Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Den dagen vi brettet opp ermene

Den dagen vi brettet opp ermene

I dagens mediebilde kan vi lese mange artikler om dugnadsånd og løsningsorienterte yrkesgrupper, i kampen mot koronaviruset som herjer på verdensbasis. Hverdagen er for tiden en ganske annen enn normalen for oss alle. Vi i barnehagesektoren er blant de som virkelig har fått testet oss mht. kreative løsninger. Løsninger som både skal ivareta barnas beste, de ansattes behov for et godt psykososialt miljø og lovmessige rettigheter, foresattes behov for å komme ut i arbeidslivet igjen og ikke minst smittevernsforsvarlig drift.

Siri Fyhn Lilleødegård, daglig leder i Alvehetta FUS barnehage

05.05.2020 kl 12:05

I dagens mediebilde kan vi lese mange artikler om dugnadsånd og løsningsorienterte yrkesgrupper, i kampen mot coronaviruset som herjer på verdensbasis. Hverdagen er for tiden en ganske annen enn normalen for oss alle. Vi i barnehagesektoren er blant de som virkelig har fått testet oss mht. kreative løsninger. Løsninger som både skal ivareta barnas beste, de ansattes behov for et godt psykososialt miljø og lovmessige rettigheter, foresattes behov for å komme ut i arbeidslivet igjen og ikke minst smittevernfaglig forsvarlig drift.

Barnehagen i en ukjent situasjon

Barnehager rundt om i landet, gjør en kjempeinnsats for å bidra. Dette på tross av at de økonomiske rammene ikke er endret. Jeg er utrolig stolt av mine egne ansatte. De har jobbet og stått på selv om barnehagen var stengt, og vi kun hadde noen få barn som fremdeles trengte å komme pga. foresattes samfunnskritiske funksjon. De har fullført ulike kompetansehevinger, bidratt til et ansiktsløft på alle avdelingene, gjennomført samtaler med foresatte, bidratt med underholdningsinnslag som barna digget m.m.

Da vi fikk beskjed om å få til en gjenåpning 20. april, var det aldri spørsmål om vi kunne klare det. Det var rett på sak, selv om man kjente på usikkerheten av en usynlig trussel. Hva må vi gjøre for å få det til? Jeg elsker en slik holdning.

Ny barnehagehverdag

Da smittevernveilederen for barnehager ble presentert onsdag 15. april, kunne de endelige planene lages. Det ble noen intense fire dager før de siste detaljene var på plass, og alle foresatte var informert om hva dette vil bety for dem. Med ulike kohorter, nøye utvalgte barnegrupper, faste leverings/hente soner og med spente hjerter for de barna vi visste ville trenge ekstra nærhet etter så lang tid borte fra oss. Egne aktivitetskasser med spennende og varierte planer, som skulle benyttes i en intens hverdag der man var med sine tre eller seks barn hele arbeidsdagen. En egen ansatt påtok seg rollen som renholdsansvarlig slik at det punktet var sikret. Alle ble ansvarliggjort på en veldig tydelig måte. Alle måtte bidra, slik at barnets beste kunne sikres, og de ansattes smitterisiko ble minimal. Så måtte vi begynne å øve.

Vi voksne, er like som barn der. Vi må øve og prøve ut metoder for å se om det var den riktige. Gjennom den første uken ble justeringer gjort, og vi gikk inn i den andre uken litt tryggere på at den veien vi valgte var den rette. Vi har blitt bedre til gjennomføring av for eksempel pauser og planlegging, som kommer i tillegg til renholdsrutiner vi ikke har hatt ansvar for selv på lik linje tidligere. Takket være samarbeidsvillige foresatte, som viser god forståelse for at åpningstid ikke kan være som vanlig enda, klarer vi det.

Vi i Alvehetta FUS barnehage, skal gjøre vårt ypperste for at alle våre barn og ansatte skal komme igjennom denne situasjonen med en styrket vi-følelse, økt yrkesstolthet og bevise at sammen klarer vi alt!Relaterte artikler

Foreldreaktiv tilvenning i barnehagen – en investering for fremtiden  

Tilvenning i barnehagen har de siste årene vært et mye omdiskutert og opphetet tema. Flere ettåringer, og kanskje yngre, inn i barnehagene byr på utfordringe...

Sommerferie for alle barnehagebarn?  

Sommeren er på hell og oppstart i barnehage og skole står for tur. Mange spente barn, foreldre, og ansatte, er nå klare for nye og innholdsrike dager etter e...

Politisk nødhjelp – men kun til de enkeltstående barnehagene  

Barnehager er definitivt blitt et offer for politikk, og jeg lurer på om vi noen gang vil klare å få en forankring i vårt samfunn, om at barns oppvekstvilkår...

Hva ligger i uttrykket «Å skylde på andre»?  

Barnehagen vår er et trygt og inkluderende sted, der barna får prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna får daglig støtte til å mestr...

Deling av kunnskap mellom mennesker - til nytte eller hinder i utvikling av egen praksis?  

Kunnskap er ikke noe som er fast, den utvikles gjennom hele livet og er en dynamisk prosess. Du beveger deg hele tiden herfra til dit og fremover, og prøver...

Norge er gjenåpnet, men hva er normalen?  

Hva er normalen i dag sammenliknet med 12. mars 2020? Kommer vi noen gang tilbake, eller har vi endret levesett, holdninger og praksis i både liv og arbeidsl...

Starten på noe stort.  

Jeg har kjent deg helt siden du startet i barnehagen. Jeg husker din aller første dag i barnehagen, da du kom stabbende inn porten sammen med mamma og pappa,...

Barnehagefaget er ferskvare – er det fordi det er så komplekst?  

Etter å ha lest opp sine tanker og refleksjoner rundt barns medvirkning i barnehagen, ber studenten vår de ansatte på avdelingen om å si noe om hva og hvorda...