Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no
Den magiske leken

Den magiske leken

Sjøhagen FUS barnehage bruker leken som utgangspunkt for læring, glede, mestring og utvikling av sosial kompetanse. For å inspirere til lek og læring har vi etablert lekekasser med forskjellige tema som; doktor, frisør, cafe, butikk, sjørøver og buss. Innholdet i lekekassene har vi fått av foreldre, personal og kjøpt i bruktbutikker. De ansattes rolle i leken er å skape innbydende lekearenaer.  De ansatte må sørge for at innholdet i lekekassene presenteres på en inspirerende og kreativ måte. Personalet må være bevisst sin rolle både som deltager og iakttager av leken. Barna har regien, men den voksne kan etter behov komme med innspill som utvikler leken videre. Det må settes av tid og sørges for at barna kan leke uforstyrret. Barnas språk stimuleres gjennom leken og den voksnes rolle er å benevne konkreter, vise hvordan saker kan gjøres og sette ord på det som skjer. Den gode leken krever at vi har glødende, skapende og tilstedeværende ansatte som støtter, observerer deltar og beriker leken.

Eksempel på bruk av kassene

Mens barna spiser tilrettelegger en ansatt for stasjonslek. Det legges opp til tre stasjoner; buss, legevakt og cafe.

Når barna kommer inn på basen får de utdelt bussbillett og setter de seg på bussen. Vi synger «Hjulene på bussen». Busstoppene er så klart lokale bussholdeplasser fra nærmiljøet. Når bussen stopper kan barna gå av og velge om de skal på cafe eller til legen.

Legevakten er i et rom med puter til sykeseng. Her kan barna gi sprøyter, lytte på hjertet, plastre, bandasjere, måle temperatur, kaste opp, få medisin osv. De kan bytte på å være leger og pasienter eller en voksen kan være pasient/doktor.

Cafeen er i et lite rom med lekekjøkken og lave hyller som kan brukes som disk. Noen går rett bort i kjøkkenet og begynner å lage mat. En voksen sitter ved et cafebord med duk og blomster og bestiller mat. Flere setter seg rundt bordet og ordner med lommebøker og bankkort. Bak disken er det høy aktivitet med telefonering, matlaging og tasting på tastaturet

Gjennom et valgt leketema kan alle Rammeplanens fagområder trekkes inn

Antall, rom og form: I cafeen kan vi telle gjester, dekke på mens vi teller, benevne farger og førmatematiske begreper. På bussen og i butikken kan vi betale med penger. Gjennom leken skapes rommet og romforståelsen. Vi rydder og sorterer.

Natur, miljø og teknologi: Barna leker med gamle telefoner og tastaturer. Lekeutstyret er «skrot» som kanskje ellers ville blitt kastet.

Etikk, religion og filosofi: Hva er rett og galt? Vi må vente på tur, kan ikke snike i køen, må betale før vi går osv. Kanskje det må lage halalkjøtt eller vegetar. Leken stimulerer nysgjerrigheten.

Kommunikasjon, språk og tekst: Det må samarbeides og de sosiale ferdighetene stimuleres. Lekerekvisittene og det som gjøres benevnes. Språk og begreper dannes. Vi lager billetter og bankkort.

Nærmiljø og samfunn: Barna blir kjent med vanlige arbeidsplasser i samfunnet. Vi benevner steder i nærmiljøet.

Kropp, bevegelse, mat og helse: Hos legen er kroppen i fokus. Vi benevner kroppsdeler og passer på at kroppen har det bra. Vi lager sunn mat i cafeen og handler matvarer i butikken.

Kunst, kultur og kreativitet: Lekerekvisittene og danning av lekerommene inspirerer til kreativitet. Vi synger og spiller musikk. Hiv og hoj! Snart er skatten vår

Det er kun fantasien som setter en stopper for hvordan vi kan skape gode lekearenaer som rommer alle fagområdene og som stimulerer barnas sosiale og kognitive utvikling. De ansatte må få kontakt med det lekende barnet i seg. Tenke tilbake på egen lek og trekke med seg det de selv opplevde som magisk. Det er lettere å få motiverte og glødende ansatte hvis vi får tak i hver enkelts interesser og utvikler dette.  I Sjøhagen har vi erfart at spennende lekerom skaper større glede, økt samarbeid, færre konflikter og hverdagsmagi.

relaterte artikler

Fellesskap i barnehagen

Me er ein liten gjeng med toåringar og tre vaksne som skal leika ute på dei store barna sitt uteområde. Her er god plass og mykje å utforska. Barna går til t...

Les mer →
Barn som biter

... kan oppleves som et problem i barnehagen. Hvorfor biter barn, og hvordan kan vi klare å beskytte barnet selv og barna i barnehagen? Små barn har som kjen...

Les mer →
Det fins mange forskjellige stjerner…

Å skape forventninger til julen gjøres på mange forskjellige måter i barnehagen. Det er mye barna skal være med på, lage og ikke minst lære om. Hjemme skjer...

Les mer →
Hverdagsmagi i desember

Nå har vi kommet oss inn i den årstiden da det begynner å bli kaldt og mørkt. Ting fryser og smelter, og vi lurer alle på hvordan dette går til. Hvorfor frys...

Les mer →
Språk og måltid med de minste barna i barnehagen

I dag sitter jeg til bords med de minste barna og prater med dem om maten de har i matboksen sin. Jeg har virkelig tenkt å bruke måltidet til å sette språkst...

Les mer →
Barnets medvirkning og påvirkning i egen hverdag

Visste du at Barnehagen skal ivareta barnas lovfestet rett til medvirkning? Ansatte skal legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk fo...

Les mer →
Det er lov å «kline» – med maling

Hva har dere lyst til å gjøre? Skal vi male? Ett enstemmig «JA» høres klart og tydelig. Etterfulgt av et spørsmål om «fingermaling?». Selvfølgelig skal dere...

Les mer →
Styrerrollen, Kunsten å endre fokus her og nå.

Styrerrollen belastes mer og mer med administrative oppgaver (Ekspertgruppens rapport 2018 viser dette). Det blir mindre tid til det pedagogiske innholdet og...

Les mer →