Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no
En lekende hverdag - også etter skolestart

En lekende hverdag - også etter skolestart

En ny og spennende hverdag – sommerfugler i både store og små mager – det er skolestart. Det er nytt, det er spennende, det er viktig. Men leken får mindre plass. Skolen beskytter ikke barnets lek på den måten leken har vært beskyttet i barnehagen. Likevel er leken fortsatt viktig.

Hvem beskytter leken?
I 5 år har vi som jobber i barnehagen snakket mye med deg om hva barnet ditt har lekt og lært. Foreldre i FUS barnehager har hørt at «hos oss kommer leken først». Vi i barnehagen snakket ikke så mye om hvordan vi står på for at barnet skal få tid og rom til å henrives i leken. Hvor viktig leken er. Dette er nok fordi kunnskapen om at lek er viktig er en selvfølge for oss som jobber i barnehagen. Vi legger opp til at leken skal komme først. Vi planlegger lek når barna er på topp (mett, opplagt og utørst). Vi utsetter planlagte aktiviteter fordi god lek foregår. Vi lager avdelinger som innbyr til rollelek. Vi ser den som trenger støtte for å komme inn i leken og gir det. Vi deler barna i grupper som er hensiktsmessige for å oppnå god lek. Alt dette for at barnet skal ha en god opplevelse av lek og få mye lekekompetanse. Dette er grunnmuren i barnehagen.
Ved skolestart blir stemmene som forteller om hva som har blitt lekt og lært i dag byttet ut med andre ord og andre aktiviteter. Mange av timene barnet hadde med lek blir byttet ut med klasseromsundervisning. Timene barnet har med lek er på SFO, som har lavere voksentetthet enn barnehagen. Det gir mindre tid til hver enkelt. Barna er gjerne sliten etter skoledagen. Tålmodigheten er mindre. Konfliktnivået høyere. Leken mer krevende. Det skal mer til for at barnet skal ha mestringsfølelse i leken.
Læringssynet i samfunnet er endret. Likevel er leken fortsatt det viktigste i barnehagen. Foreldre kan etterspørre mer skolelignede opplegg. Vi forklarer hvorfor leken kommer først i barnehagen. Skolene spør hva kan førsteklassingen på sin første skoledag. Vi svarer lekekompetanse og det vi vet leken gir. Det barnet som vil ha skolelignende opplegg i barnehagen leker skole. Vi voksne støtter dem med utstyr og kunnskap i den leken. Vi ser også det barnet som helst vil klatre himmelhøyt i trærne. Det er utrolig mange skolefag i det også; matte, fysikk og gym for å nevne noen. Vi kan se tilbake til Reform 97 hvor 6 åringene begynte på skolen som et tap for leken, barna og samfunnet. Der var få som beskyttet leken, slik intensjonen var den gang. Slik er det fortsatt den dag i dag, 20 år etter.

Lek er viktig
For å vite hva et barn som slutter å leke tidlig går glipp av, må du vite hva barnet lærer gjennom lek. Dette vet barnehagelærerne, barne- og ungdomsarbeiderne og assistentene i barnehagen. I boken «Egenledelse i lek og læring» (2011) av Godtfredsen, Sørensen, Mohdal mfl. presenteres disse punktene i forbindelse med hva barnet lærer i rollelek blant annet å prøve ut roller, mulighet til å prøve og feile, mestring, turtaking m.m

Et barn er ikke ferdig lekt i en alder av 6 år. Barnet er ikke ferdig å bearbeide følelser gjennom lek. Det har heller begreper nok til å gjøre det språklig heller. Hva med barnet som ikke får øvd nok på sosiale koder? Ikke får prøvd og feilet «på liksom»? Ikke opplevd å mestre uten fallhøyden virkeligheten gir? Ikke lært seg å regulere egen atferd? Ikke lært seg å følge spillereglene? For dette barnet må alt dette må utforskes i den virkelige verden – utenfor leken. Med de konsekvenser det får. Hvem går det ut over? Barnet.
Hvordan kan man unngå dette? Sett av tid til leken i hverdagen, på lik linje med lekser og fritidsaktiviteter. Finn tid til leke. Tid til lek med venner, lek med søsken, lek med mamma eller pappa, lek med naboene, lek på egenhånd. Ta bort tv, gaming og internett når barnet ditt er på topp. Da ser du rolleleken i full blomstring – glede, mestring, utprøving og bearbeiding. Kun gjennom å få tid til lek kan barnet få lekt seg ferdig.

relaterte artikler

Fellesskap i barnehagen

Me er ein liten gjeng med toåringar og tre vaksne som skal leika ute på dei store barna sitt uteområde. Her er god plass og mykje å utforska. Barna går til t...

Les mer →
Barn som biter

... kan oppleves som et problem i barnehagen. Hvorfor biter barn, og hvordan kan vi klare å beskytte barnet selv og barna i barnehagen? Små barn har som kjen...

Les mer →
Det fins mange forskjellige stjerner…

Å skape forventninger til julen gjøres på mange forskjellige måter i barnehagen. Det er mye barna skal være med på, lage og ikke minst lære om. Hjemme skjer...

Les mer →
Hverdagsmagi i desember

Nå har vi kommet oss inn i den årstiden da det begynner å bli kaldt og mørkt. Ting fryser og smelter, og vi lurer alle på hvordan dette går til. Hvorfor frys...

Les mer →
Språk og måltid med de minste barna i barnehagen

I dag sitter jeg til bords med de minste barna og prater med dem om maten de har i matboksen sin. Jeg har virkelig tenkt å bruke måltidet til å sette språkst...

Les mer →
Barnets medvirkning og påvirkning i egen hverdag

Visste du at Barnehagen skal ivareta barnas lovfestet rett til medvirkning? Ansatte skal legge til rette for og oppmuntre til at barna kan få gitt uttrykk fo...

Les mer →
Det er lov å «kline» – med maling

Hva har dere lyst til å gjøre? Skal vi male? Ett enstemmig «JA» høres klart og tydelig. Etterfulgt av et spørsmål om «fingermaling?». Selvfølgelig skal dere...

Les mer →
Styrerrollen, Kunsten å endre fokus her og nå.

Styrerrollen belastes mer og mer med administrative oppgaver (Ekspertgruppens rapport 2018 viser dette). Det blir mindre tid til det pedagogiske innholdet og...

Les mer →