Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!
Det går over, det blir bedre!

Det går over, det blir bedre!

I skrivende stund har alle landets barnehager vært stengt i snart tre uker. Det har vært tre krevende uker for de fleste. En ny hverdag med hjemmekontor, hjemmeskole og «hjemmebarnehage». Foreldre som må sjonglere ulike roller og imøtekomme krav fra ulike instanser samtidig; de skal levere som ansatt på jobb, som lærer for sine barn og som mamma og pappa. Alle rollene er kjent fra tidligere, men slik hverdagen har blitt innehar man plutselig alle disse rollene på en og samme tid. I tillegg er kanskje du eller noen av dine nærmeste i risikogruppen for viruset som stadig kommer tettere på. Stress, press og frykt må sjongleres for å skape gode hverdager for barna våre. 

Ny hverdag

Tiden vi er inne i nå byr altså på mange nye utfordringer, også for de ansatte i barnehagen. Stenging av barnehagen og pålegg om hjemmekontor er en stor omveltning i hverdagen for en barnehageansatt. Mange av de ansatte har ikke kontortid i sitt daglige virke, og tanken på hjemmekontor var fremmed for mange. En yrkesgruppe som er vant med å være fysisk aktiv i lek og tilstedeværende i nære, tette relasjoner til små mennesker hver dag skulle nå jobbe hjemmefra i det som har vist seg å bli flere uker. Dette har imidlertid vist seg å bli en unik mulighet for oss til å drive en felles kompetanseheving blant alle ansatte.

Digitale verktøy

«Digital praksis» i barnehagen har lenge vært et skummelt tema for mange. Flere barnehager har vegret seg for å ta fatt på dette temaet i rammeplanen fordi det er fremmed for flere og da spesielt den eldre generasjon. Covid-19 har tvunget oss inn i den digitale verden, og det i en rasende fart. Plutselig er vi eksperter på både Teams, Zoom og Zelo. Vi har webinarer, e-læringsmoduler, ledermøter, avdelingsmøter, foreldresamtaler og barnesamtaler over internett. Vi har arrangert leketreff over video med flere barn samtidig.

Barna er henrykt over å få lov til å ha videomøte akkurat slik som mamma og pappa har. De viser glede over å se vennene sine igjen, og samtalene er fylt av latter og glede. De viser stolt frem huset sitt, rommet sitt og lekene sine. Vipps er leken i gang mellom barna, like naturlig som i den virkelige verden. Noen barn syns naturligvis det er litt flaut i starten, men det skulle bare mangle i møte med noe så nytt og spennende. Vi benytter også ulike digitale plattformer og sosiale medier for å nå ut til barna med vårt pedagogiske arbeid.

Det florerer av samlingsstunder, lesestunder og aktivitetstips på nettet. Vi ser barnehageansatte som byr på seg selv i større grad enn noen kunne ha forventet i forkant. Den digitale verden er plutselig det som gjør det mulig for oss å opprettholde god og nær kontakt med både barn, foreldre og ansatte i denne perioden.

Refleksjon

I min barnehage har vi også benyttet oss mye av www.udir.no for å reflektere rundt vår egen praksis. Vi har eksempelvis reflektert rundt vårt barnehagemiljø og hvordan barnas trivsel er de voksnes ansvar. Vi har reflektert rundt livsmestring, helse og hvordan vi kan bidra til å skape et trygt og godt miljø for barna. Vi har reflektert rundt pedagogisk dokumentasjon, hva det er og hvordan vi benytter det i vår praksis.

Vi har sett filmer fra barnehagehverdagen og reflektert rundt hendelsene vi ser i filmene og sett dette opp mot vår egen praksis. Når vi har hatt behov for å lufte hodet har vi gått tur med FUS-poden og blant andre Hedvig Montgomery og Ingrid Lund på øret. De ansatte har reflektert alene og møttes over video for å reflektere sammen.

Jeg som leder har fått en unik mulighet til å se mine ansatte på en ny måte, og gjett om jeg er imponert! Vi reflekterer selvfølgelig ofte over egen praksis i hverdagen, men aldri har jeg fått bli med så dypt ned i refleksjonene til hver enkelt ansatt som nå. Jeg er overveldet og imponert over kvaliteten og kapasiteten som bor i hver enkelt barnehagemedarbeider. Dette arbeidet har også bidratt til at jeg har blitt bedre kjent med mine ansatte og deres tanker og på den måten styrket relasjonen mellom oss.

