Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
La meg leke i Barnehagen – så skal jeg vise deg resultater på skolen!

La meg leke i Barnehagen – så skal jeg vise deg resultater på skolen!

Skrevet av: Jeanette Sjetne daglig leder i Hektneråsen FUS barnehage

Resultatene i skolen er ikke så bra som man skulle ønske. Det kommer stadig nye forslag om mer realfag og skolerettet læring for yngre og yngre barn. Kjære politiker, ikke tro at det å ta i fra meg leken vil gi deg de resultatene du ønsker. Ikke tro at mer skolerettet læring vil gi meg ett fortrinn til videre utdanning. Det er mulig vi to har missforstått hverandre ett sted på veien, kanskje du ikke helt forstår hvordan vi lærer realfag i barnehagen. Kanskje du ikke ser sammenhengen mellom lek og læring. Jeg kan fortelle deg at den går hånd i hånd.

La meg fortelle deg alt jeg lærer når jeg ”bare leker”, la meg vise deg at mange av de egenskapene som skal til for å lykkes i skolen og senere i arbeidslivet lærer jeg nettopp når jeg leker. La oss ta utgangspunkt i din jobb og se hvilke egenskaper som behøves. La oss se for oss at du ønsker å legge frem ett nytt forslag for stortinget, hvilke egenskaper er det viktig at du besitter da?

Planlegging

Når du ønsker å legge frem ett nytt forslag for stortinget kreves det en del planlegging. Du må tenke gjennom hvem skal du legge dette frem for, hvordan gjør du det på en god måte, hvordan skal du overbevise de du skal legge frem forslaget ditt for at dette vil fungere? Hvordan vil dette bli tatt i mot? Osv. Dette er egenskaper jeg lærer når jeg leker.

Se for deg at jeg har lyst til å bygge en by av lego. For å kunne bygge en by kreves det planlegging. Hvem skal bo i byen min? Hva skal jeg ha av ulike bygg i byen? Hvordan får jeg med meg vennene mine på akkurat denne leken? Hvem skal bygge hva? Hvilke klosser trenger jeg? Dette krever at jeg kan nettopp det å planlegge. De voksne jeg møter i barnehagen hver eneste dag er gode på å lære meg og vennene mine dette. De er med underveis, de veileder og trer inn som støttende stillaser underveis i leken. Blir noe vanskelig er de der for å hjelpe og lære oss. I skolesammenheng vil dette være nyttig når jeg skal planlegge hvordan jeg skal løse oppgaver i ulike fag. Det kan kreves mye planlegging for å løse ett mattestykke eller for å gjennomføre et forsøk i naturfag. Når jeg senere skal tilegne meg kunnskap før en prøve/eksamen er det viktig at jeg vet å planlegge hvordan jeg skal strukturere arbeidet mitt, hva er viktig og hva er mindre viktig. Hva om jeg ikke evner å planlegge arbeidet mitt? Vil jeg da klare å skille nyttig fra mindre nyttig informasjon i bøkene mine?

Organisering

Videre i jobben din med ditt forslag må du være dyktig på organisering. Du må kunne gi og ta i mot informasjon og forslag, dere må bli enige om løsninger! Dere kan for eksempel ikke bygge ti nye barnehager fordi dere ti har ulike tanker og ideer. Dere må sammen klare å bli enige ut i fra deres basiskunnskaper og erfaringer om hvordan den nye barnehagen burde bli.

Dette lærer jeg når jeg sammen med vennene mine skal bygge denne lego byen. Vi fordeler oppgavene mellom oss, og tar i bruk alle de ulike erfaringene som vi har, vi må forhandle hele veien og lytte og dele våre ideer. Står vi fast har vi heldigvis dyktige voksne i barnehagen som støtter og veileder oss og derfor går jeg ut av barnehagen med kompetanse også på det å organisere. Igjen utrolig viktig kunnskap når jeg skal jobbe med de ulike fagene på skolen. Det er ikke lett å skulle lære så mye nytt som det forventes av meg om jeg ikke kan organisere alt dette nye. Når jeg skal organisere dette bygge prosjektet i sammen med vennene mine, er det viktig å kunne kommunisere. Gjennom leken og under veiledning av de voksne tilegner jeg meg et rikt språk. Jeg lærer meg å sette ord på mine tanker, jeg må bruke preposisjoner og jeg må kunne forhandle. Dette gir meg en god språktrening!

