektere over måten de selv opptrer på som rollemodeller, hvordan de skal møte rammeplanens krav på «å møte individets behov for omsorg, trygghet, tilhørighet, anerkjennelse og sikre at barna får ta del i og medvirke i “fellesskapet”.

“Godt arbeid skaper forventninger. Innfridde forventninger skaper et godt renommé.”

Så hva gjør jeg som leder i barnehagen vår, sammen med ledergruppa og vårt øvrige personale, med resultatene av en slik undersøkelse? Er det kanskje viktigere enn selve resultatet?

Å reflektere over status blir et must.

Vi må se på områder vi allerede er gode på, og områder hvor vi ser vi har et forbedringspotensial på i andres øyne, og finne ut hvordan vi kan jobbe enda sterke i tråd med rammeplanens mandat. «Foreldre og barnehagens personale har et felles ansvar for barnets trivsel og utvikling», står det i rammeplanen, og da er det nødvendig å trekke foreldre også inn i resultatene, og høre hva slags tanker og tips de kan bidra med. Kanskje er faktisk ikke jobben som utøves i barnehagen god nok, og da er det viktig å få en indikasjon å jobbe videre med. Kanskje er det også slik at noen forventinger er for høye, og med god dialog, mer informasjon og kunnskap om barnehagen, så vil enkelte se at jobben som gjøres faktisk er strålende god!

Brukerundersøkelser eller ikke… Den daglige kontakten mellom hjem og barnehage er en avgjørende faktor i foreldresamarbeidet. Det er derfor bra vi gjennomfører slike undersøkelser for å avdekke områder vi kan bli bedre på. Den beste måten å jobbe kvalitativt med slike resultater på, er gjennom de daglige møtene mellom foreldre og ansatte, foreldresamtaler og foreldremøter. Det er viktig at foreldre tar seg tid til å snakke med de ansatte og eventuelt daglig leder når de støter på spørsmål eller situasjoner de reagerer på.

Min oppfordring til foreldre er å svare så ærlig som mulig på undersøkelsen. Ta også med dine tanker, opplevelser og innspill tilbake i barnehagen, slik at vi kan få et større utbytte av dette samarbeidet.

Skrevet av: Monica Johnsen daglig leder i Bisjord FUS barnehage

Les mer om foreldreundersøkelsen til UDIR her: https://www.udir.no/tall-og-forskning/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen-i-barnehage/

relaterte artikler

Studenter bidrar til lærende organisasjoner

Et nytt barnehageår er godt i gang, og sammen med to av mine erfarne pedagogiske ledere, sitter jeg på campus Vestfold og hører programledere og koordinatore...

Les mer →
Hundekjeks og glede

«Blomst til deg!» Lyden kom fra bak gjerdet, oransje avsperringsplast som viser hvilke kohorter man er på, for å være nøyaktig. Jeg beveger meg mot stemmen,...

Les mer →
Trygge foreldre gir trygge barn

Nytt barnehageår, nye barnegrupper, nye barn og nye foreldre. Det er vår og tid for at vi i barnehagene skal planlegge og lage gode strategier for hvordan ti...

Les mer →
Har vi tilpasset oss ut og bort i fra barnets beste?

Coronaperioden har gitt tid til ettertanke og evalueringer av hverdagen. I en periode med redusert åpningstid, små faste grupper med barn og ansatte, tettere...

Les mer →
Den dagen vi brettet opp ermene

I dagens mediebilde kan vi lese mange artikler om dugnadsånd og løsningsorienterte yrkesgrupper, i kampen mot koronaviruset som herjer på verdensbasis. Hverd...

Les mer →
Noen tanker om å spille på samme lag når det virkelig gjelder

Siden 12. mars har tilværelsen blitt snudd på hodet for alle som er knyttet til en barnehage i Norge. Fra en dag til den neste var barnehagene stengt. For ba...

Les mer →
Det går over, det blir bedre!

I skrivende stund har alle landets barnehager vært stengt i snart tre uker. Det har vært tre krevende uker for de fleste. En ny hverdag med hjemmekontor, hje...

Les mer →
Kan foreldre bedømme kvalitet i barnehagen?

Årets foreldreundersøkelse er avsluttet og barnehager over hele Norge har blitt evaluert av foreldre. Foreldres tilfredshet og deres tilbakemelding på barneh...

Les mer →