Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
MOBBING I BARNEHAGEN

MOBBING I BARNEHAGEN

For noen kan det være utenkelig at de søte små barnehagebarna også kan være mobbere, men sannheten er at undersøkelser gjort av NDLA viser et omfang på ti til elleve prosent på mobbing i barnehagen.

Anniken H. Larssen Pedagogisk leder i Grefsenlyst FUS Barnehage

Dette er det samme som på småskoletrinnet. NDLA skriver at førskolebarna rapporterer mest om fysisk mobbing, men at det også foregår en del psykisk og sosial mobbing som å bli ledd av, bli kalt dumme ting og utfrysing. Hvordan barn forholder seg til hverandre er delvis resultat av det sosiale samspillet på avdelingen. Derfor har mobbeatferd også sammenheng med hvordan barna påvirker hverandre. I samspill med andre barn kan noen barn få rollen som mobber (sjef), andre blir passive tilskuere, noen oppmuntrer til mobbing, noen støtter mobbeofferet og andre blir mobbeoffer. Barn er ikke ondskapsfulle selv om de opptrer som mobbere. Alt de trenger å ha lært er at det lønner seg å handle slik som de gjør ovenfor bestemte barn. ”Selv den søteste prinsessa kan sende det styggeste blikket”, sier Nergaard. Reidar J. Pettersen, spesialist i pedagogikk og leder av senter for barnehageutvikling.

DEN SØTESTE PRINSESSEN KAN SENDE DET STYGGESTE BLIKKET

For noen år tilbake arbeidet jeg som pedagogisk leder på en avdeling med 25 barn i alderen 3-6 år. Tre jenter på 4 år var sammen fra de kom om morgenen til de ble hentet på ettermiddagen. På avstand så alt ut som det var i skjønneste orden, men gikk du nærmere ville du se at det var en ujevn maktbalanse. Det var alltid de samme to som bestemte, mens den tredje bare måtte rette seg. Prøvde hun å komme med innspill og forslag i leken, fikk hun stygge blikk. Det var et signal om at ”skal du være med på leken, må du høre på oss”. Gjennom å veilede barna i hvordan deres handlinger påvirker andre og bruke speilmetoden: ”hvordan ville du følt det om det var deg?”, fikk vi mer harmoni i gruppen og alle tre sine stemmer ble hørt i leken. Det krevde tilstedeværelse og våkne øyne og ører for å fange opp de små tegnene på utestenging: blikk, spydige kommentarer, ignorering…

Senere det året hadde jeg 4 måneders studiepermisjon. Da jeg kom tilbake ble jeg møtt av en jente som kom løpende og kastet seg rundt halsen på meg. ”Nå går det bra mamma, for nå er Anniken tilbake”. Jeg så spørrende på mammaen og hun fortalte at allerede uken etter jeg hadde dratt hadde det oppstått mobbing i jentegruppen. Det ble så ille at jenta gråt hver dag hun skulle i barnehagen. Fra den dagen jeg var tilbake var det som om alt var løst. Min melding til alle dere som jobber i barnehager rundt om i landet er: Mobbing skjer gjerne der de voksne ikke er. Dette gjør det problematisk å oppdage. Så vær så snill: Vær tilstede – ikke bare fysisk men også mentalt. Vær lydhør, vær oppmerksom, fang opp signalene. Du kan stoppe mobbing før det skjer! Det er vårt ansvar å være oppmerksomme og tørre å ta tak når noe ikke stemmer.

21.11.2017 kl 12:00   

Emner

Relaterte artikler

Går barnet mitt i en barnehage av høy kvalitet?  

Mellom 0 og 5 år er barnets hjerne som en svamp – den trekker til seg alt som høres og sees. Derfor er denne perioden i livet desidert viktigst for hjernens...

Hva bør foreldre se etter når de velger barnehage?  

Barnehagens rykte og beliggenhet er to av kriteriene som påvirker valg av barnehager. FUS ønsker at foreldre også stiller mer faglige krav til barnehagene.

Øvelse gjør mester  

I en barnehage skal det være rom for alle individer. Sammen øver vi hver dag på hvordan vi skal forholde oss til andre mennesker. Hvordan vi selv skal regule...

Å se barn som subjekt  

Synet på barn er i ferd med å endre seg. Takket være forskning, blant annet på tilknytningsteori endrer voksnes syn på barn seg. Barn har en langt større sta...

Tidlig innsats – la det bety noe!  

Debatten raser i barnehage Norge. Vi engasjerer oss i politiske innlegg, møter opp på politiske høringer, deler vår kunnskap med politikere, inviterer dem in...

LITEN EG, NEI LANGT I FRÅ!  

Den siste tida har det meldt seg eit behov hos meg - eit behov om å rette opp att i korleis ein 1-2 åring har det i barnehagen. Det har vore mykje i media om...

Barnehagen bør være en mobilfri sone – også for foreldrene  

Flere helsesøstre, med Nina Misvær, helsesøster og førstelektor ved helsesøsterutdanningen ved OsloMet - storbyuniversitet i spissen, peker på at mobilbruk...