Hopp til innhold
Den magiske leken

Den magiske leken

Sjøhagen FUS barnehage bruker leken som utgangspunkt for læring, glede, mestring og utvikling av sosial kompetanse. For å inspirere til lek og læring har vi etablert lekekasser med forskjellige tema som; doktor, frisør, cafe, butikk, sjørøver og buss. Innholdet i lekekassene har vi fått av foreldre, personal og kjøpt i bruktbutikker. De ansattes rolle i leken er å skape innbydende lekearenaer.  De ansatte må sørge for at innholdet i lekekassene presenteres på en inspirerende og kreativ måte. Personalet må være bevisst sin rolle både som deltager og iakttager av leken. Barna har regien, men den voksne kan etter behov komme med innspill som utvikler leken videre. Det må settes av tid og sørges for at barna kan leke uforstyrret. Barnas språk stimuleres gjennom leken og den voksnes rolle er å benevne konkreter, vise hvordan saker kan gjøres og sette ord på det som skjer. Den gode leken krever at vi har glødende, skapende og tilstedeværende ansatte som støtter, observerer deltar og beriker leken.

Eksempel på bruk av kassene

Mens barna spiser tilrettelegger en ansatt for stasjonslek. Det legges opp til tre stasjoner; buss, legevakt og cafe.

Når barna kommer inn på basen får de utdelt bussbillett og setter de seg på bussen. Vi synger «Hjulene på bussen». Busstoppene er så klart lokale bussholdeplasser fra nærmiljøet. Når bussen stopper kan barna gå av og velge om de skal på cafe eller til legen.

Legevakten er i et rom med puter til sykeseng. Her kan barna gi sprøyter, lytte på hjertet, plastre, bandasjere, måle temperatur, kaste opp, få medisin osv. De kan bytte på å være leger og pasienter eller en voksen kan være pasient/doktor.

Cafeen er i et lite rom med lekekjøkken og lave hyller som kan brukes som disk. Noen går rett bort i kjøkkenet og begynner å lage mat. En voksen sitter ved et cafebord med duk og blomster og bestiller mat. Flere setter seg rundt bordet og ordner med lommebøker og bankkort. Bak disken er det høy aktivitet med telefonering, matlaging og tasting på tastaturet

Gjennom et valgt leketema kan alle Rammeplanens fagområder trekkes inn

Antall, rom og form: I cafeen kan vi telle gjester, dekke på mens vi teller, benevne farger og førmatematiske begreper. På bussen og i butikken kan vi betale med penger. Gjennom leken skapes rommet og romforståelsen. Vi rydder og sorterer.

Natur, miljø og teknologi: Barna leker med gamle telefoner og tastaturer. Lekeutstyret er «skrot» som kanskje ellers ville blitt kastet.

Etikk, religion og filosofi: Hva er rett og galt? Vi må vente på tur, kan ikke snike i køen, må betale før vi går osv. Kanskje det må lage halalkjøtt eller vegetar. Leken stimulerer nysgjerrigheten.

Kommunikasjon, språk og tekst: Det må samarbeides og de sosiale ferdighetene stimuleres. Lekerekvisittene og det som gjøres benevnes. Språk og begreper dannes. Vi lager billetter og bankkort.

Nærmiljø og samfunn: Barna blir kjent med vanlige arbeidsplasser i samfunnet. Vi benevner steder i nærmiljøet.

Kropp, bevegelse, mat og helse: Hos legen er kroppen i fokus. Vi benevner kroppsdeler og passer på at kroppen har det bra. Vi lager sunn mat i cafeen og handler matvarer i butikken.

Kunst, kultur og kreativitet: Lekerekvisittene og danning av lekerommene inspirerer til kreativitet. Vi synger og spiller musikk. Hiv og hoj! Snart er skatten vår

Det er kun fantasien som setter en stopper for hvordan vi kan skape gode lekearenaer som rommer alle fagområdene og som stimulerer barnas sosiale og kognitive utvikling. De ansatte må få kontakt med det lekende barnet i seg. Tenke tilbake på egen lek og trekke med seg det de selv opplevde som magisk. Det er lettere å få motiverte og glødende ansatte hvis vi får tak i hver enkelts interesser og utvikler dette.  I Sjøhagen har vi erfart at spennende lekerom skaper større glede, økt samarbeid, færre konflikter og hverdagsmagi.

relaterte artikler

Autisme i barnehagen

«Marie på 4 år har trukket seg vekk fra barnegruppen, sitter på ett bord og forsøker å tegne for å roe seg selv ned. Hun har vondt, det er for mye bråk på av...

Les mer →
Jeg skal bli en influenser!

Allerede i en alder av 32 har jeg funnet ut hva jeg skal bli når jeg blir stor - en influenser! Jeg innser her ironien i at drømmen min høres ganske lik ut d...

Les mer →
Kommunal eller privat barnehage- er det ikke plass til begge deler?

Dagens politiske debatt i barnehagesektoren handler for mye om eierskap, og en idealisering av ideelle barnehager framfor andre private barnehager. Inkludert...

Les mer →
Noen råd til nye foreldre i barnehagen

Å være småbarnsforeldre er både nytt og utfordrende for mange, selv om dette er et av livets store gleder. Barnehagestart er også noe nytt, litt alvorlig og...

Les mer →
Klar til skolestart?

Mange foreldre er i tiden før skolestart opptatt av hvordan de selv og barnehagen, kan forberede barna best mulig til skolen. Vi i barnehagen erfarer at fore...

Les mer →
Overganger i barnehagen

Forskning viser at den første tiden i barnehagen for de minste er svært avhengig av at det opprettes god relasjon og tid for trygghet mellom ansatte og de sm...

Les mer →
Et nytt barnehageår er snart over

Et år med opplevelser. Oppturer. Nedturer. Et år med latter, gråt, glede, fortvilelse, snørr, skrubbsår og tårer. Et vanlig år. På grunn av dere. Og...

Les mer →
Skolestart

Nå i disse dager nærmer det seg skolestart for mange av våre barnehagebarn. Vi håper at årene i barnehagen har skapet ett godt grunnlag for å mestre skoledag...

Les mer →