Arbeidshukommelse

I mens du er i prosessen med forslaget ditt må du hele tiden kunne huske og tenke samtidig. Hva er blitt sagt og hvordan kan du gå videre med nye ideer som kommer på bordet underveis. Lego leken stiller store krav til våres arbeidshukommelse, vi barna er nødt til å kunne oppfatte beskjeder fra hverandre samtidig som vi utvikler den konstruksjonen vi holder på med. Jeg må lagre informasjonen jeg får, jeg må fortelle vennene mine hva jeg bygger, slik at de ikke bygger det samme etter at de har bygget ferdig det de holder på å bygge. Vi er flere barn, så det krever en del av oss underveis, vi må ha arbeidshukommelse J Dette kommer også godt med i leseopplæringen. For om jeg ikke kan huske hva jeg leser i mens jeg gjør det, vil alle tekster kun være en rekke med enslige ord. Ikke lett å skulle hente ut og lære noe eller finne en tekst interessant om jeg ikke kan huske hva jeg leser. Igjen er det bra at jeg gjennom leken har utviklet ett godt ordforråd. Jeg forstår hva ordene betyr og kan sette disse sammen til en tekst.

Igangsetting

Før du skal begynne arbeidet med å sette planen din ut i virkeligheten, kreves det mye for å komme i gang. Det holder ikke bare med forslaget ditt. Du må gjøre et stort forarbeid som for eksempel innebærer en analyse av kostnader, hvem trenger du for å gjennomføre, er det mulig å gjennomføre? og hvordan skal du få det gjennomført? Akkurat som når jeg ønsker å bygge min lego by, så holder det ikke med et forslag om en lek, det kreves ganske mye å starte den. Vi går igjennom funksjonene nevnt over før vi kommer til å skulle sette i gang, og det krever tålmodighet, evnen til å ta initiativ for så å faktisk komme i gang. Dette greier vi, selv om vi er mange. Noe de voksne i barnehagen synes er veldig imponerende. På skolen er det viktig å klare å komme i gang med de ulike oppgavene lærerne setter oss til å utføre. Ofte har vi stasjonsundervisning nå for tiden. Om jeg ikke klarer å sette i gang med oppgavene mine, vil jeg oppleve mange nederlag og slite med å komme meg gjennom pensumet.

Fleksibilitet

Når du setter i gang en utredning og et arbeid som dette må du ha evnen til å være fleksibel. Du må legge frem forslaget ditt for mange mennesker med ulike ønsker og tanker rundt planen din. Du må inngå kompromisser, og av og til gi opp noen av dine egne ideer for å få med deg ett flertall for å få gjennomført planen din. Denne lego leken stiller store krav til min fleksibilitet. Vi var mange med i leken og jeg var nødt til å skifte fokus under leken flere ganger, gå ifra eget bygg for å hjelpe andre, inngå kompromisser og til tider gi opp min egen ide til fordel for noen andres. Dette vil jeg i skolen møte som gruppearbeid. Uten denne egenskapen vil jeg lett falle utenfor og havne i konflikter, jeg vil føle at jeg ikke får bidratt og følelsen av å ikke strekke til vil komme i veien for at jeg lærer noe nytt. Jeg vil ikke se at det finnes ulike svar og ulike løsninger på oppgavene vi får.

Selvregulering

Underveis i denne prosessen må du ikke bare kunne opprettholde en handling over tid, du må kunne styre dine egne impulser og stoppe deg selv i å kun kjøre ditt eget løp. Vil du ha med de andre må du kunne selvregulere deg og tilpasse deg de andre du jobber sammen med. Det samme gjør jeg når jeg leker denne leken. I mens jeg bygger, må jeg styre mine impulser og ha kontroll på mine egne handlinger for å kunne holde leken i gang. Jeg må hele tiden tilpasse meg fellesskapet for å ha en god lek. Igjen utrolig viktige egenskaper når jeg går på skolen. Jeg vil møte mange ulike medelever og lærere, jeg må kunne takle at nytt stoff kan være vanskelig å forstå og jeg må kunne regulere følelsene mine og spørre om hjelp når noe er tøft istedenfor å bryte ut i sinne.