Barnehagen i korona-situasjonen

Samtidig som mange barnehageansatte har hjemmekontor har noen ansatte vært på jobb i barnehagen, og ivaretatt barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner. Jeg kunne skrevet mye om den fantastiske jobben ansatte har gjort her. Hvordan de utsetter seg selv for smitte hver dag for å ivareta barnas behov for nærhet og omsorg, og om hvordan vi på denne måten er med på å sikre at viktige funksjoner i samfunnet opprettholdes, men det kommer jeg ikke til å gjøre. Det jeg har lyst å trekke frem i denne sammenheng er faktisk muligheten vi har fått til å gjøre forefallende praktisk arbeid i barnehagen når den nærmest har vært tom for barn.

Hos oss har vi endelig fått tid til å omorganisere barnehagens lekemiljø slik at det er mer funksjonelt og bedre tilpasset lek til de ulike aldersgruppene våre. Vi har hatt tid til å vurdere og evaluere lekemiljøet slik det var og til å planlegge gode løsninger på utfordringer og gjøre nødvendige endringer i forhold til dem. Vi har fått mulighet til å bygge opp innbydende og tydelige lekemiljøer som kan inspirere barna til rollelek. Barna sine inntrykk kommer til uttrykk gjennom leken, og på bakgrunn av dette står det blant annet et flunkende nytt sykehus inne hos de eldste barna slik at de kan leke ut erfaringer og inntrykk de har fått i møte med pandemien når de kommer tilbake til barnehagen.

Det går over…

«Det går over» og «det blir bedre» er kjente uttrykk i disse dager. Jeg stiller meg bak at dette kommer til å gå over, og jeg vet at det kommer til å bli bedre. Jeg våger å snakke for flere barnehager enn min egen når jeg sier at muligheten for felles kompetanseheving i disse ukene har gitt kvaliteten i barnehagene rundt om i landet et skikkelig løft. Barna kommer tilbake til en barnehage som er bedre enn det den var da de pakket sakene sine og dro av sted 12.mars. Det går over, og det blir bedre!

Relaterte artikler

Foreldreaktiv tilvenning i barnehagen – en investering for fremtiden

Tilvenning i barnehagen har de siste årene vært et mye omdiskutert og opphetet tema. Flere ettåringer, og kanskje yngre, inn i barnehagene byr på utfordringe...

Les mer →

Sommerferie for alle barnehagebarn?

Sommeren er på hell og oppstart i barnehage og skole står for tur. Mange spente barn, foreldre, og ansatte, er nå klare for nye og innholdsrike dager etter e...

Les mer →

Politisk nødhjelp – men kun til de enkeltstående barnehagene

Barnehager er definitivt blitt et offer for politikk, og jeg lurer på om vi noen gang vil klare å få en forankring i vårt samfunn, om at barns oppvekstvilkår...

Les mer →

Hva ligger i uttrykket «Å skylde på andre»?

Barnehagen vår er et trygt og inkluderende sted, der barna får prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Barna får daglig støtte til å mestr...

Les mer →

Deling av kunnskap mellom mennesker - til nytte eller hinder i utvikling av egen praksis?

Kunnskap er ikke noe som er fast, den utvikles gjennom hele livet og er en dynamisk prosess. Du beveger deg hele tiden herfra til dit og fremover, og prøver...

Les mer →

Norge er gjenåpnet, men hva er normalen?

Hva er normalen i dag sammenliknet med 12. mars 2020? Kommer vi noen gang tilbake, eller har vi endret levesett, holdninger og praksis i både liv og arbeidsl...

Les mer →

Starten på noe stort.

Jeg har kjent deg helt siden du startet i barnehagen. Jeg husker din aller første dag i barnehagen, da du kom stabbende inn porten sammen med mamma og pappa,...

Les mer →

Barnehagefaget er ferskvare – er det fordi det er så komplekst?

Etter å ha lest opp sine tanker og refleksjoner rundt barns medvirkning i barnehagen, ber studenten vår de ansatte på avdelingen om å si noe om hva og hvorda...

Les mer →
?>