Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Hva bør foreldre se etter når de velger barnehage?

Hva bør foreldre se etter når de velger barnehage?

Barnehagens rykte og beliggenhet er to av kriteriene som påvirker valg av barnehager. FUS ønsker at foreldre også stiller mer faglige krav til barnehagene.

Faggruppen i FUS barnehagene

   

Hva er viktig for foreldre?

Opinion har på vegne av FUS barnehagene gjennomført en undersøkelse som kartlegger hvilke påvirkningsfaktorer og kriterier som teller mest når norske foreldre velger barnehage. Svarene viser at dyktige ansatte scorer høyest, men også at hverdagslogistikk – det å få dagene til å gå opp – betyr mye for småbarnsforeldres travle hverdag.   

Norske foreldre oppgir følgende kriterier som aller viktigst ved valg av barnehage:

 1. De ansatte er flinke med barna
 2. Barnehagen har en god beliggenhet 
 3. Stabilt personale uten mye vikarer 
 4. Barnehagen har et godt rykte 
 5. Åpningstider som passer for meg    

EPSI Rating har nok en gang gjennomført sin undersøkelse, og det er igjen de private barnehagene rundt om i Norge som får de beste tilbakemeldingene i årets måling. Foreldretilfredsheten i de norske barnehagene holder seg stabilt høyt, og ifølge foreldrene så trives de aller fleste barna meget godt i sine barnehager. Også i nordisk sammenheng viser studien at det er foreldre med barn i norske barnehager som er de mest tilfredse.   

Faggruppen i FUS, bestående av tre faglige rådgivere, Charlotte Østbye-Nærheim, Monica Johnsen, Ståle Gerhard, samt regionleder for FUS barnehagene i Oslo, Mariann Dingstad, er ikke overrasket over foreldres prioriteringer eller over status for norske barnehager. Til tross for stor forståelse for at livet som småbarnsforeldre handler om å få en travel hverdag til å gå opp, ønsker de sterkt at foreldre setter faglig kvalitet foran beliggenhet, åpningstider og logistikk. 

Forskning på kvalitet

FUS barnehagene jobber systematisk med å sikre kvalitet i arbeidet med barna, slik at våre ansatte evner å gi ditt barn et utviklende leke- og læringsmiljø, og at alt arbeid er til det beste for barna. I 2019-2020 initierte og finansierte FUS et forskningsarbeid på kvalitet i 49 barnehager, i et samarbeid med psykologisk institutt og kompetansesenteret for tidlig innsats. De foreløpige resultatene viser en markant forskjell hos de ansatte som fikk opplæring, sammenliknet med en kontrollgruppe som ble observert. Kontrollgruppen fikk kompetanseheving først etter prosjektperiodens slutt, på lik linje med resten av kjedens barnehager. 

Charlotte og Ståle ble i 2019 utdannet av Teachstone i Chicago, og fikk lisens til å lære opp og sikre sertifisering av CLASS observatører i kjeden. «Barnet først» er både FUS kjedens slagord og faglige satsning, og består av CLASS observasjonsverktøy (Classroom Assessement Scoring System), Emosjonsveiledning (TIK) og Egenledelse i Lek og læring. Ansatte får opplæring i CLASS og hvordan ansatte skal sikre sin relasjon og arbeidet rettet direkte mot det enkelte barn. Tuning into Kids (TIK) kaller vi emosjonsveiledning, og er et evidensbasert foreldreveiledningsprogram utviklet av Dr. Sophie Havinhurst og Ann Harley. Det har fokus på det følelsesmessige båndet mellom foreldre og barn, eller som i barnehagen, mellom omsorgspersoner og barna. Kjeden har nå utdannet over 200 ressurspersoner, som høsten 2021 utførte eksterne observasjoner av hele kjedens nær alle 788 avdelinger. Dette arbeidet skal sikre at barnehagenes ansatte jobber med en faglig rettet og kvalitetsbevisst praksis. Mariann og Monica har også sertifisering som CLASS observatører, og gruppa jobber i fellesskap for å sikre opplæring og kvalitet ut i alle FUS barnehagene. 

Barn tilbringer mellom 8 og 10 timer i barnehagen hver dag, og det er viktig at disse timene blir best mulig. Hvor viktig blir da de 5-10 minuttene du sparer på å kjøre til andre barnehager? 

