Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Barnehagen bør være en mobilfri sone – også for foreldrene

Barnehagen bør være en mobilfri sone – også for foreldrene

Flere helsesøstre, med Nina Misvær, helsesøster og førstelektor ved helsesøsterutdanningen ved OsloMet - storbyuniversitet i spissen, peker på at mobilbruk hos foreldre kan skade samspillet med barnet, og mener at foreldre i stor grad mangler kunnskap om mulige skadevirkninger for barnet.

Monica Johnsen, daglig leder i Bisfjord FUS barnehage

Flere helsesøstre, med Nina Misvær, helsesøster og førstelektor ved helsesøsterutdanningen ved OsloMet - storbyuniversitet i spissen, peker på at mobilbruk hos foreldre kan skade samspillet med barnet, og mener at foreldre i stor grad mangler kunnskap om mulige skadevirkninger for barnet.

Påvirker mobilbruken hos foreldre barnehagehverdagen?
Ja, tenker vi, og oppfordrer til at mobiltelefonen blir i bilen eller i veska når foreldre skal levere eller hente i barnehagen.

Vi ønsker at alle foreldre skal komme inn porten, uten mobilen i hånda, og heller har en samtale med barnet sitt, og er klare for et «hei» til dem de møter på veien. Samtalene med barna våre når vi leverer og henter er i vår oppfatning, viktigere enn hvilken som helst telefonsamtale. Vi kan jo ringe tilbake når vi har et ubesvart anrop!

Hva er så galt med å gå inn i barnehagen og snakke i mobilen da? Jo, du får ikke sagt «hei» på en skikkelig måte. Barnet ditt får ikke din oppmerksomhet, og særlig i levering kan det for mange små være viktige øyeblikk. Barn har et iboende behov for å bli hørt og sett, og når mamma eller pappa er opptatt i telefonen, er det umulig å få den oppmerksomhet barnet trenger. Og kanskje får du ikke gitt den informasjonen til barnehagens ansatte som du skulle gitt, for midt oppe i telefonsamtalen, glemte du nettopp det. Og hva med den daglige språkstimuleringen mellom barn og foreldre?

Så, hvorfor mener helsesøstrene at mobilbruk er skadelig? Ansikt til ansiktkommunikasjon er svært viktig i samspill mellom barn og foreldre. Nyere forskning, det såkalte «still-face»- eksperimentet, hvor omsorgspersonen går fra å bryte samspillet ved å vise et «steinansikt», uten mimikk og reaksjon, til å vise oppmerksomhet og blikk, viser nettopp hvor sensitive spedbarn er overfor den affektive delen av samspillet. Mødrenes respons førte til økt stress hos barna, og vi vet at økt stress over tid bl.a. øker kortisol-nivå, og et forhøyet kortisol-nivå over tid, er heller ikke bra. Forskning viser at spedbarn allerede fra fødsel av, er avhengige av emosjonelt tilgjengelige omsorgspersoner, for at de skal utvikle seg normalt.

Det kan skrives mer om hva som nå antydes som skadelig med mobilbruk, men jeg vil heller avslutningsvis oppfordre foreldre, og barnehager, til å sørge for å la barnehagen bli en mobilfri sone. Barnehagene tar bilder av nye barn som starter opp, barnehagene dokumenterer og mange av oss er etter hvert digitaliserte, noe som gjør at foreldre vil få bilder av barna sine.

Levering og henting i barnehagen skal være en mobilfri sone, hvor mamma og pappa, sammen med personalet i barnehagen, retter oppmerksomheten mot barnet i den situasjonen vi er i, så fort vi går inn porten, eller straks er på vei ut. La oss stå sammen gjøre det som er best for barna. I FUS barnehagene kommer barnet først!

21.02.2018 kl 12:00   


Relaterte artikler

Går barnet mitt i en barnehage av høy kvalitet?  

Mellom 0 og 5 år er barnets hjerne som en svamp – den trekker til seg alt som høres og sees. Derfor er denne perioden i livet desidert viktigst for hjernens...

Hva bør foreldre se etter når de velger barnehage?  

Barnehagens rykte og beliggenhet er to av kriteriene som påvirker valg av barnehager. FUS ønsker at foreldre også stiller mer faglige krav til barnehagene.

Øvelse gjør mester  

I en barnehage skal det være rom for alle individer. Sammen øver vi hver dag på hvordan vi skal forholde oss til andre mennesker. Hvordan vi selv skal regule...

Å se barn som subjekt  

Synet på barn er i ferd med å endre seg. Takket være forskning, blant annet på tilknytningsteori endrer voksnes syn på barn seg. Barn har en langt større sta...

Tidlig innsats – la det bety noe!  

Debatten raser i barnehage Norge. Vi engasjerer oss i politiske innlegg, møter opp på politiske høringer, deler vår kunnskap med politikere, inviterer dem in...

LITEN EG, NEI LANGT I FRÅ!  

Den siste tida har det meldt seg eit behov hos meg - eit behov om å rette opp att i korleis ein 1-2 åring har det i barnehagen. Det har vore mykje i media om...

MOBBING I BARNEHAGEN  

For noen kan det være utenkelig at de søte små barnehagebarna også kan være mobbere, men sannheten er at undersøkelser gjort av NDLA viser et omfang på ti ti...