Selvmonitorering

Handler om å kunne ta et fugleperspektiv på seg selv, og se hvordan ens egen handling påvirker andre og hvordan andres handling påvirker en. Det krever at man kan se sammenhengen «jeg gjorde – han gjorde – jeg gjorde – han gjorde». Dette gjør jeg også i denne leken, vi bygger forskjellige deler av byen sammen «Hun satte en takkloss der, så da må jeg sette min der for at det skal bli et tak, osv.» Dette er viktig når jeg skal lære noe nytt og når jeg skal samarbeide med andre elever. Jeg må kunne se sammenhenger og forstå hvordan ting henger sammen.

Ser du nå sammenhengen mellom de egenskapene du bruker i jobben din og hva jeg lærer i mens jeg ”bare leker”? Hvis du ønsker å bytte ut leken til fordel for mer skolerettet læring i barnehagen, vil jeg gå glipp av å lære alt dette. Hvordan ser du for deg at jeg skal klare å jobbe sammen med andre i klassen min når vi skal ha gruppearbeid, om jeg ikke har lært disse grunnleggende ferdighetene før jeg begynner på skolen? Hvordan skal jeg planlegge å gjennomføre og ikke minst styre mine følelser når noe er vanskelig? Om jeg ikke innehar disse viktige ferdighetene vil jeg mest sannsynlig møte på så mye vanskeligheter, føle at jeg ikke strekker til og ikke minst oppleve lite mestring. Dette vil føre til at jeg ikke orker å gjennomføre skolegangen min, og i verste konsekvens havner jeg utenfor arbeidslivet også.

Jeg håper jeg en gang kanskje kan bli en leder, men hvordan skal jeg kunne lede noen om jeg ikke kan lede meg selv? Så jeg ber deg på besøk kjære politiker, kom og se hva alle de snille voksne i barnehagen lærer meg den tiden jeg går der. Kanskje du til og med kan lære noe nytt.

Jeanette Sjetne- en stolt leder og pedagog!

Kilder: Marianne Godtfredsen , Bjørn Lerdal , Mette Modahl og Kristian Sørensen, 2011, Egenledelse i lek og læring.

Relaterte artikler

Tillit gjennom samtaler

Min fasinasjon og ønske om å lære mer om veiledning, har de siste fem årene økt kraftig. Dette på bakgrunn av verdien jeg så av veiledning i samsvar med min...

Les mer →

Krig og fred og sånn

Vi har vunnet vinnerloddet, vi bor i Norge , her er det ingen krig , eller er det det? På nyhetene, i avisene og i samtalene folk imellom snakkes det om krig...

Les mer →

Slik arbeider FUS med profesjonell læring og utvikling

En ny studie fra barnehageforskere ved Universitetet i Stavanger viser at det i norske barnehager finnes et forbedringspotensial for profesjonell læring og u...

Les mer →

Foreldreundersøkelsen

I forbindelse med foreldreundersøkelsen/UDIR undersøkelsen (Utdanningsdirektoratets brukerundersøkelse) er det alltid mye aktivitet i en stor kjede som FUS....

Les mer →

Foreldreundersøkelsen - foreldrenes påvirkningskraft

UDIRs nasjonale brukerundersøkelse for barnehager gikk av stabelen før jul, og foreldre rundt om i hele Norges land, har krysset av på meningsmålingene. Denn...

Les mer →

Har vi fortalt barn at covid ikke er farlig lengre?

I disse dager er det mange av barna våre som har symptomer på korona som testes og ser to streker på testen. De må dermed belage seg på å være hjemme i isola...

Les mer →

Barns medvirkning i prosjektarbeid på småbarnsavdeling; Kafé Bæ-bu

Det er tidlig tirsdag morgen på avdelingen. Vi har spist frokost. To barn titter inn på det ene lekerommet som er omdøpt til Kafé Bæ-bu. De dytter hverandre....

Les mer →

«Æ vil ikke ha på bukse i barnehagen, æ må ha kjole»

«Æ vil ikke ha på bukse i barnehagen, æ må ha kjole» - «Men koffor det da?» «Det ingen som sir at æ e fin når æ har på mæ bukse, så da må æ ha på kjole...

Les mer →