Gjør research på barnehagen

Hvilket verdisyn har barnehagen? Hvordan blir vennskap og mestringsfølelse fremmet? Hvordan jobber barnehagen med det psykososiale miljøet for barn? Hvem trøster barnet ditt når hun eller han har slått seg? Slike spørsmål er viktige når du skal finne ut om barnehagen er rett for deg og ditt barn. Sjekk ut hjemmesider. Les deg opp på aktuelle barnehager, og ta kontakt og be om besøk. Ved fysisk oppmøte i barnehagene vil du raskt få en opplevelse av om dette er riktig for deg og barnet ditt. Hvordan opplever du første samtale, eller å bli tatt imot ved porten? Er det latter, entusiasme og voksne som retter oppmerksomheten mot barna? Summen av inntrykk og små detaljer vil fort gi deg svaret for om dette er et godt og utviklende sted å være.

Tre viktige faktorer

Det er tre faktorer som har stor betydning for kvaliteten i barnehagen:

 • Omsorgsstøtte: Hvor sensitive er de ansatte. Hvordan blir barna trøstet, og ser og anerkjenner de ansatte at barnet ditt har en vanskelig dag?
 • Organisering og veilederrollen: Er det god flyt i løpet av dagen, også ved levering og henting? Må barna vente mye i overganger, og er det køkultur for å vaske hender eller for å gå på do? Deler de ansatte barna i mindre grupper for økt støtte, god flyt og samspill?
 • Utviklingsstøtte: Blir leken brukt som arena for læring? Viser det fysiske rommet at ansatte har kunnskap om hvordan tilrettelegge for lek og læring? Hvordan stimulerer ansatte til barns språklige aktiviteter? Blir barn lekt med og lest for?

Førstegangs foreldre bør se etter følgende

Det er forskjell på å ha erfaring med barnehage fra før, og det å komme inn porten for første gang og ikke vite hva du skal se etter. Her er noen råd!

 • Sjekk ut hvor mange pedagoger og fagarbeidere det er i barnehagen. 
 • Les og lytt til, eller be om konkrete tilbakemeldinger fra andre foreldre. Ta gjerne kontakt med SU
 • Hvor stabile er personalet?
 • Hvordan er fasilitetene?
 • Spør etter årsplan og kompetanseplan for ansatte

Det aller viktigste punktet, er å be om informasjon om hvordan barnehagen legger til rette for tilvenningsperioden. Det er viktig at barnehagen legger til rette for tilpasset oppstart for hvert barn og hver familie, og at tilvenningen blir så myk og god for barnet som mulig. Foreldre kan besøke barnehager mens de er i permisjon. Sammen finner vi en god løsning for ditt barn som skal over i en ny verden.   

 Velkommen til FUS barnehagene, vi setter barnet ditt først!

19.01.2022 kl 12:00   


Relaterte artikler

Går barnet mitt i en barnehage av høy kvalitet?  

Mellom 0 og 5 år er barnets hjerne som en svamp – den trekker til seg alt som høres og sees. Derfor er denne perioden i livet desidert viktigst for hjernens...

Øvelse gjør mester  

I en barnehage skal det være rom for alle individer. Sammen øver vi hver dag på hvordan vi skal forholde oss til andre mennesker. Hvordan vi selv skal regule...

Å se barn som subjekt  

Synet på barn er i ferd med å endre seg. Takket være forskning, blant annet på tilknytningsteori endrer voksnes syn på barn seg. Barn har en langt større sta...

Tidlig innsats – la det bety noe!  

Debatten raser i barnehage Norge. Vi engasjerer oss i politiske innlegg, møter opp på politiske høringer, deler vår kunnskap med politikere, inviterer dem in...

LITEN EG, NEI LANGT I FRÅ!  

Den siste tida har det meldt seg eit behov hos meg - eit behov om å rette opp att i korleis ein 1-2 åring har det i barnehagen. Det har vore mykje i media om...

Barnehagen bør være en mobilfri sone – også for foreldrene  

Flere helsesøstre, med Nina Misvær, helsesøster og førstelektor ved helsesøsterutdanningen ved OsloMet - storbyuniversitet i spissen, peker på at mobilbruk...

MOBBING I BARNEHAGEN  

For noen kan det være utenkelig at de søte små barnehagebarna også kan være mobbere, men sannheten er at undersøkelser gjort av NDLA viser et omfang på ti ti...